Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

Om anmälan och antagning

Anmäl dig genom att gå in på Antagning.se och välj de kurser och program du vill söka. Du får sedan en bekräftelse via e-post.

Tänk på att rangordna rätt! Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng. Om du blir antagen till en utbildning, stryks du från lägre prioriterade alternativ om maxpoäng överskrids.

Läs mer om hela processen – från att du anmäler dig till terminsstart

Efter sista anmälningsdag och fram till första antagningsbeskedet kan du bara stryka utbildningar i din anmälan.

Efter första antagningsbeskedet kan du göra en så kallad sen anmälan till de utbildningar som då har öppnat igen. De utbildningar du har anmält dig till i tid påverkas inte av att du lägger till en sen anmälan.

Läs mer om sen anmälan

Utbildningar stängs för anmälan efter sista anmälningsdag, men utbildningar med lediga platser öppnas senare för sen anmälan. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på Antagning.se:

  • Sista anmälningsdag till vårtermin är den 15 oktober. Efter att det första antagningsbeskedet har publicerats i början av december öppnar en del utbildningar för sen anmälan i december.
  • Sista anmälningsdag till höstterminen är den 15 april. Efter att det första antagningsbeskedet publicerats i juli kommer en del utbildningar att öppna igen för sen anmälan.

Läs mer om sen anmälan

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav – grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Läs mer om behörighet

Vilka förkunskapskrav som gäller för en viss utbildning hittar du på utbildningens presentationssida under Program och kurser, se fliken Behörighet och urval.

Program och kurser

Ladda inte upp och skicka inte in några papper i förväg. Många betyg överförs automatiskt när du har gjort en anmälan. Ett par dagar efter att du anmält dig syns dina betyg på Antagning.se. Ser du då att du behöver ladda upp något betyg, gör det så fort som möjligt.

Läs mer om att ladda upp rätt papper på Antagning.se

Om det står att du är obehörig betyder det att vi ännu inte har fått betyg från dig som visar att du har rätt förkunskaper för den utbildningen. Om du laddar upp eller skickar in ett betyg som vi får senast sista kompletteringsdag kommer vi att göra en ny bedömning för att kontrollera om du har de förkunskaper som krävs.

Du har sökt kurs eller program som kräver tidigare akademiska studier.

Villkorligt behörig kan du bli om du har pågående studier på behörighetsgivande kurs, och dina studier beräknas vara avslutade inför utbildningens start.

Behörighetsvillkoret ska vara uppfyllt vid kursens eller programmets start för att du ska kunna påbörja utbildningen. Detta gäller även dig som åberopar studier från annat lärosäte för motsvarande behörighet när denna är uttryckt som behörighetsgivande kurser från Lunds universitet. Tänk på att den slutgiltiga behörighetsbedömningen görs av ämnesinstitutionen först i samband med utbildningens start.

Om du är osäker på om de kurser du läst motsvarar behörighetskraven kan du få råd av studievägledningen vid utbildningen.

Till studievägledning för specifika program

Observera att antagningsavdelningen på Lunds universitet inte i efterhand har möjligheten att ta bort villkor till sökt utbildning, det är därför viktigt att du stryker sökalternativ innan urval om du inser att du inte kommer att uppfylla behörigheten vid utbildningens start.

I urvalsgruppen högskolepoäng ger all statlig och kommunal högskole-/universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, högskolepoäng. Ansökningstidens utgång brukar vara omkring 15 oktober för ansökan till vårterminen och omkring den 15 april för ansökan till höstterminen. 

Max antal poäng som räknas är 165 i urvalsgruppen HPGR och 285 i urvalsgruppen HPAV.

De högskolepoängen hämtas från universitetens datorbaserade studiedokumentation Ladok. Observera att vissa äldre utbildningar inte finns inrapporterade i Ladok och därför inte räknas med automatiskt. Om detta gäller dig måste du själv bifoga dina meriter.

Du kan bli antagen till 45 högskolepoäng (hp) på höstterminen respektive vårterminen. När du antagits till 45 hp stryks de utbildningar som du satt längre ner. 

Ett eventuellt undantag kan göras om du ansöker om att bli antagen till mer än 45 hp och innebär att du ska tillgodoräkna dig tidigare studier inom sökt kurs. Undantag beviljas inte enbart för att du har motivationen och viljan att läsa mer.

Om prioritering och ordningen på de utbildningar du söker på Antagning.se

Om du vill ansöka om undantag för att kunna antas till mer än 45 högskolepoäng ska ansökan ha inkommit till antagningsnämnden senast sista anmälningsdag. Ansökan skickas till: antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se

Inför hösttermin kommer antagningsbesked i mitten av juli. Inför vårtermin kommer antagningsbesked i början av december.

Viktiga datum

Det beror på hur många som tackar nej. Det går aldrig att ge ett tydligt svar på den här frågan. För en fingervisning kan du gå till vårt statistikverktyg och titta på antagningspoäng för urval 2 i tidigare omgångar. Då ser du hur höga antagningspoäng som har krävts tidigare. Du kan däremot inte få fram hur många reserver som har tagits in.

Nationell statistik på uhr.se

Statistik från Lunds universitet

Institutionen skickar ut information ungefär en vecka innan utbildningen startar. Antagningsavdelningen kan inte svara på frågor om till exempel litteraturlistor och schema.

Universitetets institutioner

Om du missar att registrera dig i tid eller uteblir från ett obligatoriskt upprop förlorar du din plats om du inte kan visa att du haft särskilda skäl.

Det är viktigt att du följer anvisningarna i välkomstbrevet som du fått från institutionen så att du inte riskerar att förlora erbjuden plats. Om du inte har fått någon information om registrering innan terminsstart måste du höra av dig till institutionen i god tid innan utbildningen startar.

Hur gör jag för att registrera mig? Hitta bostad? Få studiemedel? Skaffa terminsräkning?

Här får du svar på många av frågorna som du kan ha som nybliven student

Kontaktinformation

Har du frågor om behörighetsbeslut och urval?

Kontakta antagningsavdelningen vid Lunds universitet:

Har du utbildningsspecifika frågor eller frågor om reservantagning och registrering?

Kontakta din institution.

Sök efter din kurs/program och hitta kontaktuppgifter till din institution

Har du frågor om antagning på Lunds tekniska högskola (LTH)?
Mejla antagningen [at] lth [dot] lu [dot] se

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress: 
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund