Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Deltagarporträtt

Fredrik Ryber, operationschef på Hovedstadens Beredskap i Danmark

Fredrik Ryber


Varför valde du att gå introduktionskursen ”Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället”?
 
Dels tycker jag det generellt är svårt att hitta bra och relevant kompetensutveckling som också är anpassad till yrkesverksamma och dels tyckte jag kursen verkade intressant för att få perspektiv på den egna verksamheten och det man inte riktigt hinner reflektera över i vardagen.
 
Varför är utbildningen viktig för dig, din utveckling och din verksamhet/organisation? Har kursen bidragit till att din kompetens inom ämnet höjts? I så fall på vilket sätt?
 
För att fortsätta utvecklas tror jag att det är helt avgörande att diskutera den egna verksamheten ur ett utifrånperspektiv, att reflektera över hur vi genomför olika arbetsprocesser och varför saker ser ut som de gör. Kursen har gett mig delvis nya metoder och verktyg för detta, vilket jag tror kan bidra till ett sunt ifrågasättande av min egen verksamhet och organisation.
 
Var det något särskilt moment på kursen som var extra viktigt/intressant för dig?
 
Jag tycker framförallt att det har varit intressant att lyssna till de andra kursdeltagarnas erfarenheter samt att alla uppgifter har utgått från den egna verksamheten. Det är som sagt inte så ofta man får möjlighet att reflektera över den egna verksamheten i vardagen. Det är heller inte så ofta man får input från någon som inte är en del av den egna organisationen (kamratgranskningen), vilket har gjort att jag fått ytterligare reflexioner och nya vinklar på den egna verksamheten som jag själv inte tänkt över.  
 
Vad tyckte du om upplägget på utbildningen?
 
Även om det ibland har varit lite svårt att få tiden att räcka till med både arbete och att genomföra kursen tycker jag att det har fungerat över förväntan. För min del har det varit en förutsättning att kunna genomföra de olika kursmomenten när jag själv har haft tid.
 
Hur tror du att du kan använda dig av den kunskap du fått med dig från utbildningen i ditt arbete?
 
Jag hoppas att jag kan behålla lite av utifrånperspektivet som jag fått under kursen och därmed bidra med ett ifrågasättande av hur verksamheten fungerar och hur jag själv agerar i den.
 
Enligt din erfarenhet, vilka utmaningar står svensk beredskap inför idag?
 
Jag kanske inte ska uttala mig just om svensk beredskap, men generellt tror jag att den stora utmaningen finns i balansen mellan att hantera specifika och uppenbara risker och hot och samtidigt skapa en förmåga att stå emot och hantera det oförutsedda och det som inte är identifierat och planerat. Vi kommer naturligtvis aldrig att kunna förutse alla tänkbara händelseutvecklingar, men jag tror att adaptiva beredskapsorganisationer och ett mer resilient samhälle skapar förutsättningar för att bättre stå emot och hantera också oförutsedda hot och utmaningar.

Kontakt

För kursgenerella frågor vänligen kontakta Jessica Hansson, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se, +46 (0)46-222 7327

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se eller marcus [dot] abrahamsson [at] risk [dot] lth [dot] se