Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsinfrastruktur

Högkvalitativ forskning kräver funktionell och avancerad infrastruktur

En fläns på en vakumkammare vid ett strålrör på MAX IV. Foto: Johan Persson.

Vid Lunds universitet finns högkvalitativa och experimentella anläggningar, databaser, laboratorier, samlingar och biobanker som är avgörande för banbrytande forskning. Universitetet är värd och medverkar i flera nationella och internationella infrastrukturer.

MAX IV

Lunds universitet är värd för världens första fjärde generationens synkrotronljuskälla MAX IV. Anläggningen är en nationell forskningsinfrastruktur inom material- och livsvetenskap.

Ljuset från MAX IV är mer precist och upp till hundra gånger starkare ljus än tidigare generation ljuskällor. Vid anläggningen kan forskare under mer realistiska förhållanden och med större detaljrikedom än någonsin tidigare förstå hur ett material påverkas eller kan användas.

MAX IV tar emot gästforskare från hela världen. De forskar inom bland annat:

 • materialvetenskap
 • strukturbiologi
 • kemi
 • nanoteknologi.

MAX IV


European Spallation Source (ESS)

I nordöstra Lund byggs en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

ESS kommer öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom:

 • energi
 • material
 • medicin
 • miljövetenskap
 • transport.

European Spallation Source (ESS)


Humanistlaboratoriet

Vid laboratoriet mäter forskare ögonrörelser, hjärnaktivitet och rörelser i talapparaten eller hela kroppen. De scannar saker i 3D, jobbar med virtual reality, professionell ljud- och videoutrustning, samt med stora textmassor och samlingar av utrotningshotade språk.

Humanistlaboratoriet – humlab.lu.se


Inter Arts Center (IAC)

IAC erbjuder lokaler och tekniska resurser för konstnärlig forskning och experiment inom områden som konst, dans och teater. Det är också en plats som är öppen för experimentella konstnärer från olika discipliner utanför akademin.

Vid IAC finns lokaler för större evenemang och flera typer av utrustning såsom mikrofoner, PA-system, kameror, ljus och videosystem för konferenser.

Inter Arts Center – iac.lu.se


Lunds lasercentrum (LLC)

LLC är en unik samlingsplats för forskning inom optik, spektroskopi och laserfysik, med över 30 toppmoderna forskningslaboratorier och runt 200 lasrar. Här bedrivs grund-, experimentell och tillämpad forskning inom områden som:

 • atom-, molekyl och optisk fysik
 • kemi
 • medicinsk diagnostik och behandling
 • kvant- och plasmafysik och materialvetenskap.

Vid LLC finns bland annat Lunds högeffektlaserfacilitet, med ett flertal kraftfulla femtosekundslasersystem, flera laboratorier inom förbränningsdiagnostik och biofotonik, ett laboratorium för kvantoptik och ett antal andra specialiserade laboratorier för ultrasnabb kemisk dynamik.

Lunds Lasercentrum – llc.lu.se


SciLifeLab Lund

SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylära biovetenskaper. Här bedrivs avancerad forskning inom livsvetenskap inom områden som hälsa, miljö och klimat.

I Lund finns nio forskningsinfrastrukturer som är kopplade till SciLifeLab. Sex av dessa enheter ingår i SciLifeLabs teknikplattformar och tre är lokala kärnfaciliteter.

InfraLife – samverkan mellan SciLifeLab, MAX IV och ESS

Ett nationellt initiativ inom livsvetenskap som ska maximera nyttan av Sveriges storskaliga forskningsinfrastrukturer.

InfraLife – infralife.se


Nationella och internationella infrastrukturer 

Lunds universitet är värd och medverkar i flera nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som stöds av Vetenskapsrådet.

Alla infrastrukturer vid Lunds universitet

I LU:s forskningsportal hittar du alla våra forskningsinfrastrukturer.

Lunds universitets forskningsportal

Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

Institutet stärker neutron- och röntgenbaserad forskning samt utbildning genom att koppla samman ESS och MAX IV med forskare från hela världen.

Vid institutet kan forskare från olika discipliner och organisationer inom teman utforska nya idéer och forskningsfrågor, delta i diskussioner och utbyta tankar om experimentella metoder, vilket sår frön till nya spännande samarbeten.

LINXS – linxs.se