För dig som är arbetsgivare

 

gruppdiskussion


På Lunds universitet ser vi samverkan med omvärlden som en självklar del i det dagliga arbetet. Vår ambition är att göra skillnad både regionalt, nationellt och internationellt och bidra till den kulturella, sociala och ekonomiska utvecklingen.

För dig som är arbetsgivare kan vi erbjuda flera samverkansformer med universitetet. Bland annat ger vi fortbildningar för yrkesverksamma inom olika branscher och organisationer och förmedlar relevanta studentkontakter.

Kompetensutveckling för dina medarbetare

Vi erbjuder uppdragsutbildningar som kan skräddarsys efter behov. Samtliga fakulteter är representerade och vi ger även tvärvetenskapliga kurser och program.

Kontakt med våra studenter

Studentkontakter kan gälla exempelvis exjobb, praktik, traineeplatser, konsultuppdrag och rekrytering av nyutexaminerade:

 

Kontaktinformation

Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se