Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekryteringsprocess för akademisk personal

På denna sida beskrivs rekryteringsprocessen för läraranställningarna

  • biträdande universitetslektor
  • universitetslektor och
  • professor.

Det kan förekomma vissa skillnader i processen beroende på vilken fakultet som rekryterar. 

Ansökan

Det är viktigt att du följer alla steg i formuläret i rekryteringssystemet Varbi, så att din ansökan blir komplett. Din ansökan kan väljas bort om du inte har med all information och alla dokument som efterfrågas.

Läs mer om hur du skapar ett konto och loggar in i Varbi:

Att söka en anställning

Urval

Efter sista ansökningsdag påbörjas urvalet. Eftersom Lunds universitet är en myndighet ska anställning endast erbjudas till den som är skickligast och mest meriterad.

Bedömningen av skicklighet och meriter utgår från annons och kravprofil, som i sin tur utgår från universitetets anställningsordning och högskoleförordningens krav på behörighet. Lärarförslagsnämnden går igenom alla ansökningar som kommit in.

I första urvalet sorteras ansökningar som inte uppfyller behörighetskraven och/eller övriga krav bort. Lärarförslagsnämnderna kan även sortera bort ansökningar som uppfyller kraven, men som tydligt saknar tillräckliga meriter.

Bedömning av sakkunniga

De ansökningar som är kvar skickas vidare till sakkunniga för granskning. I de flesta fall är de sakkunniga experter inom ämnet på andra lärosäten än Lunds universitet. De sakkunniga läser ansökningarna och bedömer hur skickliga och meriterade de sökande är. Den här delen av rekryteringsprocessen är tidskrävande och kan ta flera månader.

Fördjupat urval

Efter sakkunniggranskningen gör lärarförslagsnämnden en bedömning om det behövs fler urvalsmetoder. Lärarförslagsnämnden bjuder då in toppkandidater till intervjuer, provföreläsningar, forskningsseminarier, tester eller annan urvalsmetod.

Några fakulteter har med de sakkunniga även i denna del innan de lämnar sitt yttrande. Lärarförslagsnämnden gör sedan en samlad bedömning och föreslår en slutkandidat. I de allra flesta fall tas även referenser på slutkandidaten.

Urvalsprocessen kan ta olika lång tid beroende på hur många ansökningar som är behöriga. Det kan ibland ta ett par månader.

Erbjudande om anställning

Om du blir slutkandidat får du ett erbjudande om anställning av rekryterande chef. Tillsammans med chefen diskuteras lön och andra förutsättningar för anställningen, till exempel startdatum och introduktion.

Beslut om anställning

Efter att du accepterat erbjudandet om anställning och ett eventuellt uppehållstillstånd har beviljats fattar universitetet beslut om anställning.

Lunds universitet är en myndighet och därför gäller beslutet om anställning som anställningsavtal. Du skriver alltså inte själv under beslutet.

Överklaga anställningsbeslut

Eftersom Lunds universitet är en myndighet kan ett beslut om anställning överklagas. Om någon annan än du har fått anställningen kan du överklaga beslutet från det att beslutet har satts upp på myndighetens anslagstavla och tre veckor framåt.  

Det är bara de som sökt anställningen och inte fått den som kan överklaga beslutet.

Sökande utanför EU/Norden

Om du kommer från ett land utanför EU/Norden behöver du kontrollera om du måste ha ett uppehållstillstånd för din tid i Sverige.

Så fort du har accepterat erbjudande om anställning måste du, tillsammans med den institution du ska arbeta på, ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Den processen kan ta flera månader. Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

migrationsverket.se

Lärarförslagsnämnder ansvarar för att rekryteringen går rätt till

När universitetet rekryterar biträdande universitetslektorer, universitetslektorer och professorer är det lärarförslagsnämnden vid varje fakultet som ansvarar för rekryteringsprocessen.

En lärarförslagsnämnd består av en ordförande, minst tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Det är lärarförslagsnämnden som i slutet av rekryteringsprocessen lämnar förslag på vem som ska anställas.

Dekan på fakulteten fattar beslut om anställning för biträdande universitetslektorer och universitetslektorer. Rektor för universitetet fattar beslut om anställning för professorer.

Rekryteringsprocessen – schematisk bild

Schematisk bild av rekryteringsprocessen som beskrivs på denna sida . Klicka för större bild (120 kB).

Rekryteringsprocessen av akademisk personal – schematisk bild.

 

Kontaktinformation

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller anställningen du tänker söka?

Du kan ringa eller mejla till någon av kontaktpersonerna i annonsen för att få svar.