Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen behandlar en mängd teoretiska synsätt som under senare år har varit framträdande inom såväl svensk som internationell litteraturforskning. Dessa presenteras dock inte abstrakt som en serie ”skolor” eller ”ismer” utan diskuteras mer konkret i anslutning till en rad problemställningar som har spelat en viktig roll i litteraturens och litteraturvetenskapens historia: frågor som berör det mänskliga subjektets formella och tematiska manifestationer i en litterär text, frågor som berör det litterära språkets uppbyggnad och funktion samt frågor som berör den litterära textens relation till en socialt, historiskt och kulturellt betingad kontext. Kursen består av tre delar, om vardera 5 högskolepoäng, rubricerade ”Människan i litteraturen”, ”Språket i litteraturen” och ”Verkligheten i litteraturen”. För att uppnå en metodisk medvetenhet hos studenterna kommer teoretiska texter med analytiska eller praktiska tillämpningar att stå i centrum för undervisningen. Studenterna skall också ges möjlighet att tillämpa litteraturvetenskaplig teoribildning på egenhändigt valda litterära texter.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier som valbar kurs. Den ges även som fristående kurs.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/LIVR51

Kontakt

Språk- och litteraturcentrum
Helgonabacken 12, 223 62 Lund
Box 201, 221 00 Lund
+46 46 222 32 10

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

LIVK01 eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På engelska

2 september 2019 - 19 januari 2020

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen