Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nordplus

Som student på kandidat- och masternivå kan du studera 1–12 månader vid ett annat nordiskt lärosäte. Lunds universitet har avtal med många universitet och högskolor i de nordiska länderna.

Student i ruin ser ut över fjord i solnedgång. Foto Tim Strulik, Unsplash
Foto: Tim Strulik

 

Om stipendiet

Du som är nominerad för studier i Norden får information om ansökan om stipendium av din internationella koordinator.

Du söker utbytesstudier inom Nordplus via din institution eller fakultet. Det finns olika fakultets- och ämnesspecifika Nordplusnätverk och behörighetskraven och villkoren skiljer sig åt för de olika nätverken. Läs mer nedan:

Fakultets- och ämnesspecifika Nordplusnätverk

Utöver Sverige ingår följande länder i Nordplus:

  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Island
  • de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland
  • de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Observera att du som LU-student inte kan få och använda Nordplus-stipendium för att studera vid ett annat svenskt lärosäte.

Olika fakulteter och institutioner är med i olika Nordplusnätverk och erbjuder därmed olika stipendier. Vilket stipendium du kan ansöka om i samband med dina utbytesstudier inom Norden kan du få information om från din internationella koordinator.

Nordiska ministerrådet finansierar Nordplusstipendierna. Lunds universitet har också Erasmus+ avtal med en del nordiska lärosäten, och då går det bra att ansöka om ett Erasmus+ stipendium i stället. Erasmus+ stipendiet är något högre än Nordplusstipendiet. Det går inte att ansöka om både Erasmus+ och Nordplusstipendium.

Du kan söka stipendier och resebidrag för heltidsstudier upp till 12 månader för att täcka extra kostnader i samband med utbytet, men du är inte garanterad något stipendium.

Fakultets- och ämnesspecifika Nordplusnätverk

Vissa fakulteter är med i nätverk inom Nordplus. En del institutioner är också med i ämnesspecifika Nordplusnätverk. Nedan finner du information om några av nätverken.

Kontakta internationell koordinator eller studievägledare vid din institution/fakultet för information om vilka möjligheter du har till utbyte i de nordiska länderna.

Medicinska fakulteten är med i flera ämnesspecifika nätverk inom Nordplusprogrammet.

För mer information om Nordplus för läkarstudenter, kontakta:

Christina Jeppsson
Internationell koordinator
christina [dot] jeppsson [at] med [dot] lu [dot] se (christina[dot]jeppsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 14 71
 
För mer information om Nordsne, Nordinnett och Nordannet (specialistsjuksköterskor) samt Nordejordemoder (barnmorskor), kontakta:

Elena Vinci
Internationell koordinator
elena [dot] vinci [at] med [dot] lu [dot] se (elena[dot]vinci[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 71 13

Läs mer om dessa nätverk på medicinska fakultetens webbplats för studenter: 

Nordtek är ett utbytesprogram för civilingenjörsutbildningarna i Norden. Syftet med programmet är att ge studenter under den senare delen av utbildningen – du måste ha 120 högskolepoäng vid ansökningstillfället – tillgång till ett bredare utbud av specialiseringar.

För mer information, kontakta:

Sara Pereira
Internationella avdelningen, LTH
sara [dot] pereira [at] lth [dot] lu [dot] se (sara[dot]pereira[at]lth[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 92 45

Norek är ett nordiskt nätverk för studentmobilitet inom det företagsekonomiska ämnesområdet, där du i vissa fall också kan läsa nationalekonomi. Nätverket omfattar 27 universitet och handelshögskolor i Norden.

Syftet med programmet är att studenter under den senare delen av utbildningen får möjlighet att utnyttja den specialisering som blir tillgänglig genom Norek. Du kan ansöka om Norekstipendium i anslutning till utbytet. 

Studenter som åker på sommarutbyte/Summer School till nordiska partneruniversitet via Ekonomihögskolan kan också söka Norek.

För mer information, kontakta:

Ulrika Qvist Mathiesen
Internationella avdelningen, EHL
ulrika [dot] qvist_mathiesen [at] ehl [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 32 59

Universitetsövergripande nätverk

Det finns ett universitetsövergripande nätverk, Nordlys, som är till för studenter vars institution/fakultet inte är med i något Nordplusnätverk.

Du som söker utbytesstudier inom Norden via Nordlys kan ansöka om ett Nordlysstipendium. Din koordinator vid Externa relationer skickar då en ansökningsblankett till dig efter det att du har blivit nominerad för utbytesstudier av din fakultet/institution. Stipendiet ligger på max ca 12 000 per termin, men varierar beroende på

  • vart du åker
  • hur länge du är borta och
  • hur många studenter som ansöker om stipendiet det året. 

Lunds universitet har tecknat ett Nordlys–Erasmus+ avtal med de flesta nordiska lärosätena, vilket betyder att du kan ansöka om ett Erasmus+ stipendium i stället. Erasmus+ stipendiet är något högre än nordlysstipendiet. Det går inte att ansöka om både Erasmus+ och Nordlysstipendium.

För mer information, kontakta:

Dimardo Dean
Externa relationer
dimardo [dot] dean [at] er [dot] lu [dot] se (dimardo[dot]dean[at]er[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 40 25

Läs mer om Nordplus