Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista: Ekonomisk kris och social utsatthet

Med anledning av den pågående ekonomiska krisen, stigande inflation, ökade priser och dess inverkan på samhället har Lunds universitet samlat experter som kan uttala sig om allt från nationalekonomi och finansmarknader till krisens effekter för socialt utsatta grupper.

Övergripande om den ekonomiska situationen

Fredrik NG Andersson, universitetslektor i nationalekonomi, kan svara brett och djupt om inflation, räntor, riksbanken och industrins klimatomställning.
Telefon: 046-222 46 44
E-post: fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se

Lars Jonung, senior professor i nationalekonomi, kan svara brett och djupt på frågor inom finansområdet, Eurozon-krisen (Ex. Grekland). Lars var ordförande för Finanspolitiska rådet
2012-2013.
Mobil: 070-274 02 73
E-post: Lars [dot] Jonung [at] fek [dot] lu [dot] se (Lars[dot]Jonung[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Krisens mekanismer och strategier för att möta den

Jens Forssbaeck, universitetslektor i nationalekonomi, är insatt i hur regeringar och centralbanker svarar på krisen, om kreditvärderingsinstitutens bedömning av företag och länder, bankers risktagande och moral hazard-problematik.
Mobil: 070-834 83 87
E-post:
Jens [dot] Forssbaeck [at] fek [dot] lu [dot] se (Jens[dot]Forssbaeck[at]nek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Sanne Frandsen, univerersitetslektor i företagsekonomi, inom organisation. Är särskilt kunnig i frågor om hantering av bankkriser, hur man ska tänka vid rekrytering och hur pandemin förändrat arbetslivet.
Telefon: 046-222 7857
E-post:
sanne [dot] frandsen [at] fek [dot] lu [dot] se (sanne[dot]frandsen[at]fek[dot]lu[dot]se)

Thomas Kalling, professor i företagsekonomi, är insatt i företags olika strategier för att möta kriser.
Telefon: 046-2224638
E-post:
Thomas [dot] Kalling [at] fek [dot] lu [dot] se (Thomas[dot]Kalling[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild.

Åsa Hansson, universitetslektor i nationalekonomi, djupt insatt i skattefrågor och fastigheter/bostäder.
Mobil: 0709-584 889
E-post:
asa [dot] hansson [at] nek [dot] lu [dot] se (asa[dot]hansson[at]nek[dot]lu[dot]se)

Vad innebär krisen för regleringen av finansmarknaden?

Axel Hilling, bitr. universitetslektor i handelsrätt, kan svara på frågor om hur finansmarknadsreglering, redovisnings- och skatteregleringen påverkas av den ekonomiska krisen.
Mobil: 0768-55 21 00
E-post
Axel [dot] Hilling [at] busilaw [dot] lu [dot] se (Axel[dot]Hilling[at]busilaw[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Krisens effekter för socialt utsatta grupper

Civilsamhällets matdistribution, fattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd

Anna Angelin, docent i socialt arbete
Telefon: 046-222 40 98, 0709- 15 07 63
E-post: anna [dot] angelin [at] soch [dot] lu [dot] se (anna[dot]angelin[at]soch[dot]lu[dot]se)
https://portal.research.lu.se/sv/persons/anna-angelin 

Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete
Telefon: 046-222 30 61
E-post: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se (torbjorn[dot]hjort[at]soch[dot]lu[dot]se)
https://portal.research.lu.se/sv/persons/torbj%C3%B6rn-hjort

Elinn Leo Sandberg, doktorand i socialt arbete
Telefon: 073-5351756
E-post: elinn [dot] leo_sandberg [at] soch [dot] lu [dot] se (elinn[dot]leo_sandberg[at]soch[dot]lu[dot]se)

https://portal.research.lu.se/sv/persons/elinn-leo-sandberg

 

Tvångsförsäljningar av bostäder

Karl Dahlstrand
Telefon: 
046-222 34 63
E-post: karl [dot] dahlstrand [at] soclaw [dot] lu [dot] se (karl[dot]dahlstrand[at]soclaw[dot]lu[dot]se),

Mikael Lundholm (Kronofogden)
Telefon: +46 (0) 72 727 95 60
E-post: mikael [dot] lundholm [at] soclaw [dot] lu [dot] se (mikael[dot]lundholm[at]soclaw[dot]lu[dot]se)

Driver tillsammans projekt om Kronofogdens tvångsförsäljningar och hur de påverkar de utsattas rättviseuppfattningar

Hemlöshet

Marcus Knutagård, lektor i socialt arbete
Telefon: 0730-626682, 046-222 93 84
E-post: marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se (marcus[dot]knutagard[at]soch[dot]lu[dot]se)
https://portal.research.lu.se/sv/persons/marcus-knutag%C3%A5rd

Övergång från skola till arbetsliv – om lärlingsutbildningars värde för minskad arbetslöshet

Alexandru Panican, docent i socialt arbete
Telefon: 046-2229234
E-post:
alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se (alexandru[dot]panican[at]soch[dot]lu[dot]se)
https://portal.research.lu.se/sv/persons/alexandru-panican

Om migranters överskuldsättning

Davor Vuleta, rättssociolog
E-post: davor [dot] vuleta [at] soclaw [dot] lu [dot] se (davor[dot]vuleta[at]soclaw[dot]lu[dot]se)
https://portal.research.lu.se/sv/persons/davor-vuleta

Barns rättigheter i ekonomisk utsatthet och vid skuldindrivning

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, svarar på rättsliga, sociala och etiska frågor som rör främst barn och äldre inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.
Telefon: 046-222 10 24
E-post: titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se (titti[dot]mattsson[at]jur[dot]lu[dot]se)

Kristian Gustafsson, doktor i civilrätt, kan svara på frågor om familjerätt med särskild inriktning på barns rättigheter och barnkonventionen samt utsökningsrätt, det vill säga när den skuldsattes egendom beslagtas av Kronofogden för att få in pengar att betala skulden med, med särskild inriktning på utmätning och försäljning av bostäder. 
Telefon: 046-222 12 40
E-post: kristian [dot] gustafsson [at] jur [dot] lu [dot] se (kristian[dot]gustafsson[at]jur[dot]lu[dot]se) (nås bäst på mejl)

 

Arbetskraftsexploatering

Isabel Schoultz
Telefon: 046 222 88 11
E-post: isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se (isabel[dot]schoultz[at]soclaw[dot]lu[dot]se),
https://portal.research.lu.se/sv/persons/isabel-schoultz

Sherzod Eraliev (se nedan)

 

Utsatthet bland centralasiatiska migrantarbetare i Sverige

Sherzod Eraliev
Telefon: 046 222 85 93, +46 (0)73 504 01 96
E-post: sherzod [dot] eraliev [at] soclaw [dot] lu [dot] se (herzod[dot]eraliev[at]soclaw[dot]lu[dot]se)
https://portal.research.lu.se/sv/persons/sherzod-eraliev

Krisens påverkan på kommunal ekonomi, välfärdsstaten och fördelningspolitik

Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur de påverkas av krisen.
Telefon: 046-222 49 60
E-post:
Ulf [dot] Ramberg [at] fek [dot] lu [dot] se (Ulf[dot]Ramberg[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi, kan svara på hur krisen påverkar svensk fördelningspolitik, välfärdsstaten, inkomstfördelning och svenska politiska reformer.
Mobil: 0707-79 07 34
E-post:
Andreas [dot] Bergh [at] nek [dot] lu [dot] sep (Andreas[dot]Bergh[at]nek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Krisens dimensioner: Hållbar tillväxt, samhälle och hälsa

Astrid Kander, professor i ekonomisk historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar områdena energi och hållbar utveckling.
Telefon: 046-222 74 83
E-post:
astrid [dot] kander [at] ekh [dot] lu [dot] se (astrid[dot]kander[at]ekh[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Anders Anell, adj. professor, kan svara på hur den ekonomiska krisen påverkar hälso- och sjukvården, landstingen m.m.
Mobil: 070-585 35 04
E-post:
Anders [dot] Anell [at] fek [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Anell[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild.

Ulf Gerdtham, professor i hälso-ekonomi, kan svara på hur den ekonomiska krisen påverkar individens hälsa och generellt kring sambandet mellan ekonomi och vår hälsa.
Telefon: 040-33 99 69
E-post:
Ulf [dot] Gerdtham [at] nek [dot] lu [dot] se (Ulf[dot]Gerdtham[at]nek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Ekologisk produktion i kristider

Henrik Smith, professor i zooekologi, är expert på biologisk mångfald, hållbar markanvändning och ekosystemprocesser i jordbrukslandskapet och kan svara på frågor om vad som händer när färre köper ekologiskt och gårdar ställer om från ekologisk till konventionell produktion.
Mobil: 0709-782056.

E-post: 
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se (henrik[dot]smith[at]biol[dot]lu[dot]se)

Marknad, varumärken, företag och konsumenter

Ulf Elg, professor i företagsekonomi, kan uttala sig om krisens påverkan på företags marknadsorientering, internationell marknadsföring och emerging markets.
Mobil: 0708 761360
E-post:
Ulf [dot] Elg [at] fek [dot] lu [dot] se (Ulf[dot]Elg[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Johan Anselmsson, universitetslektor i företagsekonomi, kan svara på krisens effekter på företags marknadsföring, varumärken och prissättningsstrategier.
Mobil: 0709-967 680
E-post:
johan [dot] anselmsson [at] fek [dot] lu [dot] se (johan[dot]anselmsson[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Niclas Andrén, universitetslektor i Företagsekonomi, kan uttala sig brett om den ekonomiska krisens påverkan på företag, riskvärdering, finansiella instrument, psykologiska faktorer som påverkar finansiella beslut, ratingföretags värderingar av länder.
Mobil: 073-978 51 61
E-post:
Niclas [dot] Andren [at] fek [dot] lu [dot] se (Niclas[dot]Andren[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Sofia Ulver, docent i Företagsekonomi, är expert på hur krisen påverkar vår konsumtion och det som styr den i form av trender, värderingar (ex. statuskonsumtion), attityder och beteenden.
Mobil: 0708-66 61 02
E-post:
sofia [dot] ulver [at] fek [dot] lu [dot] se (sofia[dot]ulver[at]fek[dot]lu[dot]se) och presentation/pressbild

Ekonomisk kris och konsumtionsmönster

Cecilia Fredriksson, professor vid institutionen för Service Management
Telefon: 042-35 66 42
E-post: 
Cecilia [dot] Fredriksson [at] ism [dot] lu [dot] se (Cecilia[dot]Fredriksson[at]ism[dot]lu[dot]se)

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.