Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och program A–Ö

Sök bland kurser och program

313 program

A

Arbetsterapeutprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Arbetsterapeutexamen

Arkeologi - teori och praktik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Arkitektur - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Arkitektutbildning

300 högskolepoäng · 5 år · Arkitektexamen

Asienstudier - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Astrofysik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Audionomprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Audionomexamen

B

Barnmorskeprogrammet

90 högskolepoäng · 1.5 år · Barnmorskeexamen

Beteendevetenskap - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Bioinformatik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Biologi, Allmän inriktning - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Biologi, Naturvård och bevarandebiologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Biologi, Växtbiologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Biologi, Zooekologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Biomedicin - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Biomedicinprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Bioteknik - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del

210 högskolepoäng · 3.5 år · Brandingenjörsexamen

Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng · 3.5 år · Brandingenjörsexamen

C

Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i datateknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i riskhantering

120 högskolepoäng · 2 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

D

Data Analytics and Business Economics - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Digitala kulturer - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

E

Economics - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Economy and Society - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Ekonomie kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Energi- och miljöeffektiva byggnader - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Engelska - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Entreprenörskap och innovation - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Environmental Studies and Sustainability Science - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Europastudier med humanistisk profil - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Europastudier med humanistisk profil - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

European Affairs - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

European and International Trade and Tax Law - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Europeisk handelsrätt - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Juris masterexamen

F

Film- och mediehistoria - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Finans - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Folkhälsovetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Fotonik - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Freds- och konfliktvetenskap - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Fysik, Allmän inriktning - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Fysik, Materialvetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Fysik, Partikelfysik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Fysik, Röntgen- och neutronvetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Fysik, Teoretisk fysik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Fysioterapeutprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Fysioterapeutexamen

G

Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Genusstudier - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Genusvetenskap - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Geografisk informationsvetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Geologi, Berggrundsgeologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Geologi, Biogeologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Geologi, Kvartärgeologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Geomatik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Globala studier - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

H

Historia - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Historiska studier - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Human Resources - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Humanekologi - kultur, makt och hållbarhet - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

60 högskolepoäng · 1 år · Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Hälsovetenskapligt basår

60 högskolepoäng · 1 år · Ingen examen

Hållbar energiteknik - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Hållbar stadsgestaltning - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

I

Industridesign - Kandidatutbildning

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Industridesign - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Industridesign, Antagning till senare del - Kandidatutbildning

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Informationssystem - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Innovation och global hållbar utveckling - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

International Business - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

International Development and Management - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

International Marketing & Brand Management - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Internationell strategisk ledning - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

J

Japanska - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Journalistik - Kandidatprogram

90 högskolepoäng · 1.5 år · Kandidatexamen

Juristprogrammet

270 högskolepoäng · 4.5 år · Juristexamen

K

Katastrofriskhantering och klimatanpassning - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Kemi, Biokemi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Kemi, Fysikalisk kemi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Kemi, Syntetisk och analytisk kemi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Kognitionsvetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik

90 högskolepoäng · 1.5 år · Ämneslärarexamen

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärligt masterprogram i fri konst

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Piano

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Konstnärligt masterprogram i musik, Sång

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Kriminologi - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Kulturkriminologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

L

Litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Livsmedelsteknik - Kandidatutbildning

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Livsmedelsteknik och nutrition - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Logistics service management - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Logistik och styrning av försörjningskedjor - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Logopedprogrammet

240 högskolepoäng · 4 år · Logopedexamen

Läkarprogrammet

360 högskolepoäng · 6 år · Läkarexamen

Läkarprogrammet

330 högskolepoäng · 5.5 år · Medicine masterexamen

M

Management - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Managing People, Knowledge & Change - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Maskininlärning, system och reglerteknik - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Matematik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Matematisk statistik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Medicinsk vetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Medicine masterexamen

Medie- och kommunikationsvetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Mellanösternstudier - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Miljöstrategisk styrning - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Miljövetenskap, Markvård - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Miljövetenskap, Naturvård - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Miljövetenskap, Vattenvård - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Modevetenskap - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Molekylärbiologi, Allmän inriktning - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Molekylärbiologi, Medicinsk biologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Molekylärbiologi, Mikrobiologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Mänskliga rättigheter - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Mänskliga rättigheter - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Mänskliga rättigheter - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Juris masterexamen

N

Nanovetenskap - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Naturvetenskaplig masterexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

P

Personal- och arbetslivsfrågor - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Politices kandidatprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Praktisk filosofi, politik och ekonomi - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Produktrealisering - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik

120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig högskoleexamen

Psykologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Psykologprogrammet

300 högskolepoäng · 5 år · Psykologexamen

Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi

90 högskolepoäng · 1.5 år · Psykoterapeutexamen

Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna

90 högskolepoäng · 1.5 år · Psykoterapeutexamen

Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna

90 högskolepoäng · 1.5 år · Psykoterapeutexamen

R

Redovisning och finansiering - Magisterprogram

60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Religionsvetenskap och teologi - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Teologie kandidatexamen

Religionsvetenskap och teologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Religious Roots of Europe - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Teologie masterexamen

Rättssociologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

S

Samhällsgeografi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Samhällsvetenskaplig dataanalys - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Filosofie masterexamen i samhällsvetenskaplig dataanalys

Service management, Hälsa - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Service management, Retail - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Service Management, Retail - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Service Management, Supply Chain Management - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Service Management, Tourism - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Service management, Turism och hotell - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del

300 högskolepoäng · 5 år · Sjukhusfysikerexamen

Sjukhusfysikerutbildning

300 högskolepoäng · 5 år · Sjukhusfysikerexamen

Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Socialantropologi - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Socialantropologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Socialt arbete - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Sociologi - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Sociologi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Socionomprogrammet

210 högskolepoäng · 3.5 år · Socionomexamen

Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska

75 högskolepoäng · 1.25 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre

60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Språk och språkvetenskap, Engelska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Fonetik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Franska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Grekiska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Italienska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Japanska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Kinesiska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Latin - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Nygrekiska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Retorik - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språk och språkvetenskap, Spanska - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Språkkonsultprogrammet

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Statsvetenskap - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Strategisk kommunikation - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Strategisk kommunikation - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Strategisk kommunikation och digitala medier - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

System på chips - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Magisterexamen

Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

T

Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning

60 högskolepoäng · 1 år · Ingen examen

Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Tillämpad kulturanalys - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat

150 högskolepoäng · 2.5 år · Ingen examen

Trådlös kommunikation - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

U

Utvecklingsstudier - Kandidatprogram

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Utvecklingsstudier - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

V

Vattenresurshantering - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Virtuell verklighet och förstärkt verklighet - Masterutbildning

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Välfärdspolitik och management - Masterprogram

120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Ä

Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska

300 högskolepoäng · 5 år · Ämneslärarexamen

Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik

300 högskolepoäng · 5 år · Ämneslärarexamen

Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska

300 högskolepoäng · 5 år · Ämneslärarexamen

Ö

Översättning, Danska - Kandidatprogram

90 högskolepoäng · 1.5 år · Kandidatexamen

Översättning, Engelska - Kandidatprogram

90 högskolepoäng · 1.5 år · Kandidatexamen

Översättning, Franska - Kandidatprogram

90 högskolepoäng · 1.5 år · Kandidatexamen

Översättning, Spanska - Kandidatprogram

90 högskolepoäng · 1.5 år · Kandidatexamen

1877 kurser

Aerosolteknologi

7.5 högskolepoäng

Affärsjuridisk grundkurs

30 högskolepoäng

AI i samhället

15 högskolepoäng

AI i samhället

15 högskolepoäng

Amning och amningsstöd

7.5 högskolepoäng

Arabisk sakprosa II

7.5 högskolepoäng

Arabiska rytmer

7.5 högskolepoäng

Arabiska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Arabiska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Arabiska: Nybörjarkurs II

15 högskolepoäng

Arabiska: Nybörjarkurs I

15 högskolepoäng

Arabiska: Nybörjarkurs

30 högskolepoäng

Arabiska: Skrivprocessen

7.5 högskolepoäng

Arabiska: Språkhistoria

7.5 högskolepoäng

Arabiska: Textkurs

7.5 högskolepoäng

Arabiska: Tidningstext

7.5 högskolepoäng

Arkeologi: Grundkurs

30 högskolepoäng

Arkeologi: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Artificiell intelligens

7.5 högskolepoäng

Artificiell intelligens

7.5 högskolepoäng

Avancerad cancerbiologi

30 högskolepoäng

Avancerad skissteknik II

3 högskolepoäng

Barbarer och romare

7.5 högskolepoäng

Barn- och ungdomskörmetodik

7.5 högskolepoäng

Beräkningsastrofysik

7.5 högskolepoäng

Bild och rum

15 högskolepoäng

Biobaserade byggmaterial

7.5 högskolepoäng

Biologi: Akvatisk ekologi

15 högskolepoäng

Biologi: Bevarandebiologi

15 högskolepoäng

Biologi: Djurens beteende

15 högskolepoäng

Biologi: Ekologi

15 högskolepoäng

Biologi: Ekologi

7.5 högskolepoäng

Biologi: Ekotoxikologi

15 högskolepoäng

Biologi: Farmakologi

15 högskolepoäng

Biologi: Fältfaunistik

7.5 högskolepoäng

Biologi: Genetisk analys II

7.5 högskolepoäng

Biologi: Genetisk analys I

7.5 högskolepoäng

Biologi: Humanfysiologi

15 högskolepoäng

Biologi: Immunologi

15 högskolepoäng

Biologi: Mikrobiologi

15 högskolepoäng

Biologi: Naturvård

15 högskolepoäng

Biologi: Neurobiologi

15 högskolepoäng

Biologi: Ornitologi

15 högskolepoäng

Biologi: Praktik

15 högskolepoäng

Biologi: Projekt

15 högskolepoäng

Biologi: Sinnesbiologi

15 högskolepoäng

Biologi: Toxikologi

15 högskolepoäng

Biologi: Växtens funktion

15 högskolepoäng

Biomedicin: Fysiologi

15 högskolepoäng

Biomedicin: Tumörbiologi

7.5 högskolepoäng

Bokhistoria: Grundkurs

30 högskolepoäng

Bokhistoria: Paleografi

7.5 högskolepoäng

Damkör III

7.5 högskolepoäng

Damkör II

7.5 högskolepoäng

Damkör IV

7.5 högskolepoäng

Damkör I

7.5 högskolepoäng

Danska: En introduktion

7.5 högskolepoäng

Danska: En introduktion

7.5 högskolepoäng

Danska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Den gudomliga komedin

7.5 högskolepoäng

Digital musikproduktion

15 högskolepoäng

Dynamisk meteorologi 1

7.5 högskolepoäng

Dynamisk meteorologi 2

7.5 högskolepoäng

e-Miljöpsykologi

15 högskolepoäng

Effektiv C

7.5 högskolepoäng

Effektiv C

7.5 högskolepoäng

Ekonomi och hållbarhet

7.5 högskolepoäng

Elektroakustisk musik

7.5 högskolepoäng

En kulturskola för alla

3 högskolepoäng

Energi och hållbarhet

7.5 högskolepoäng

Energimarknader

7.5 högskolepoäng

Engelsk språkhistoria

7.5 högskolepoäng

Engelska 1

30 högskolepoäng

Engelska 3

15 högskolepoäng

Engelska för naturvetare

7.5 högskolepoäng

Engelska för tekniker

7.5 högskolepoäng

Engelska i samhället

15 högskolepoäng

Engelska II

15 högskolepoäng

Engelska IV

30 högskolepoäng

Engelska: Engelsk grammatik

7.5 högskolepoäng

Engelska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Engelska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Engelska: Valbar kurs

7.5 högskolepoäng

Fastighetsvärdering

7.5 högskolepoäng

Feministiska metodologier

7.5 högskolepoäng

Folkmusikensemble

7.5 högskolepoäng

Fonetik: Fonologi

7.5 högskolepoäng

Fonetik: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Franska 1

30 högskolepoäng

Franska 2

30 högskolepoäng

Franska 3 Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Franska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Franska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Franska: Nybörjarkurs III

10 högskolepoäng

Franska: Nybörjarkurs II

10 högskolepoäng

Franska: Nybörjarkurs I

10 högskolepoäng

Funktionsprogrammering

7.5 högskolepoäng

Fysik 4

30 högskolepoäng

Fysik: Analys på nanoskalan

7.5 högskolepoäng

Fysik: Halvledarfysik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Kvantinformation

7.5 högskolepoäng

Fysik: Kvantmekanik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Kärnfysik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Lasrar

7.5 högskolepoäng

Fysik: Magnetiska material

7.5 högskolepoäng

Fysik: Medicinsk optik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Miljöfysik

15 högskolepoäng

Fysik: Miljömätteknik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Molekylfysik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Nanoelektronik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Praktik

15 högskolepoäng

Fysik: Praktik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Teoretisk kärnfysik

7.5 högskolepoäng

Fysik: Ytors fysik och kemi

7.5 högskolepoäng

Fältmetoder

7.5 högskolepoäng

Gehör grund/preparand

7.5 högskolepoäng

Geologi i samhället

15 högskolepoäng

Geologi: Förorenad mark

15 högskolepoäng

Geologi: Hydrogeologi

15 högskolepoäng

GIS: Algoritmteori i GIS

7.5 högskolepoäng

GIS: Forskningsmetodik

7.5 högskolepoäng

GIS: Forskningsmetodik

5 högskolepoäng

GIS: Geografiska databaser

7.5 högskolepoäng

GIS: GIS och biodiversitet

7.5 högskolepoäng

GIS: Internet-GIS

7.5 högskolepoäng

Glasdesign

4 högskolepoäng

Global hälsa

7.5 högskolepoäng

Grafisk design

7.5 högskolepoäng

Grekiska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Grekiska: Nybörjarkurs I

15 högskolepoäng

Grundkurs i medicinsk rätt

7.5 högskolepoäng

Handelsrätt: EU-rätt

15 högskolepoäng

Handelsrätt: Miljörätt

15 högskolepoäng

Hebreiska: Nybörjarkurs I

15 högskolepoäng

Hemmastudio 1-15 hp

15 högskolepoäng

Historia 1

30 högskolepoäng

Historia 2

15 högskolepoäng

Historia 3

15 högskolepoäng

Historia 4

30 högskolepoäng

Historia: Grundkurs

30 högskolepoäng

Historia: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

History of the Holocaust

7.5 högskolepoäng

Humanekologi: Praktik

15 högskolepoäng

Hälsofrämjande vård

7.5 högskolepoäng

Hållbarhet och miljö

30 högskolepoäng

Hållbarhet och miljö

30 högskolepoäng

Informatik: Webbutveckling

7.5 högskolepoäng

Inlärning av franska

7.5 högskolepoäng

Interkulturell kommunikation

7.5 högskolepoäng

Intermediala kulturstudier

7.5 högskolepoäng

Introduktionstermin

30 högskolepoäng

Islamologi: Grundkurs

30 högskolepoäng

Islamologi: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Islamologi: Levande islam

7.5 högskolepoäng

Islamologi: Uppsatskurs

7.5 högskolepoäng

Isländska: En introduktion

7.5 högskolepoäng

Italienska 1

30 högskolepoäng

Italienska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Italienska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Japanska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Japanska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Japanska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Japanska: Nybörjarkurs

30 högskolepoäng

Judaistik: Fördjupningskurs

7.5 högskolepoäng

Judaistik: Grundkurs II

15 högskolepoäng

Judaistik: Grundkurs I

15 högskolepoäng

Judaistik: Judisk mystik

7.5 högskolepoäng

Judaistik: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Juridik: Affärsjuridik

15 högskolepoäng

Kammarmusik från barocken

7.5 högskolepoäng

Kemi: Allmän kemi

15 högskolepoäng

Kemi: Analytisk kemi

15 högskolepoäng

Kemi: Avancerad biokemi

15 högskolepoäng

Kemi: Biokemi - grundkurs

7.5 högskolepoäng

Kemi: Cellens kemi

15 högskolepoäng

Kemi: Läkemedelskemi

7.5 högskolepoäng

Kemi: Oorganisk kemi

7.5 högskolepoäng

Kemi: Organisk kemi

15 högskolepoäng

Kemi: Spridningsmetoder

7.5 högskolepoäng

Kemi: Strukturbiokemi

15 högskolepoäng

Kemi: Yt- och kolloidkemi

15 högskolepoäng

Kinesiska för tekniker

7.5 högskolepoäng

Kinesiska: Grundkurs A

15 högskolepoäng

Kinesiska: Grundkurs B

15 högskolepoäng

Kinesiska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Kinesiska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Kinesiska: Nybörjarkurs A

15 högskolepoäng

Kinesiska: Nybörjarkurs A

15 högskolepoäng

Kinesiska: Nybörjarkurs B

15 högskolepoäng

Kinesiska: Nybörjarkurs B

15 högskolepoäng

Kinesiska: Nybörjarkurs

30 högskolepoäng

Klimat och samhälle

15 högskolepoäng

Konsumtionskultur

7.5 högskolepoäng

Kristendom och krig

7.5 högskolepoäng

Körfördjupning 1

7.5 högskolepoäng

L'Union Européenne

7.5 högskolepoäng

Latin: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Latin: Latinet i körmusiken

7.5 högskolepoäng

Latin: Nybörjarkurs II

15 högskolepoäng

Latin: Nybörjarkurs I

15 högskolepoäng

Lingvistik: Grundkurs

30 högskolepoäng

Live-elektronisk musik

7.5 högskolepoäng

Läkemedelskemi

7.5 högskolepoäng

Mat, myter och molekyler

7.5 högskolepoäng

Matematik 4

30 högskolepoäng

Matematik för naturvetare

15 högskolepoäng

Matematik: Algebrans grunder

7.5 högskolepoäng

Matematik: Bildanalys

7.5 högskolepoäng

Matematik: Diskret matematik

7.5 högskolepoäng

Matematik: Fourieranalys

7.5 högskolepoäng

Matematik: Integrationsteori

7.5 högskolepoäng

Matematik: Lineär algebra 1

7.5 högskolepoäng

Matematik: Lineär algebra 2

7.5 högskolepoäng

Matematik: Lineär analys

7.5 högskolepoäng

Matematik: Matristeori

7.5 högskolepoäng

Matematik: Optimering

7.5 högskolepoäng

Matematik: Talteori

7.5 högskolepoäng

Matematik: Topologi

7.5 högskolepoäng

Matematik: Variationskalkyl

7.5 högskolepoäng

Mediehistoria: Grundkurs

30 högskolepoäng

Miljökonsekvensbeskrivning

7.5 högskolepoäng

Miljöskydd

15 högskolepoäng

Miljövetenskap: Grundkurs

15 högskolepoäng

Miljövetenskap: Praktik

15 högskolepoäng

Miljövetenskap: Praktik

15 högskolepoäng

Modern Design in Scandinavia

7.5 högskolepoäng

Molekylärbiologi: Projekt

15 högskolepoäng

Molekylärbiologi

15 högskolepoäng

Multicoreprogrammering

7.5 högskolepoäng

Multimedia - film & ljud

7.5 högskolepoäng

Muntlig danska

7.5 högskolepoäng

Musikhögskolans storband

7.5 högskolepoäng

Musikproducent

60 högskolepoäng

Musikvetenskap: Grundkurs

30 högskolepoäng

Nationalekonomi: Ekonometri

7.5 högskolepoäng

Nationalekonomi: Grundkurs

30 högskolepoäng

Naturgeografi: Hydrologi

15 högskolepoäng

Normkritik genom rörelse

7.5 högskolepoäng

Notskrivning

7.5 högskolepoäng

Numerisk analys: Grundkurs

7.5 högskolepoäng

Nygrekiska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Nygrekiska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Nygrekiska: Nybörjarkurs

30 högskolepoäng

Patientsäkerhet

7.5 högskolepoäng

Pedagogik: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Performance och Community

7.5 högskolepoäng

Persisk Slagverkstradition

7.5 högskolepoäng

Pianometodik

6 högskolepoäng

Political Science: EU Law

15 högskolepoäng

Preventiv audiologi

7.5 högskolepoäng

Programmering, grundkurs

7.5 högskolepoäng

Psykologi: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Psykologi: Rättspsykologi

15 högskolepoäng

Psykologi: Socialpsykologi

30 högskolepoäng

Psykologi: Översiktskurs

30 högskolepoäng

Rehabiliteringsmetodik

7.5 högskolepoäng

Religion and Politics

7.5 högskolepoäng

Religionskunskap 1

30 högskolepoäng

Religionskunskap 2

30 högskolepoäng

Religionskunskap 3

30 högskolepoäng

Retorik: Grundkurs

30 högskolepoäng

Retorik: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Retorik: Kanonisk retorik

7.5 högskolepoäng

Retorik: Praktisk retorik

15 högskolepoäng

Retorik: tal och skrivande

7.5 högskolepoäng

Ryska: Fortsättningskurs

30 högskolepoäng

Ryska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Ryska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Ryska: Nybörjarkurs II

15 högskolepoäng

Ryska: Nybörjarkurs I

15 högskolepoäng

Ryska: Specialiseringskurs

7.5 högskolepoäng

Rytmik i förskola och skola

7.5 högskolepoäng

Rytmikfördjupning 1

7.5 högskolepoäng

Rättsekonomi

7.5 högskolepoäng

Rättssociologi: Grundkurs

30 högskolepoäng

Röstträning och röstvård

7.5 högskolepoäng

Samhälle, risk och hälsa

7.5 högskolepoäng

Samhällsgeografi: Praktik

30 högskolepoäng

Samhällsgeografi: Praktik

15 högskolepoäng

Satslära - preparandkurs

7.5 högskolepoäng

Senromantikens mästerverk

7.5 högskolepoäng

Sequenser grundkurs

7.5 högskolepoäng

Singer-Songwriter

60 högskolepoäng

Skriftlig danska

7.5 högskolepoäng

Social Policy in Europe

15 högskolepoäng

Social Sciences: Fieldwork

7.5 högskolepoäng

Socialt arbete med äldre

15 högskolepoäng

Socialt arbete: Grundkurs

30 högskolepoäng

Sociologi: Grundkurs

30 högskolepoäng

Sociologi: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Sociologi: Praktik

15 högskolepoäng

Sociologi: Praktik

30 högskolepoäng

Spanska 1

30 högskolepoäng

Spanska III

30 högskolepoäng

Spanska II

30 högskolepoäng

Spanska: Fördjupningskurs

30 högskolepoäng

Spanska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Spanska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Spanska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Spanska: Nybörjarkurs

15 högskolepoäng

Spanska: Preparandkurs

15 högskolepoäng

Spanska: Temakurs II

7.5 högskolepoäng

Spanska: Temakurs I

7.5 högskolepoäng

Statistik: Affärsanalys

7.5 högskolepoäng

Statistik: Grundkurs 1

15 högskolepoäng

Statistik: Grundkurs 2

15 högskolepoäng

Statistik: Grundkurs

30 högskolepoäng

Statistik: Kandidatuppsats

15 högskolepoäng

Statistik: Regressionsanalys

7.5 högskolepoäng

Statistik: Statistisk teori

7.5 högskolepoäng

Statistik: Stickprovsteori

7.5 högskolepoäng

Statistik: Tidsserieanalys

7.5 högskolepoäng

Statistik: Variansanalys

7.5 högskolepoäng

Statsvetenskap: Grundkurs

30 högskolepoäng

Statsvetenskap: Grundkurs

30 högskolepoäng

Survey of Swedish Literature

7.5 högskolepoäng

Svensk Folkmusik

7.5 högskolepoäng

Svenska 1

30 högskolepoäng

Svenska 2

15 högskolepoäng

Svenska 3

15 högskolepoäng

Svenska 4

30 högskolepoäng

Svenska som andraspråk 1

30 högskolepoäng

Svenska som andraspråk 2

15 högskolepoäng

Svenska som andraspråk 3

15 högskolepoäng

Svenska som andraspråk 3

15 högskolepoäng

Svenska som andraspråk 4

30 högskolepoäng

Svenska som andraspråk 4

30 högskolepoäng

Svenska: Svensk grammatik

7.5 högskolepoäng

Swedish Film

7.5 högskolepoäng

Sång på scen

7.5 högskolepoäng

Tangoorkester

7.5 högskolepoäng

Teknikhistoria

4.5 högskolepoäng

The Old Icelandic Heritage

7.5 högskolepoäng

The Roman Empire

7.5 högskolepoäng

Tyska 1

30 högskolepoäng

Tyska 2

30 högskolepoäng

Tyska 3

30 högskolepoäng

Tyska för tekniker

7.5 högskolepoäng

Tyska: Fortsättningskurs

30 högskolepoäng

Tyska: Fördjupningskurs

30 högskolepoäng

Tyska: Grammatik

4.5 högskolepoäng

Tyska: Grundkurs

30 högskolepoäng

Tyska: Kandidatkurs

30 högskolepoäng

Tyska: Nybörjarkurs 1

15 högskolepoäng

Tyska: Nybörjarkurs 2

15 högskolepoäng

Tyska: Nybörjarkurs

30 högskolepoäng

Tyska: Översättning

4.5 högskolepoäng

Webb GIS

7.5 högskolepoäng