The Conversation

Om The Conversation

Lunds universitet är medlem i det brittiska samarbetet, nyhetsförmedlaren The Conversation. På The Conversation kan forskare vid ett medlemsuniversitet publicera sig populärvetenskapligt. Materialet består av analys, fördjupning och kommentarer kring aktuella ämnen och nyheter. Det är öppet och fritt att dela (Creative Commons). The Conversation drivs utan vinst av universitet och forskningsfinansiärer.
Samarbetet är ett sätt för universiteten att bidra med vetenskap och kunskap till samhället i dagens föränderliga medielandskap.

Läs Lunds universitets artiklar på The Conversation

För mer information, kontakta lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 727-07 45 46

Kontaktinformation

Lotte Billing
Internationell presskommunikatör

lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

+46 727-07 45 46