Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om du blir utsatt för hat, hot eller våld

Den här sidan är till för dig som har blivit utsatt eller bevittnat hat, hot eller våld och vill veta vad som behöver göras i en sådan situation. Du kan också läsa mer om vilket stöd som finns att få. Lunds universitet har nolltolerans mot hat, hot och våld.

Genvägar till sidans innehåll:


Att bli utsatt för hat, hot och våld kan ske på olika sätt och på olika platser. Det kan exempelvis ske i universitetets lokaler eller via e-post eller sociala medier. För att du ska känna till vad som kan vara bra att tänka på om en sådan situation inträffar, har vi samlat viktiga råd.

Råd vid hot eller våld som sker på plats

 • Håll dig på behörigt avstånd. 
 • Försök avleda situationen genom att uppträda lugnt. 
 • Försök att lämna platsen om en våldsam situation uppstår.
 • Försök om möjligt att uppmärksamma andra på situationen. Sök hjälp hos andra personer i närheten.

 • Vid akut pågående händelse: ring 112. Du kommer att få beskriva vad händelsen gäller och om exempelvis sjukvård behövs. 
 • Ring universitetets larmtelefon 046-222 07 00, så att universitetets väktare blir informerad om händelsen.
 • Håll dig på behörigt avstånd. Vid våldssituation, försök lämna platsen.
 • Utsätt aldrig dig själv för fara.

 • Kontakta omedelbart ansvarig på din institution. Om du inte vet vem det är kan du få hjälp av en lärare. Meddela vad som hänt och om hjälp har tillkallats.
 • Dokumentera iakttagelser. Skriv omedelbart ner vad du har sett och försök att beskriva personen som hotat eller utövat våld.

Försök till exempel komma ihåg och dokumentera antal personer, kön, ålder, längd, hudfärg, hårfärg, hårlängd, uppträdande, dialekt, färg på klädsel, skor, byxa/kjol, jacka, tröja, andra kännetecken, flyktväg, fordon. Om du gjort andra iakttagelser, som till exempel vad som har sagts eller hur hotet har uttalats, är bra om du skriver ner dessa också.

Om du blivit utsatt för hat eller hot via e-post eller sociala medier är det bra om du dokumenterar det. Det kan du göra genom att:

 • Spara e-postmeddelandet, ta en skärmdump eller dokumentera hotet/hatet på något annat lämpligt sätt. 
 • Notera datum och tid när du fick eller såg meddelandet.
 • Informera ansvarig på din institution. 
 • Rapportera händelsen till universitetet som ett tillbud eller olycksfall

Information om hur du rapporterar tillbud och olycksfall

Berätta för din lärare eller annan ansvarig

Om du har blivit utsatt för hat, hot eller våld kan du meddela universitetet genom att kontakta din lärare, studievägledare, prefekt eller annan ansvarig på universitetet. Ta reda på vilka lokala rutiner som finns på just din fakultet/institution.

Du bör också rapportera händelsen som ett tillbud eller ett olycksfall, beroende på hur situationen har sett ut. Mer information om hur du gör en anmälan hittar du på sidan:

Olycksfall, risk för skada eller ohälsa i dina studier

Ibland kan det vara svårt att veta om en händelse man råkat ut för är något som universitetet behöver få information om. Om du som student upplever att hatet, hotet eller våldet har med din roll som student att göra eller om det har skett inom ramen för dina studier ska du alltid meddela universitetet. Universitetet har då ett ansvar att utreda händelsen och vid behov vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen. 

Om en student utsätter en annan student eller anställd på universitetet för hat, hot eller våld kan det leda till disciplinära åtgärder. Du kan läsa mer om disciplinära åtgärder på sidan nedan.

Fusk, störningar och trakasserier

Om en anställd utsätter en student för hat, hot eller våld kan det leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

Stöd för dig som blivit utsatt

Personer som utsätts för hat, hot eller våld kan reagera på många olika sätt. Du kan känna dig otrygg och rädd, du kan bli arg eller ha svårt att minnas vad som har hänt. För många är det viktigt att få prata med någon som man känner sig trygg med.

Det finns stöd att få för dig som blivit utsatt. Du kan till exempel ta kontakt med:

Studentprästerna kan ge samtalsstöd till alla vid Lunds universitet, oavsett livsåskådning eller religiös tillhörighet.

Om du upplever akuta psykiska besvär, så som självmordstankar eller tankar på att skada dig själv eller andra, bör du kontakta närmaste psykiatriska akutmottagning.
 

Viktiga telefonnummer

Vid akuta händelser ska du alltid ringa SOS Alarm på telefonnumret: 112.

Du kan också kontakta universitets larmtelefon: 046-222 07 00 (du hittar numret på baksidan av ditt LU-kort).

Misstänkta brott ska anmälas

Om du blivit utsatt för en brottslig handling ska du alltid polisanmäla det så att det kan utredas av rättsväsendet. Det gäller oavsett om den som utsatt dig är en student, en anställd eller någon utomstående. 

För att anmäla brott, ring 114 14 eller besök en polisstation.