Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nanoteknik för en hållbar värld

Med nanoteknik finns nycklar till hållbara lösningar för planetens och människans bästa. Energieffektivare, smartare, starkare, miljövänligare material har blivit möjliga att skapa på naturens eget sätt.

NanoLund vid Lunds universitet är en mycket stark, ledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Inför etableringen av NanoLunds nya renrumslaboratorium, Nanolab Science Village, bjuder Lunds universitet nu in externa aktörer till samarbete och samfinansiering av projektet. På denna sida kan du läsa mer om de tillämpningsområden och andra aspekter av nanoteknik som omfattas av NanoLund. Respektive PDF-dokument nedan öppnas i ny flik.

 

Science Village

 

Nanoteknik – hållbara lösningar med naturens minsta beståndsdelar

Med nanoteknik kan vi använda kunskap om hur människans hjärna fungerar, när vi bygger nästa generation intelligenta datorer. Vi kan bygga biodatorer med naturens egen teknik. De blir snabbare, mindre, energieffektivare och miljövänligare. Kraftfullare solceller, belysning som kräver mindre energi och nya metoder för vattenrening är andra exempel på nanoteknikens möjligheter.

Produkter för en hållbar industri och civilisation

Nanolab Science Village ger industrin möjlighet att etablera sitt utvecklingsarbete och sina experimentella tillverkningsenheter i direkt närhet till nanovetarnas laborativa forskning. Ett nytt dynamiskt kompetenscentrum för forskning och industriell tillämpning i världsklass växer fram!

Och här tänker vi hållbarhet från början!

NanoLund vid Lunds universitet – en stark, ledande tvärvetenskaplig forsknings­miljö

Över 300 framstående forskare inom teknologi, naturvetenskap, samhällsveten­skap och medicin samarbetar i studier av naturens allra minsta beståndsdelar.

Genom att på djupet förstå hur naturen är uppbyggd söker forskarna kunskap för att bidra till bättre villkor för människan och planeten.

Forskningsmiljön är utsedd till ett strategiskt forskningsområde av Sveriges regering som ger långsiktigt stöd till NanoLund.

 

Inbjudan till samarbete i etableringen av Nanolab Science Village

Tänk dig att vi har möjligheten att skapa en bättre värld för våra barn. Hitta nya lösningar där vi tänker hållbarhet från början. Och att Nanolab Science Village, med din hjälp spelar en avgörande roll i detta.

Kombinationen av ett nytt laboratorium och närheten till de nya, exklusiva forskningsanläggningarna ger våra forskare oöverträffade möjligheter att förse mänskligheten med ny kunskap.

Lunds universitet bjuder in externa aktörer till samarbete och samfinansiering i etableringen av Nanolab Science Village.

Behovet av externt kapital är 200 MSEK.
 

Kontaktinformation

Pia Siljeklint 
Avdelningschef Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se (pia[dot]siljeklint[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Anders Mikkelsen
Director of NanoLund
Telefon: 046-222 96 27
anders [dot] mikkelsen [at] sljus [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

Pia Siljeklint
Avdelningschef
Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se (pia[dot]siljeklint[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Anders Mikkelsen
Director of NanoLund
Telefon: 046-222 96 27
anders [dot] mikkelsen [at] sljus [dot] lu [dot] se (anders[dot]mikkelsen[at]sljus[dot]lu[dot]se)