Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier till studenter

Lunds universitet attraherar idag flest internationella studenter av alla svenska universitet. De internationella studenterna som kommer till Lund för att ta sin masterexamen bidrar med nya idéer, gränsöverskridande perspektiv och gör både universitetet och Lund till en attraktiv och kreativ plats som lockar de bästa talangerna.

 

tre studenter går och pratar

Många utbildningar behöver det globala klassrummet – och det förutsätter att studenterna kommer från olika delar av världen.

Genom utländska studenter får vi bra ambassadörer. Vi behöver utbilda våra studenter för en global värld – för att arbeta i ett företag som agerar globalt krävs ofta kunskap, erfarenhet och kontaktnät på en internationell nivå.

Som privatperson, organisation eller företag visar du att du tar ditt samhälleliga ansvar på allvar genom att finansiellt stödja studenters utbildning.

Arbetsgivare får möjlighet att exponera sitt varumärke för en stor och viktig målgrupp genom att spetsa traditionell marknadsföring med goodwill, något som i sin tur kan skapa en god rekryteringsbas.
 

Vad innebär en donation?

Du som skänker pengar till stipendier för avgiftsbelagda studenter bidrar i hög grad till att förändra livet för dessa unga människor. Många gånger får studenterna också viktiga roller i sitt hemlands utveckling.

Ett stipendium kan göra stor nytta för dem som har svårt att finansiera sina utlandsstudier. Genom en gåva gör du det möjligt för fler att komma och studera vid Lunds universitet.

Ditt engagemang och stöd kommer att bidra till att vi kan erbjuda såväl svenska som utländska studenter en chans att blomstra i ett globalt och komplext samhälle.
 

Så kan du stödja

Det finns flera möjligheter för dig som vill stödja någon av våra studenter, nu eller i framtiden.

Lunds universitets stipendiestiftelse – LUSS

Stiftelsens mål är att bistå universitetet i arbetet med att attrahera de mest talangfulla studenterna, från Sverige såväl som från andra länder. Avkastningen blir en viktig stipendiebas för framtida studentgenerationer.

Läs mer om Lunds universitets stipendiestiftelse – LUSS


Lund University Global Scholarship Fund

Som donator till vår stipendiefond bidrar du till att en begåvad, internationell student – oavsett ekonomisk bakgrund – kan komma till Lund och ta en masterexamen. Du kan också få ett eget stipendium uppkallat efter dig.

Läs mer om Lund University Global Scholarship Fund

Röster från stipendiater

Foto av stipendiat Edgar Benitez

"Mitt stipendium har gjort att jag kunnat förverkliga en dröm. Jag har alltid velat studera till en masterexamen utomlands och skaffa mig en internationell erfarenhet. Men en högkvalitativ utbildning är i många länder förknippat med ett stort ekonomiskt åtagande, något som få människor har möjlighet till. Stipendier öppnar dörren för fler unga människor och gör utbildning mer tillgänglig för alla.

Med fler internationella studenter följer ett kulturutbyte över nationsgränserna. Det är ett mycket värdefullt sätt att lära sig utanför klassrummet. Det får människor att öppna upp sig och dela sin världsbild och sina perspektiv på samhället de lever i."


Edgar Benitez, Mexico, ”Master of Science Programme in Human Ecology - Culture, Power and Sustainability”, 2023

Foto av Hannah Gardner BW

"LUSS stipendium har varit helt avgörande för mig och mina studier. Utan det hade jag aldrig haft råd att resa utomlands eller studera vid ett universitet i världsklass. Det finns så många talangfulla studenter i världen som liksom jag är kvalificerade men som saknar finansiella resurser att studera utomlands. Vi studenter förtjänar alla möjligheten att få ta del av förstklassig utbildning för att nå vår potential – utan finansiella hinder.

Internationellt utbyte tillåter människor att bygga nya gemenskaper och hjälper till att expandera personlig och kollektiv kunskap. Vi som studenter utmanas till att växa när vi studerar utomlands och de universitet som vi besöker utmanas också.

Tack vare detta stipendium har jag fått möjlighet att nå mina drömmars mål – att studera min masters vid ett riktigt toppuniversitet."

Hannah Gardner, USA, “Masters Programme in Human Rights Studies”, 2023

Kontaktinformation

Pia Siljeklint
Avdelningschef
Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se (pia[dot]siljeklint[at]fsi[dot]lu[dot]se)