Experter – listor och databaser

Söker du en expert?

Du kan alltid be någon av universitetets pressansvariga om hjälp att hitta experter vid Lunds universitet. Men du kan också vidga din sökning genom att gå in på ExpertSvar som hjälper dig att hitta experter/forskare inom olika områden i hela Sverige.

Tjänsten riktar sig till journalister och är ett samarbete mellan svenska universitet/högskolor i regi av Vetenskapsrådet. I tjänsten ingår även en databas med pressmeddelanden.

Expertlistor med samlad kompetens inom ett ämne/företeelse

Universitetets kommunikatörer sammanställer alltsom oftast listor med samlad kompetens inom aktuella områden:

Avhandlingar och publikationer

Internationella mediatjänster