Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för att bedriva studier på högskolenivå. Det består av åtta delprov med totalt 160 uppgifter inom olika kunskapsområden.

Två högskoleprov till våren – 13 mars och 8 maj

Vårens högskoleprov kommer att genomföras vid två tillfällen och är öppet för dig som är 19 år eller äldre. Lunds universitet tar sammanlagt emot 4110 skrivande till det första provtillfället och 4030 skrivande till det andra provtillfället. Anmälan är öppen mellan den 12 januari och 18 januari. Anmälan kan dock stängas tidigare om antalet anmälda uppnått till 8140.

Observera att du som skrivande inte kommer att kunna välja vilket av de två provtillfällena som du vill skriva. Se därför till att du är har möjligt att skriva både den 13 mars och den 8 maj. Du får besked om ditt provdatum omkring den 20 januari. 

Läs mer om vårens högskoleprov på studera.nu

Vanliga frågor och svar om vårens högskoleprov


Högskoleprovet ger dig ytterligare en chans att komma in på program eller kurs som du tänkt eftersom en tredjedel av platserna i regel tas från denna urvalsgrupp.

Lunds universitet använder även provet som första skiljekriterium vid lika poäng i de olika urvalsgrupperna till kurser och program på nybörjarnivå.

Resultatet sparas i en databank och räknas automatiskt med vid din ansökan. Det gäller i åtta år och kan göras obegränsat antal gånger. Ditt bästa prov gäller.

Gör ett övningsprov på Studera.nu

Närmaste provtillfällen

  • Två provtillfällen vårterminen 2021, den 13 mars och den 8 maj

Notera att du inte kan välja provdatum. Du får ditt besked om provdatum omkring den 20 januari.

Anmälan

Du anmäler dig till högskoleprovet via Hogskoleprov.nu. Avgiften är 450 kronor och betalas med Visa, MasterCard eller internetbank. Betalning ska vara UHR tillhanda senast sista anmälningsdag.

Senast en vecka före provet får du kallelse med lokal och tider.

Anmälan till högskoleprovet på Hogskoleprov.nu

Anpassning av högskoleprovet

På Studera.nu finns information för dig som har dyslexi, synskada, funktionsnedsättning eller diabetes.

Resultat

Ditt resultat kan du hämta genom att logga in på ditt konto på Hogskoleprov.nu cirka fyra veckor efter provdagen.

Hämta ditt resultat på Hogskoleprov.nu

Här kan du göra högskoleprovet

Lunds universitet anordnar högskoleprovet på följande orter:

  • Eslöv
  • Helsingborg
  • Landskrona
  • Lund
  • Malmö
  • Trelleborg
  • Ystad
  • Ängelholm

Vill du göra provet utomlands – läs mer på Studera.nu

Kontaktinformation

Högskoleprovsansvarig,
Lunds universitet

hprov [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 34 91

Nu är anmälan till högskoleprovet öppen

Anmälan har öppnat för dig som tänker skriva högskoleprovet i vår. Här hittar du information om provtider, orter och övningsprov.