Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Debatt i Lund – tidigare debatter


Debatter 2023

Vad är signalvärdet med en vårdad och korrekt svenska? Om fler skriver fel, blir det då rätt? Och vem avgör det?

I panelen:

 • Sara Lövestam, författare och språkvetare
 • Daniel Sandin, svensklärare Katedralskolan
 • Ola Wikander, expert på utdöda språk
 • Anna Gustafsson, forskar om svenska språket

Moderator:

 • Andreas Ekström, författar och journalist

Får dom skriva hur dem vill?
Debatt i Lund 27 februari 2023 – youtube.com


Debatter 2022

Elpriserna skenar och en kall och dyr vinter väntar oss. Hur ska Sverige klara energiförsörjningen på lång och på kort sikt?

I panelen:

 • Mikael Odenberg, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät och försvarsminister (M)
 • Isabella Lövin, tidigare miljö- och klimatminister (MP)
 • Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem
 • Magnus Genrup, professor i kraftverksteknik

Moderator:

 • Lars Mogensen, journalist och författare

Svensk elförsörjning – en kraftmätning
Debatt i Lund 14 november 2022 – youtube.com

Kontakter eller meriter? Kvotering eller bara betyg? Människor sorteras av andra människor varje dag – både socialt och professionellt. Det tycks ligga i vår natur att göra det.

Men hur ser man till att förutsättningarna blir lika för alla? Hur definierar man rättvisa när man räknar meriter? Och hur ska man som student förhålla sig i jakten på utbildningsplats och drömjobb?

I panelen:

 • Lena Andersson, författare och journalist
 • Martin Wolgast, psykolog, forskar om diskriminering
 • Nina Björk, författare och journalist
 • Mats Benner, rektor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Samtalsledare:

 • Andreas Ekström, journalist och författare

Hur rättvis är meritokratin? Debatt i Lund 28 april 2022 – youtube.com

Är det precis nu Sverige ska söka medlemskap? Eller är det snarare precis nu som det riskerar att göra Sveriges – och omvärldens – säkerhetspolitiska läge ännu mer utsatt?

Har neutralitetspolitiken spelat ut sin roll? Och hur kan ekonomiska sanktioner samverka med militära insatser?

I panelen:

 • Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan
 • Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva, statssekreterare i försvarsdepartementet och ledamot av Krigsvetenskapsakademien.
 • Jonas Alberoth, expert på internationellt fredsarbete genom FN, EU, Nato, UD, Försvarsmakten och Folke Bernadotteakademin
 • Rikard Bengtsson, statsvetare och expert på Sveriges och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt NATO

Samtalsledare:

 • Andreas Ekström, journalist och författare
   

Ja eller nej till Natomedlemskap?
Debatt i Lund 3 mars 2022 – youtube.com

Det räcker med ordet "bitcoin" för att skapa tusen frågor. Hur funkar kryptovalutor egentligen? Är det bra med en global valuta som inte är knuten till ett specifikt land? Vilka kan gynnas av den? Vem bestämmer om kryptovalutornas framtid? Och vad talar för att de enorma kryptovärdena inte är en bubbla?

I panelen:

 • Andreas Cervenka, ekonomijournalist och författare
 • Arsha Josefsson, kryptokonsult och grundare av bitcoinskolan.se
 • Annika Winsth, chefsekonom Nordea
 • Anders Ögren, ekonomhistoriker och expert på alternativa valutor

Samtalsledare: 

 • Andreas Ekström, journalist och författare

Bitcoin – grus eller guld?
Debatt i Lund 15 februari 2022 – youtube.com

 


Debatter 2021

Enligt EUs narkotikabyrå toppar Sverige listan över narkotikadödlighet i Europa. Det är kanske en sanning med modifikation. Sättet att föra statistik skiljer sig åt länderna emellan. Men faktum är att Sverige är långt ifrån det mantra som gällt i decennier: ett narkotikafritt samhälle.

Är det dags för ett omtag i den svenska narkotikapolitiken? Inom flera av de politiska ungdomsförbunden, till både vänster och höger, finns krav på avkriminalisering av eget narkotikabruk och en öppenhet för legalisering av cannabis.

Har inställningen till droger blivit en generationsfråga snarare än en partipolitisk tvist?

Hur ska vi ha det med knarket? Hur minskar vi skadeverkningarna och antalet dödsfall i överdoser? Och hur hindrar vi den organiserade brottsligheten att tjäna storkovan på människors önskan av att piffa till hjärnan med allehanda preparat?

Möt några av rösterna i debatten:

 • Björn Johnson, professor i socialt arbete, Malmö universitet och expert på svensk drogpolitik
 • Edvina Palmcrantz, styrelseledamot i SSU och student i Lund
 • Samuel Jonsson, vice förbundsordförande MUF
 • Stefan Steiner, spaningsledare inom polisen i Skåne med lång erfarenhet av arbete med missbruksproblematik
 • Erik Petschler, dialogpolis Stockholm, debatterar för en liberalare drogpolitik

Moderator:

 • Lars Mogensen, journalist


Dags för legalisering? Ungdomsförbunden utmanar den svenska narkotikapolitiken
Debatt i Lund 29 november 2021 – youtube.com

Brottslighet och invandringsfrågor. Enligt SOM-institutet är detta vad riksdagsvalet 2022 kommer att handla om.
Med ett år kvar till valet och med pandemi och regeringskris i minnet, analyserar vi läget och de strömningar som styr svensk politik. Vad tycker människor är viktigt. Och framför allt varför tycker de det?

Blir 2022 året då det nya konservativa blocket får sitt stora genombrott eller kommer mittenpartierna och vänstern att kunna utmana Sverigedemokraterna? Svensk politik präglades länge av materiella frågor som skatter och kärnkraft eller satsningar på skola, vård och omsorg.

Kanske ser vi nu ett uppsving för moralfrågor i debatten. Vad får vi syn på om vi studerar begrepp som frihet och rättvisa kontra lojalitet och auktoritet. GAL-TAN-skalan sägs ge en ny bild av politiska värderingar. Men hur väl fångar den upp den svenska väljarkåren?

I panelen:

 • Johan Wennström, statsvetare och kulturskribent SvD
 • Payam Moula, filosof och chefredaktör på arbetarrörelsens tankesmedja Tiden
 • Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och filosof
 • Anders Sannerstedt, statsvetare

Samtalsledare:

 • Lars Mogensen, journalist

 

Valet 2022 – en ny karta över svensk politik?
Debatt i Lund 22 september 2021 – youtube.com

Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta klyver forskarsamhället.

I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga. För skogen ska ju inte bara bromsa den globala uppvärmningen genom att binda koldioxid. Den ska också förse oss med biomassa som kan ersätta användningen av fossila bränslen och material; den har en nyckelroll för bevarande av biologisk mångfald och rekreation; och den ska dessutom generera jobb och ge avkastning. Hur ska det gå ihop?

Mycket förenklat kan två läger beskrivas bland forskarna: de som vill bevara mer av skogen och de som vill se ett intensivare skogsbruk, med avverkning och nyplantering. Båda sidor har klimatet som argument.

Bevarandesidan inriktar sig även på ekologi och biologisk mångfald, och kommer tillslutsatser i linje med miljörörelsens.

Tillväxtsidan, som förespråkar ett intensifierat skogsbruk, argumenterar mer i linje med skogsnäringen.

Avgörande i sammanhanget är tidsperspektivet - hur lång tid har vi på oss att hejda klimatförändringen? På kort sikt kan det ge mer klimatnytta att låta skogen stå än att ta ut biomassa. Samtidigt är träråvara avgörande för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Kan båda sidor i skogsdebatten ha rätt?

I panelen:

 • Mikaela Johnsson, skogsägare och lantbrukare, ledamot i LRF:s styrelse
 • Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap vid Södertörns högskola, forskar om samverkan, politik och styrning av den svenska skogen
 • Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi på Mittuniversitetet med skogen som huvudsakligt arbetsområde
 • Gustaf Egnell, forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, med inriktning bioenergi
 • Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö-och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet

Moderator

 • Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.

 

Striden om skogen – vad handlar den om?
Debatt i Lund 6 maj 2021 – youtube.com

Hur fungerar den akademiska friheten i Sverige? Hur påverkas forskare av politiska förändringar och finansiärers önskemål?

En del anser att det finns en ängslighet inom akademin som gör den till en ”vindflöjel för opinioner”, med politisering och självcensur som följd.

Andra att den verkliga förändringen ligger i att stat och finansiärer i långt högre grad än tidigare dikterar universitetens och forskningens villkor.

Vilket skydd har universiteten mot ideologisk styrning? Hur påverkar kravställande finansiärer och upprörda studenter? I vilken grad ska akademin följa med i sin tid – och hur mycket ska den stå emot när nya vindar blåser, och framförallt från olika håll?

Välkommen till en debatt om universiteten och akademin.

I panelen:

 • Erik Renström, rektor Lunds universitet
 • Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare Pufendorfinstitutet, Lunds universitet
 • Anna-Karin Wyndhamn, forskare i pedagogik vid Göteborgs och en av författarna bakom boken Genusdoktrinen
 • Johan Östling, docent i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet

Samtalsledare:

 • Andreas Ekström, journalist och författare

 

Vem har makten över universiteten?
Debatt i Lund 1 februari 2021 – youtube.com


Debatter 2020

Join us on the fateful eve of the US presidential elections, as some say liberal democracy as we know it is at stake.
With the fall of the Berlin Wall, democracy swept across nations; Western democratic rule had bridged the cultural and political divide once and for all. The East was going to become like the West.

Today, democracy is being undermined in Hungary and Poland, global powers like China and Russia have not joined the democratic ranks at all, and in the US – the standard-bearer of liberal democracy – Trump critics say authoritarianism is around the corner.

Is it really as bad as some people claim, or are they crying wolf?

Listen to our panel who will check the pulse of democracy:

 • Ivan Krastev, political scientist and author whose books about democracy include The Light that Failed and After Europe
 • Jan Teorell, political scientist and democracy researcher, one of the founders of the democracy database, V-Dem
 • Karin Sjövall-Svanborg, previously head of the liberal think tank, Timbro, writes about populism
 • Pippa Norris, political scientist and democracy researcher, author of books such as Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism

The moderator is radio journalist Lars Mogensen.

 

Debate in Lund: Is Democracy in Danger?
2 november 2020 – youtube.com

Pandemin har visat att vi kan ändra vårt sätt att leva när det verkligen gäller.

Vi följer obekväma riktlinjer, ersätter jobbresor med digitala möten och stannar hemma på semestern. Politiker har med sällan skådad handlingskraft beslutat om astronomiska räddningspaket åt företagen.

Vissa menar att krisen öppnar ett möjlighetsfönster: att det är nu vi måste ställa tuffa klimatkrav på företagen, att det är nu det kan finnas en större vilja hos människor att ställa om till en hållbar livsstil, och att det är nu politikerna måste peka med hela handen för en grön omstart.

Andra resonerar tvärtom: att tajmingen är fel – först måste vi få ekonomin på fötter igen, därefter kan gröna satsningar göras, annars löper vi risk att hela samhället kraschar.

Hör en opinionsbildare, en nationalekonom, en klimatolog samt en representant för näringslivet diskutera om, och i så fall hur, den nuvarande krisen verkligen innebär en öppning för en mer hållbar framtid.

I PANELEN

 • Frida Boklund, Företagarna, regionchef Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland
 • Maria Wetterstrand, VD Miltton Purpose, hållbarhetskonsult, samhällsdebattör och tidigare språkrör Miljöpartiet
 • Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet
 • Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

SAMTALSLEDARE

 • Andreas Ekström, kulturjournalist och författare

 

Carpe coronakrisen – är det nu vi ska rädda klimatet?
Debatt i Lund online 11 juni 2020


Debatter 2019

För sjuttio år sedan myntade författaren George Orwell begreppet nyspråk i sin framtidsdystopi 1984. Idag anklagar vi varandra för att använda nyspråk till både höger och vänster. Hur viktigt är det hur vi formulerar oss?

I vilken mån påverkas den politiska utvecklingen av sättet vi säger saker och ting? Det offentliga samtalet har blivit råare menar många. Hur hänger språk och tanke ihop – historiskt och för framtiden?

I PANELEN

 • Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska från Stockholms universitet som studerat totalitärt språk i Nazityskland och DDR samt även gröna partiers politiska kommunikation
 • Magnus Linton, författare och journalist
 • Jesper Högström, författare och kulturjournalist
 • Anamaria Dutceac Segesten, statsvetare, lektor i Europastudier och expert bland annat i politisk kommunikation

SAMTALSLEDARE

 • Andreas Ekström, journalist och författare

 

Nyspråk, hatspråk eller klarspråk?
Debatt i Lund 17 oktober 2019 – youtube.com

I PANELEN:

 • Max Koch, professor i socialt arbete med flera års studier av ekonomisk nedväxt
 • Eleonore Fauré, forskare från KTH som forskat om olika framtida klimatscenarier
 • Fredrik NG Andersson, nationalekonom som studerat kostnader för klimatomställning
 • Ola Alterå, kanslichef för Klimatpolitiska rådet

MODERATOR

 • Lars Mogensen, journalist och programledare för bland annat Filosofiska rummet i P1

 

Tillväxt eller nerväxt – hur räddar vi välfärden och planeten?
Debatt i Lund 11 april 2019 – youtube.com

Är vi européer på väg in i samma ideologiska mörker som gav oss de två världskrigen och förintelsen? Eller är det alarmism att oroa sig för de auktoritära krafterna?

Är gatuprotesterna i Paris, Femstjärnerörelsen i Italien och alla de partier och upprop som säger sig representera ”vanligt folk” i själva verket bara tecken på att demokratin fungerar?

I PANELEN

 • Sanimir Resic, historiker vars senaste bok heter Jugoslaviens undergång. Krigen, freden, framtiden, 1991-2017
 • Annika Ström-Melin, författare till boken Europas svaga hjärta och har under många år ägnat sig åt Europafrågor på bland annat DN och SR
 • Maria Strömvik, statsvetare med fokus på EU och internationell politik
 • Carsten Jensen, dansk journalist och författare. Har nyligen kommit ut med boken Källarmänniskor. Om populism och besväret med att vara människa

MODERATOR

 • Lars Mogensen, journalist, programledare Filosofiska rummet i P1

 

Vart är Europa på väg?
Debatt i Lund 20 mars 2019 – youtube.com


Debatter 2018

Illustration: Catrin Jakobsson
Illustration: Catrin Jacobsson

Det pågår en kapplöpning om utvecklingen av artificiell intelligens. Smarta datorer tar över allt fler arbetsuppgifter och fattar beslut baserade på enorma datamängder.

I den pressade välfärdssektorn sägs personal få tid över till att undervisa eller vårda. Detta är bara början – tekniken tycks ge oändliga möjligheter. Men vem tar ansvar för konsekvenserna när allt fler bedömningar i samhället inte görs av den mänskliga hjärnan?

Vad händer med etiken och rättssäkerheten? Hur förändras våra arbeten, våra relationer – våra liv?
 
I PANELEN

 • Anna Felländer, nationalekonom och regeringens rådgivare i digitaliseringsfrågor
 • Thore Husfeldt, algoritmforskare Lunds universitet och AI-debattör
 • Alfred Ruth, Scifi-författare till framtidsskildring där AI-frågor ställs på sin spets
 • Olle Häggström, matematisk statistiker från Chalmers, som varnar för AI:ns konsekvenser

 
MODERATOR

 • Andreas Ekström, journalist och författare till bland annat Google-koden och nyutkomna Att hitta.

Hur smart är konstgjord intelligens?
Debatt i Lund 22 november 2018 – youtube.com

Missing media item.

I en tid när allt fler upplever verkligheten på radikalt olika sätt – vem ska man då lita på? Hur mår samhällets klassiska auktoriteter? Medierna, universiteten, myndigheterna, skolan, kyrkan? Och vilka blir nya auktoriteter när gamla underkänns?

I en politiskt turbulent tid utmanas ovedersägliga fakta av skicklig propaganda. Vad kan och bör vi människor göra åt det? Hur stärker vi tilliten till varandra, till myndigheterna, till korrekt information och till vederhäftig forskning?

Debatt i Lund tar sig an frågan om tillit på bredast möjliga sätt.

I PANELEN

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi i Lund och vetenskaplig rådgivare i Tillitsdelegationen
 • Niklas Altermark, statsvetare i Lund och verksam i Tillitsdelegationen, forskar om myndigheters tillit till medborgaren
 • Paulina Neuding, debattör och chefredaktör för den nättidskriften Kvartal
 • Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

MODERATOR

 • Andreas Ekström, kulturjournalist och författare


Vem kan man lita på?
Debatt i Lund 4 oktober 2018 – youtube.com

Missing media item.
Illustration: Catrin Jakobsson

Har du svårt att bestämma dig när du ska handla mat till middagen? Räcker det att maten är god och nyttig? Eller hoppas du att det du plockar ner från hyllan också ska vara bra både för smältande polarisar och för djur och natur på nära håll?

Konsumenter har fått axla ett stort ansvar när det gäller att välja hälsosam, klimatsmart och hållbart producerad mat.

Frågan är hur stor makt konsumenter egentligen har. Vilket ansvar har livsmedelsproducenterna? Och politikerna?

I  PANELEN

 • Karolina Skog, Sveriges miljöminister
 • Fredrik Hedenus, forskare från Chalmers som studerar matens miljö- och klimatpåverkan
 • Henrik Smith, biologiprofessor från Lunds universitet som studerar ekosystem och biologisk mångfald
 • Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och författare till boken ”Makten över matkassen”

MODERATOR

 • Tomas Tengby, journalist och programledare för SRs program Meny

Mat, makt och miljö – går det att äta klimatsmart?
Debatt i Lund 25 april 2018 – youtube.com

Missing media item.

Det talas allt oftare om att Sverige måste stå upp för svenska värderingar. Men vad menas med det, vad är specifikt svenskt? Finns det någon svenskhet eller handlar det mer om vilka lagar som styr Sverige?

I internationella mätningar framstår svenskar som extremt sekulära och individualistiska. Vad betyder det i mötet med människor från religiösa klansamhällen?

I PANELEN

 • Qaisar Mahmood, författare till ”Jakten på svenskheten”
 • Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier och World Value Studies
 • Per Brinkemo, journalist och författare till "Mellan klan och stat"
 • Dan-Erik Andersson, lektor i mänskliga rättigheter, Centrum för mellanösternstudier

MODERATOR

 • Lars Mogensen, journalist och programledare för bland annat SR:s Filosofiska rummet

 

Jakten på svenskheten – finns det svenska värderingar?
Debatt i Lund 21 mars 2018 – youtube-com


Debatter 2017

Ett samtal om nytta, nytänkande och makten över forskningen och utbildningen.

Svenska forskare tappar i genomslag internationellt. Samtidigt minskar mängden lärarledda timmar och kvaliteten hotas på flera akademiska utbildningar.

Hur ska universiteten klara utmaningarna? Hur ska de försvara sin samhällsroll och behålla sin attraktionskraft i en framtid med allt större konkurrens?

Krävs mer akademiskt oberoende? Fler elitsatsningar? Eller är det ökat samhällsengagemang, mer öppenhet som är vägen framåt?


I PANELEN

 • Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter
 • Kerstin Tham, rektor Malmö högskola
 • Roland Paulsen, docent i sociologi
 • Mats Benner, professor i forskningspolitik

MODERATOR

 • Lars Mogensen, journalist
   

Framtidens universitet – varför och för vem?
Debatt i Lund jubileumsspecial 18 oktober 2017 – youtube.com

Missing media item.

De senaste årtiondena har hjärnforskningen gjort enorma framsteg. Med ny teknik kan man studera den hjärnaktivitet som ligger bakom vårt medvetande, våra känslor och vårt beslutsfattande: vi kan nästan läsa människors tankar!

Vad betyder den här kunskapen för bilden av oss själva som moraliska och reflekterande varelser? Vad innebär det för den fria viljan när forskningen visar att många av våra beslut fattas omedvetet?

En del forskare hoppas att de vetenskapliga framstegen inte bara ska ge en fullständig beskrivning av människans beteende, utan även leda till robotar som är smartare än oss och som till och med gör moraliska överväganden.

Andra hävdar att det mänskliga medvetandet inte kan förklaras bara genom att man förstår hur hjärnan fungerar. De oroar sig för de psykologiska och sociala konsekvenserna av en mekanistisk syn på människan.

Är de båda synsätten förenliga? Och kan verkligen hjärnforskningen ge svar på filosofiska frågor om det mänskliga medvetandet?   

 

I PANELEN

 • Robert T Knight, professor i psykologi och neurovetenskap, Berkeley, USA
 • Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
 • Germund Hesslow, professor i associativ inlärning, Lunds universitet

 

MODERATOR

 • Colin Blakemore, professor i neurovetenskap och filosofi, University of London och professor emeritus i neurovetenskap vid University of Oxford

Can Neuroscience Explain the Human Mind?
Debatt i Lund jubileumsspecial 5 september 2017 – youtube.com

Det finns höga förväntningar på den digitala revolutionens demokratiska potential. Många hoppas på en uppfriskad demokrati där sociala medier kan ge marginaliserade grupper en växande röst i politiken och i den offentliga debatten.

Men hur har resultatet hittills sett ut?

Anklagelserna om cyberattacker och avancerade digitala strategier för att manipulera väljare duggar tätt. Har makten snarare flyttats från medborgarna till en liten skara resursstarka "globala nätokrater"?

I PANELEN

 • Lawrence Lessig, Harvard University, akademiker och politisk aktivist
 • Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister
 • Marina Svensson, forskar om mänskliga rättigheter och digitala samhället i Kina
 • Amelia Andersdotter, tidigare Piratpartist och ledamot i Europaparlamentet

MODERATOR

 • Andreas Ekström, författare och journalist

Will Digital Destroy or Develop Democracy?
Debatt i Lund jubileumsspecial 24 april 2017 – youtube.com

Missing media item.

Illustration: Catrin Jakobsson

Klimatet blir allt varmare och den politiska polariseringen ökar. I media läser vi om krig, terrorism och människor som drunknar i Medelhavet på jakt efter en bättre tillvaro.

Men samtidigt har faktiskt stora delar av världens befolkning lyfts ur fattigdom de senaste decennierna. Medellivslängden ökar, allt fler går i skolan och jämställdheten går framåt. Hur ska man se på utvecklingen?
Har jorden blivit en bättre eller sämre att plats att bo på?

Föreläsningar med inbjudna gäster

 • Martha Nussbaum, University of Chicago, aktuell med sin nya bok ”Anger and Forgiveness”
 • James Robinson, freds- och konfliktforskare, University of Chicago
 • Carlota Perez, ekonomihistoriker, London School of Economics

I PANELEN

 • Alf Hornborg, humanekolog, Lunds universitet
 • Martha Nussbaum, filosof, University of Chicago
 • Carlota Perez, ekonomihistoriker, London School of Economics
 • James Robinson, freds- och konfliktforskare, University of Chicago
 • Jan Teorell, statsvetare, Lunds universitet

MODERATOR

 • Andreas Ekström, journalist och författare

 

Is the World Becoming a Better Place?
Debatt i Lund jubileumsspecial 6 mars 2017 – youtube.com


Debatter 2016

För inte så länge sedan var vi övertygade om att vetenskapen skulle ersätta tro med visshet och att religionerna skulle dö ut. Så har det inte blivit. Hur mycket vi än ökar vårt vetande tycks behovet av tro inte minska. Inte heller verkar religiösa och andra trossystem ha spelat ut sin roll.

Inom både naturvetenskap och humaniora ställs nu återigen frågan om vad vi menar med tro och vad vi menar med vetande. Hur förhåller de sig till varandra? Existerar sådant som religion, vetenskap och politik i skilda världar? Finns det ett språk där de kan mötas?

I PANELEN

 • Germund Hesslow, neurofysiolog och filosof
 • David Thurfjell, religionshistoriker och författare till bland annat ”Det gudlösa folket”
 • Johanna Gustafsson Lundberg, forskar om etik, tros- och livsåskådningar
 • Bengt Kristensson Uggla, filosof och teolog, författare till bland annat ”Slaget om verkligheten”

MODERATOR

 • Göran Rosenberg, författare och journalist

Vad kan vi verkligen veta – och vad måste vi tro?
Debatt i Lund 13 oktober 2016 – youtube.com

I Europa röstar var femte väljare på auktoritära och populistiska partier. Och i USA kan nästa president heta Donald Trump.

Hur hamnade vi här? Är väljarna vilseförda offer? Beror missnöjet på ekonomisk orättvisa? Eller är det slumrande mörka sidor hos människor som väckts till liv?

I PANELEN

 • Göran Greider, chefredaktör för Dala-Demokraten, poet, författare och debattör
 • Charlotta Levay, ledarskapsforskare, dagspresskrönikör och styrelseledamot i kristdemokratiska tankesmedjan Civitas
 • Magnus Lindén, lundapsykolog som forskat på "mörka" personlighetsegenskapers koppling till antidemokratiska åsikter
 • Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet

MODERATOR

 • Andreas Ekström, journalist och författare

Har vi något att lära av Donald Trump?
Debatt i Lund 8 september 2016 – youtube.com

Många längtar efter barn. För dem som har svårt att få egna barn på naturlig väg finns alltfler möjligheter.

Hur mycket ska samhället satsa för att de som längtar efter barn ska få det? Är det en mänsklig rättighet att få barn och är det en mänsklig rättighet att få ”rätt” barn? Är det rättigheter som ska omfatta alla eller bara de som har råd?


I PANELEN

 • Mats Johansson, medicinsk etiker vid Lunds universitet
 • Helena D´Arcy, ordförande i den katolska rörelsen Respekt
 • Barbro Westerholm Socialutskottet (L), Statens medicinsk-etiska råd
 • Aleksander Giwercman, professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet

MODERATOR

 • Andreas Ekström, journalist och författare

Rätten till barn – och rätten till ”rätt” barn
Debatt i Lund 26 april 2016 – youtube.com

Är jorden platt? Låg Bush bakom terrorattackerna mot World Trade Center 2001? Och har människan i själva verket aldrig varit på månen? Faktaresistens blev ett av språkrådets nyord för 2015. Fenomenet tillskrivs människor som inte ändrar åsikt oavsett vilka fakta som läggs fram. Och som i det enorma utbudet på nätet väljer att tro på det som passar den egna övertygelsen.

Vad betyder faktaresistens i en tid när etablerade kanaler överges och människor söker sina egna nyheter på sociala medier?

Och vad händer med det offentliga samtalet om de åsiktsöverskridande mötesplatserna försvinner och allt fler barrikaderar sig i "korridorer" eller "filterbubblor"?
 
I PANELEN

 • Maja Essebo, kulturgeograf som forskat på hur myter bidrar till faktaresistens och begränsar möjligheten att hantera
 • Anders Mildner, idag kommunikatör, men med bakgrund som journalist (ersätter Helene Lööw, som fått förhinder)
 • Svante Nordin, idéhistoriker som forskat på intellektuellas ansvar, och brist på ansvarstagande, i exempelvis Nazityskland men också i 70-talets vänsterrörelse
 • Jack Werner, journalist och en av grundarna till prisbelönta ”Viralgranskaren” som avslöjar mytspridning på nätet

 
MODERATOR

 • Andreas Ekström, författare och journalist

Sant eller falskt – vem bryr sig? Jag känner vad som är rätt!
Debatt i Lund 14 mars 2016 – youtube.com


Debatter 2015

Flyktingströmmen förändrar snabbt det mänskliga landskapet i Europa, utsätter nationalstaters välfärd för påfrestningar och sätter sammanhållningen inom Europeiska unionen på spel.

En del människor anser att migrationen kommer att hjälpa våra samhällen, medan andra menar att den kommer att stjälpa dem.
 
I PANELEN

 • Richard Swartz, författare och EU-kommentator
 • Kaspar Colling Nielsen, författare av boken ”The Danish Civil War 2018–2024”, en dystopisk roman om Danmarks förfall
 • Brigitte Suter, migrationsforskare vid Malmö högskola
 • Gregor Noll, professor i juridik vid Lunds universitet och expert på internationella flyktingfrågor
 • Suzanne Brøgger, författare och journalist

 
MODERATOR

 • Göran Rosenberg, författare och journalist

The Challenge of Migration – Will it Make Us or Break Us?  Debatt i Lund 19 november 2015 – youtube.com

Missing media item.

Omvärldens blickar riktas allt oftare mot Afrika. Odlingsmark och nya fyndigheter av olja, gas och mineraler gör kontinenten intressant igen, inte bara för de gamla kolonialmakterna och USA utan även för Kina och Indien.

Enligt devisen ”trade no aid” ska handel och inte bistånd lyfta Afrikas fattiga.

Samtidigt visar historien att rika naturtillgångar lätt blir en förbannelse. Istället för arbetstillfällen, bättre utbildning och hälsovård händer leder stora exportinkomster ofta till korruption, konflikt och att länderna blir beroende av råvaror.

Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna i den nya kapplöpningen om Afrikas resurser? Vem ser till att rikedomarna kommer de egna medborgarna till godo och vad krävs för en bred samhällsutveckling?
 
I PANELEN:

 • Margaret C Lee – ledande Afrikaforskare och författare till” The 21st Century scramble for Africa”
 • Nnimmo Bassey – mottagare av Right Livelihood priset 2010 för sina avslöjanden om den humanitära och ekologiska katastrof som följt i den nigerianska oljeindustrins spår.
 • Erik Esbjörnsson – Dagens Nyheters Afrikakorrespondent
 • Fredrik Segerfeldt – författare till rapporter om utvecklingsfrågor och medarbetare på tankesmedjan Timbro

MODERATOR:

 • Andreas Ekström – journalist och författare

The New Scramble for Africa's Resources – Looting or Development? Debatt i Lund 10 november 2015 – youtube.com

Njuter dagens unga av den fria kärleken, den som deras radikala mormödrar slogs för? Eller har ökad sexualisering tvärtom skapat ett nytt slags tvång?

Bland ungdomar diskuteras återigen vikten av att vara oskuld fram till giftermålet eller rent av att leva i celibat. Andra talar om backlash och moralpanik, om swingerklubbar som stängs och sexfestivaler som stoppas.
 
I PANELEN:

 • Gunilla Thorgren – författare till "Grupp 8 & jag och Ottar och kärleken" (en biografi över Elise Ottesen Jensen, sexualreformrörelsens grundare i Sverige)
 • Manne Forssberg – frilansskribent och författare som skrivit boken "Kukbruk – om sex, kärlek och mansrollen för unga män"
 • Ingela Steij Stålbrand – beteendevetare och lärare i sexologi vid Lunds universitet
 • Elina Pahnke – journaliststudent och redaktör för boken Sexjournalen

MODERATOR:

 • Andreas Ekström – journalist och författare

Ligga i Lund – eller bara hålla handen?  Debatt i Lund 12 maj 2015 – youtube.com

Försäljningen av ekomat slår alla rekord. Allt fler vill äta "schysst" och betalar gärna för det. Men innebär ekomat verkligen ett bättre klimat, lyckligare djur och ett sundare liv? Eller är ekomat bara ännu en mattrend, som bromsar utvecklingen av det vanliga jordbruket och i värsta fall kan leda till världssvält?

 
I PANELEN:

 • Lars Bergström – professor i biogeofysik och vattenvård vid SLU
 • Søren Husted – professor vid Köpenhamns universitet som bland annat forskar om gifter i livsmedel
 • Holger Kirchman – professor i växtnäringslära vid SLU och författare till "Den ekologiska drömmen"
 • Maj Rundlöf – forskare inom biologisk mångfald vid Lunds universitet
 • Maria Wivstad – föreståndare för EPOK, ett centrum vid SLU som samordnar forskare inom ekologiskt jordbruk med beslutsfattare och näringsliv

MODERATOR:

 • Torill Kornfeldt – vetenskapsjournalist med bakgrund i biologi, som har arbetat för bland andra Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Forskning & Framsteg

Hur reko är eko? Debatt i Lund 9 april 2015 – youtube.com


Debatter 2014

"Shakespeare är bättre än Lill- Babs", sa Tage Danielsson. "Skönheten ligger i betraktarens öga", tyckte visst Shakespeare själv.

Vad är egentligen god smak? Finns det objektiva, universella kategorier som bestämmer vad som är vackert, gott, skönt? Eller är smak bara uttryck för ett individuellt tyckande som ständigt förändras?

I PANELEN:

 • Daniel Sandström – litterär chef Albert Bonniers förlag
 • Elisabeth Ohlsson Wallin – Konstnär som bland mycket annat gjort den omstridda utställningen Ecce Homo
 • Erik Hedling – film- och litteraturprofessor vid Lunds universitet
 • Barbro Hedvall – journalist, ledarskribent och författare till bok om stil och politik

MODERATOR:

 • Andreas Ekström – författare och kulturskribent

Vad är god smak?  Debatt i Lund 20 november 2014 – youtube.com

Femtio procent av de jobb som finns idag behövs inte om 20 år, säger forskarna. Vad gör vi då?

Ska alla bli undersköterskor eller IT-ingenjörer? Blir det massarbetslöshet och nya arbetsmarknadsåtgärder? Eller kortare arbetsdagar och medborgarlön?

I PANELEN:

 • Roland Paulsen, sociolog och debattör som menar att 4-5 timmars arbetsdag räcker för att Sverige ska behålla välståndet
 • Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP) som motionerat om försök till sänkt arbetstid och medborgarlön
 • Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och hjärnan bakom RUT-avdraget
 • Jonas Jacobsson Gjörtler, Finansutskottet (M)

MODERATOR:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

 

Framtidens arbetsmarknad – nya jobb eller mer fri tid? Debatt i Lund 3 september 2014 – youtube.com

Översvämningar, extrema värmeböljor, brist på mat och vatten. Klimatet förändras och det påverkar allt liv på jorden, det har forskningen slagit fast.

Men når forskarna fram med sitt budskap? Till politikerna? Till allmänheten? Och leder klimatförhandlingarna egentligen nån vart?

Den 28 mars släpptes FNs rapport om klimatförändringarnas konsekvenser, och den 3 april hölls Debatt i Lund med två av författarna till FNs nya klimatrapporter, en svensk klimatförhandlare samt en fältbiolog och miljöhjälte:

 • Markku Rummukainen professor i klimatologi i Lund och en av huvudförfattarna bakom FN:s klimatpanels rapport ”Climate change 2013: The Physical Science Basis”
 • Lennart Olsson, professor i geografi i Lund och en av författarna bakom rapporten ”Climate change 2014: Impacts, adaptation and vulnerability”
 • Anders Turesson, Regeringskansliet, tidigare svensk chefsförhandlare klimatfrågor, har skrivit boken ”Förhandla om klimatet – tolv år med klimatförhandlingarna” 
 • Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna, Årets miljöhjälte 2012 och Sveriges ungdomsorganisationers representant vid klimatförhandlingarna i Rio

MODERATOR:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

Hur blir klimathotet hett? Debatt i Lund 3 APRIL 2014 – youtube.com

De styrde Sverige.

Den 25 februari möttes fyra före detta partiledare i Lund för att diskutera framtiden.

Var finns visionerna i dagens politik? Och vilket ansvar har de som lämnat scenen för hur det har blivit?

I PANELEN:

 • Mona Sahlin (s)
 • Bengt Westerberg (fp)
 • Olof Johansson (c)
 • Birger Schlaug (mp)

BISITTARE:

 • Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap som har forskat om de senaste 25 årens valrörelser.

MODERATOR:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

Bortom supervalåret – vart är svensk politik på väg? Debatt i Lund 25 februari 2014 – youtube.com


Debatter 2013

Vi lever i individualismens tidevarv. Upplysning och kunskap har ökat individens spelrum och värde. Möjligheterna tycks oändliga, var och en är fri att skapa sin egen lycka och välja sin egen väg.

Samtidigt hotas det som är vårt gemensamma ansvar – freden och klimatet. Flyktingströmmarna från olika krigshärdar växer, medan många länder stänger sina gränser. Världshaven håller på att svämma över för att vi inte kan samarbeta.

När blir ”jag” ett ”vi”? Hur lär jag mig att möta och tolerera den andres behov utan att förneka mina egna?

I PANELEN:

 • Lena Andersson, författare och krönikör DN
 • Antje Jackelén, biskop och blivande ärkebiskop i Svenska kyrkan
 • Werner Jeanrond, professor i teologi och Master of St Benet's Hall vid Oxfords Universitet
 • Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet

MODERATOR:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

Jag eller vi – vad är en människa? Debatt i Lund 13 november 2013 – youtube.com

I PANELEN:

 • Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, som är för förslaget till högskolestiftelser
 • Charlotte Brogren, GD Vinnova, som är för större autonomi för universiteten
 • Shirin Ahlbäck Öberg, statsvetare vid Uppsala universitet, som undrar vilket problem högskolestiftelser skall lösa
 • Henrik Berggren, historiker, ledarskribent DN, med egna idéer om hur man kan kombinera den nya tidens krav med akademisk frihet och ett levande bildningsideal

DEBATTLEDARE

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

 

Stat eller stiftelse – vad är bäst för universiteten? Debatt i Lund 19 september 2013 – youtube.com

Funkar demokratin? Stora ekonomiska intressen håller på att sätta det demokratiska systemet ur spel.

Det hävdar Harvardprofessorn Lawrence Lessig som gästade Debatt i Lund på Café Athen.

I panelen:

 • Lawrence Lessig, Harvardprofessor och nybliven hedersdoktor i Lund. Mest känd som internetdebattör och skaparen av den alternativa upphovsrätten Creative Commons. Han hävdar också att det demokratiska systemet hotas av en ”laglig korruption”.
 • Tannie Nyboe, miljöaktivist som fänglades för uppvigling i samband med klimattoppmötet i Köpenhamn
 • Carl Rudbeck, liberal debattör och författare
 • Jan Teorell, statsvetare och demokratiforskare

Moderator:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

Is Democracy under Threat? Debatt i Lund 29 maj 2013 – youtube.com

Sammandrag av debatten – youtube.com

De flesta lär sig prata, gå och cykla av egen kraft. Men i skolbänken tappar många lusten att lära. Allt fler lämnar skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Hur vänder vi nedåttrenden? Kan mer läxor, betyg och höjda krav få fart på lärandet? Eller är det mer lek och dataspel som behövs?

Debatt i Lund 7 mars handlade om lärande och pedagogik:

”Kunskapslaget”

 • De sympatiserar med regeringens utbildningspolitik och förespråkar mer struktur och katederundervisning framför
 • De vill ha lärare med djupa ämneskunskaper som axlar en tydlig ledarroll.
 • De menar att betyg motiverar lärande.


”Nyfikenhetslaget”

 • De vill trigga elevers naturliga nyfikenhet med hjälp av ny teknik.
 • De menar att inre motivation är den främsta drivkraften för att lära.
 • De är delvis kritiska till dagens skola och har stöd i ny forskning som visar att skolan belönar dem som är ängsliga och måna om att vara till lags, medan de kreativa tappas bort.
 • De menar att vägen till ökat lärande inte är mer struktur, betyg och plugg – tvärtom!

På den ena sidan i panelen satt:

Inger Enkvist, professor i spanska och författare till bland annat den nyutkomna boken "God utbildning och dålig. Internationella exempel", en 300-sidig argumentation mot den så kallade ”flumpedagogiken”

Tina Acketoft, folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet, förespråkar bättre utbildade lärare, fler nationella prov, tidiga betyg och högre krav i skolan.

På den andra:
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till boken Lusten att förstå, som menar att dagens skola tar död på elevernas inre motivation.

Ulrika Ryan, lärare prisad med Guldäpplet för sin nydanande pedagogik med IT-redskap. Starkt kritisk till bland annat de nationella proven i regeringens skolpolitik.

Plugg eller lust – hur får vi fart på lärandet? Debatt i Lund 7 mars 2013 – youtube.com

Sammandrag av debatten – youtube.com


Debatter 2012

Fem år har gått sedan den ekonomiska krisen bröt ut och än har vi inte sett slutet. Greker, italienare och spanjorer genomgår ekonomiska stålbad. I Sverige varslas allt fler. Är detta en nödvändig anpassning till verkligheten eller en skadlig åtstramning?

Hur påverkas demokratin och förtroendet för de styrande när fördelningspolitik kapitulerar inför marknadskrafter; när bördan läggs på unga och arbetslösa medan bankerna går helt skadeslösa ur krisen, och ekonomiska rådgivare sitter kvar i orubbat bo?

I PANELEN:

 • Agneta Stark, företagsekonom, författare och feminist med eget program i P1
 • Kenneth Hermele, humanekolog och ekonom, syns ofta i debatten om hållbar utveckling
 • Andreas Bergh, nationalekonom och liberal debattör som forskar om välfärd och kapitalism
 • Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och fd moderatpolitiker. Kritisk till hur den ekonomiska krisen hanteras inom EU. Hjärnan bakom RUT-avdraget

MODERATOR:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

Vem tjänar på krisen? Debatt i Lund 22 november 2012 – youtube.com 

En ny stadsdel växer upp kring ESS och MAX IV – två forskningsanläggningar i absolut världsklass. Tusentals nya forskare med familjer väntas hit och det finns stora förhoppningar på det nya Lund.

I PANELEN:

 • Ozan Sunar – Född i Istanbul och uppvuxen i Fisksätra. Med Moriska paviljongen som arbetsplats utvecklar han Malmös kulturliv, grundare av RE:Orientfestivalen i Stockholm och tidigare kulturchef på SVT
 • Karin Svensson-Smith –  miljöpartistisk kommunalpolitiker med hållbar stadsutveckling som särskilt intresse
 • Thomas O´Dell – naturaliserad Lundabo uppvuxen i Boston, etnologiprofessor som utforskat förväntningarna, önskedrömmarna och mardrömmarna, inför de nya jätteanläggningarna
 • Agneta Persson – landskapsarkitekt från Lund och en av grundarna till föreningen Nya Lund

MODERATOR:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

 Håller drömmen om ett MAX-at Lund? Debatt i Lund 13 september 2012 – youtube.com

Internet är fritt men domineras av jättar som Google och Facebook. Vem garanterar individens integritet, vem slår vakt om demokratin? Gör de sociala medierna oss friare eller blir vi mer kontrollerade, fångade i nya normer och sociala roller?

I panelen:

 • Marcin de Kaminski, rättssociolog från Lund och verksam i forskningsprojektet Cybernormer
 • Elza Dunkels, forskar vid Umeå universitet om barns och ungas nätanvändning
 • Thore Husfeldt, datavetare och debattör från Lunds universitet. Varnar för vad som händer när algoritmerna väljer åt oss
 • Hanne Petersen, professor vid Köpenhamns universitet. Forskar om kulturförändringar

Moderator:

 • Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan

Caught in the Web? Or Armed for Revolution? Debatt i Lund 24 april 2012 – youtube.com

Vapen och våld verkar ha blivit ett sätt att hantera konflikter. Är strängare vapenlagar lösningen?

Vad är det egentligen som pågår i Malmö? Är det resultatet av årtionden av misslyckad integrationspolitik eller av ökade sociala och ekonomiska klyftor? Har vi fått en subkultur där det frodas ett förakt mot svenskt samhälle och lagstiftning?

Eller piskar media upp stämningar som saknar förankring i verkligheten?

Panelen:

 • Tobias Barkman, kriminalreporter och författare
 • Fredrik Ekelund, författare
 • Liam Norberg, författare och f.d. bankrånare
 • Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola
 • Malin Åkerström, kriminolog vid Lunds universitet

Debattledare:

 • Andreas Ekström, kulturjournalist på Sydsvenskan

Vem är den skyldige? Debatt i Lund 15 mars 2012 – youtube.com

Är vi i väst rika tack vare vår fantastiska teknikutveckling – och är tekniska innovationer en viktig del av lösningen på de globala problemen?

Eller är vi tvärtom förblindade av tekniken – ”maskinfetischister” som vägrar se att mycket modern teknik innebär en rovdrift på människor och natur i fattiga länder?

I panelen:

 • Alf Hornborg, humanekolog och kritisk till vår tids ”maskinfetischism”
 • Lise Nordin, riksdagsledamot för Miljöpartiet
 • Susanna Bill, grundare till företaget Sustenance och tidigare innovationsansvarig vid Sony Ericsson
 • Christer Gunnarsson, ekonomhistoriker och kritisk granskare av begreppet hållbar utveckling

Debattledare:

 • Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan

Missing media item.

Var står forskningen, bönderna och du själv i GMO-frågan? Är du rädd för genmaten? Eller tror du att den kan rädda världen och stoppa svälten?

I panelen:

 • Lasse Hellander, ekologisk bonde, företrädare för organisationen Biodynamiska odlare
 • Tina D'Hertefeldt, ekolog med miljöforskning kring GMO-grödor som specialitet
 • Staffan Lindberg, professor i sociologi
 • Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och samhällsdebattör

Debattledare:

 • Andreas Ekström, journalist på Sydsvenskan

Missing media item.

I panelen:

 • Nina Björk, författare och krönikör
 • Andreas Malm, författare och doktorand i humanekologi
 • Cecilia Fredriksson, kultur- och konsumtionsforskare, Service Management
 • Lars Söderström, professor i nationalekonomi

Debattledare:

 • Andreas Ekström, kulturjournalist


Debatter 2011

Starke man? Eller stackars man? Hur står sig mannen och manligheten i dagens Sverige?

Män är förlorarna, säger vissa forskare. Pojkarnas skolbetyg sjunker medan kvinnorna håller på att ta över universiteten.

Och män med låg utbildning riskerar inte bara att förlora jobbet utan kan också få svårt att hitta en partner.

Samtidigt tjänar män fortfarande mer än kvinnor inom samma jobb. Och de lever allt längre och blir snart lika gamla som kvinnorna.

I panelen:

 • Jens Liljestrand, litteraturvetare från Lund som nyligen skrivit om mansrollen i romanen Adonis
 • Erik Helmerson, ledarskribent på DN och författare till boken Den onödige mannen
 • Liv Strömquist, feministisk serietecknare
 • Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Debattledare:

 • Andreas Ekström, kulturjournalist Sydsvenskan

 

Forskningen kostar miljarder och samhället vill ha utdelning. Ny kunskap behöver omsättas i tjänster och produkter och människors behov måste snabbare fångas upp av forskarvärlden. Samtidigt sjunker allmänhetens förtroende för forskarna. Finns det ett samband?

Har forskarna förlorat sitt oberoende? Eller sitter de tvärtom kvar i sitt elfenbenstorn? Går det att beställa forskningsresultat om man betalar rejält?

Var går gränsen mellan att samarbeta och att gå i ledband?

I panelen:

 • Inger Atterstam, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet, kritisk till vissa forskares nära samarbete med industrin
 • Mats Benner, expert på forskningspolitik, menar att dagens finansieringssystem borde göras om från grunden
 • Patrik Brundin, ledande neuroforskare som arbetar för att få fram nya läkemedel mot Parkinsons
 • Hans Möller, chef för forskningsbyn Ideon, som verkar för att nyttiggöra forskning

Debattledare:

 • Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan

En enad politikerkår vill ha spårvagnar i Lund. Forskare vid universitetet menar att elbussar är en bättre lösning. Vem vet bäst? Går forskarna sina egna ärenden? Har politikerna verkligen koll på läget?

Vid ett extrainsatt Debatt i Lund, direkt efter kommunens samråd om spårvagnsprojektet diskuterades frågan av

 • Per Eriksson, rektor för Lunds universitet
 • Mats Alaküla, professor och expert på eldrivna fordon
 • Karin Svensson-Smith, miljöpartist och 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden och
 • Christer Ljungberg, trafikplanerare och VD för Trivector Traffic.

Moderator var i vanlig ordning Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan. 

Missing media item.

Var går gränsen för vår respekt för religiösa, kulturella, sexuella och andra grupper?

Är vi för toleranta mot sådant som sker i religionens namn och viker oss för särkulturella uttryck, så till den grad att grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts?

Eller är det den outtalade svenska "statsreligionen", en ateism med fundamentalistiska drag, som är problemet och som drabbar både troende och annan kulturell mångfald?

En namnkunnig panel diskuterar gränserna för respekt och tolerans och hur vi kan komma överens i ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

I panelen:

 • Dilsa Demirbag-Sten, författare, debattör och kulturjournalist
 • Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, som tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten skrivit boken "Till frihetens försvar – En kritik av den normativa mångkulturalismen"
 • Elisabeth Gerle, professor i etik och författare till boken "Farlig förenkling – Religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna"
 • Ann Heberlein, etikforskare, författare och kulturjournalist

Debattledare:

 • Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan

Kontaktinformation

Ulrika Oredsson
Forskningskommunikatör
046-222 70 28
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]oredsson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)