Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kapacitetsutveckling

Kunskapsutveckling genom högre utbildning och ett livslångt lärande är en grundförutsättning för minskad fattigdom, ökad jämställdhet, delaktighet och demokrati samt ekonomisk utveckling i ett globalt perspektiv. En sådan utveckling ökar också möjligheterna att genomföra Agenda 2030 och uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

Stadsvandring med deltagare på uppdragsutbildningen Hållbara, inkluderande och klimatresilienta städer
Från uppdragsutbildningen Hållbara, inkluderande och klimatresilienta städer. Foto: Kennet Ruona

På Lunds universitet arbetar vi sedan länge med kapacitetsutveckling i form av exempelvis

  • partnerskap med universitet i utvecklingsländer
  • student- och lärarutbyten
  • forskningssamarbeten och
  • uppdragsutbildningar

Genom avdelningen för uppdragsutbildning har vi genomfört insatser med en rad olika institutioner och samarbetspartners.

Insatserna är ofta baserade på erfarenheter av svenska systemlösningar inom olika sektorer som till exempel inom hälso- och sjukvård, energi och miljö.

Många av de kapacitetsutvecklingsprogram vi tidigare arrangerat har varit framgångsrika samarbeten, som lever kvar långt efter att själva insatsen är genomförd. Det kan exempelvis handla om nya utbildningsprogram, forskningssamarbeten och aktiva nätverk, men även andra spin off-effekter som masteruppsatser och studentutbyten.

Utveckling på vetenskaplig grund

Att programmets ämnesinnehåll har en vetenskaplig grund är lika centralt som att deltagarna tränas i det akademiska förhållningssättet i form av kritiskt tänkande, ifrågasättande och förmåga att reflektera och se andra perspektiv.

Det akademiska förhållningssättet genomsyrar inte bara programmets innehåll utan även vårt arbetssätt med syfte att förstå för att ständigt utveckla och förbättra våra metoder.

Ömsesidigt utbyte

Kapacitetsutvecklingsprogram med en tydlig förankring i universitetet ger hållbara och långsiktiga utvecklingssamarbeten med effekter såväl hos samarbetsländerna som inom Sverige.

För universitetets del ges möjligheter för forskningssamarbeten och andra utbyten, men även empiri till forskning som ökar kvaliteten på utbildningens innehåll och upplägg.

Exempel på kapacitetsutvecklingsprojekt

Vill du läsa om några av våra aktuella kapacitetsutvecklingsprogram? Besök vår internationella webbplats.

 

Interiören på the Spark, Medicon Village

Kontaktinformation

Avdelningen för uppdragsutbildning
info [at] education [dot] lu [dot] se (info[at]education[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 (0)46-222 07 07

Besöksadress:
Medicon Village
Scheeletorget 1, Lund
Karta

Postadress:
Box 117
221 00 Lund

Fakta: Kapacitetsutveckling

Kapacitetsutveckling bygger på processer där individer, grupper och organisationer utvecklar sin förmåga att identifiera och hantera förändringar och utmaningar.

Ökad kompetens hos individer bidrar till ökad kapacitet i organisationer samt bidrar till att driva förändringsprocesser mot en större resiliens.

Stärkt kapacitet lägger grunden för varaktiga resultat och möjliggör långsiktiga partnerskap.