Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Allmänna handlingar vid Lunds universitet

Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §.


Snabblänkar till sidans innehåll:

 

Lunds universitets organisation och verksamhet

Organisation

Universitetets organisation framgår bland annat av nedanstående:

Verksamhet

Universitetets verksamhet framgår bland annat av nedanstående:

Dokumenthanteringsplan

Vilka typer av handlingar som genereras av universitetets verksamhet framgår av universitetets dokumenthanteringsplan.

Universitetets dokumenthanteringsplan – medarbetarwebben.lu.se
 

Register, förteckningar eller andra sökmedel

Diariet

Den huvudsakliga ingången till universitetets allmänna handlingar är diariet. För frågor om innehållet, kontakta Registrator (registrator [at] lu [dot] se, eller se kontaktuppgifter nedan).

Arkivförteckningssystem

De delar av universitetets allmänna handlingar som arkiverats finns förtecknade i ett arkivförteckningssystem. För frågor om innehållet, kontakta Universitetsarkivet (universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se eller se kontaktuppgifter nedan).

Specialsystem

Vissa typer av handlingar kan vara förtecknade i olika specialsystem, exempelvis

 • ekonomisystem
 • personal- och lönesystem eller
 • system för studiedokumentation.

Vilka handlingar och vilka system detta berör framgår av universitetets dokumenthanteringsplan.

Universitetets dokumenthanteringsplan – medarbetarwebben.lu.se


Tekniska hjälpmedel

Övergripande sökhjälpmedel som enskilda själva kan få använda saknas, bland annat av dataskyddsskäl.

Vid frågor, kontakta Universitetsarkivet eller Registrator, se kontaktinformation nedan.


Kontaktinformation

Information som rör universitetets allmänna handlingar lämnas främst av Registrator och Universitetsarkivet.

Registrator
E-post: registrator [at] lu [dot] se, lu [at] lu [dot] se
Telefon: 046-222 71 40 (måndag–fredag 9–11:30)

Universitetsarkivet
Jourhavande arkivarie
E-post: universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 16 70 (måndag–fredag 9–11:30)

Sekretessbestämmelser

Lunds universitets breda verksamhet – inte minst inom forskningen – gör att stora delar av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan vara tillämpliga på universitetets handlingar. Vanligt förekommande sekretessgrunder (med hänvisning till OSL inom parentes) är bland annat följande:

 • överföring av sekretess när uppgift i forskningsändamål inhämtas från annan myndighet (11:3)
 • kunskapsprov (17:4)
 • förundersökning  (18:1)
 • säkerhets- eller bevakningsåtgärd (18:8)
 • uppgift om myndighetens affärs- och driftsförhållanden (19:1)
 • anbud och upphandling (19:3)
 • fackliga förhandlingar (19:6)
 • enskilds hälsotillstånd (21:1)
 • kontaktuppgifter till studenter (21:3)
 • massuttag av personuppgifter (21:7)
 • psykologisk undersökning och behandling för studenter (23:5)
 • avskiljandeärenden (23:6)
 • psykologisk undersökning för forskningsändamål (24:1)
 • etikprövning av forskning (24:3)
 • dialektologisk och etnologisk upptagning (24:4)
 • samverkansforskning (24:5)
 • statistikproduktion och statistisk forskning (24:8)
 • enskilds hälsotillstånd inom företagshälsovården (25:1)
 • uppdragssekretess (31:12)
 • uppgift om enskilds affärs- och driftsförhållanden (31:16-17)
 • patentsekretessen (31:20-21)
 • psykologisk undersökning och behandling för personal (39:1)
 • enskilds hälsotillstånd inom personaladministrationen (39:2)
 • omplaceringsärenden (39:2)
 • kontaktuppgifter till personal (39:3)
 • urvalstester vid anställning (39:5a)
 • bibliotekslån (40:3)

Vilka av universitetets handlingar som kan omfattas av sekretess framgår även av universitetets dokumenthanteringsplan.

Universitetets dokumenthanteringsplan – medarbetarwebben.lu.se

 

Uppgifter som lämnas till eller hämtas från andra myndigheter

Personalområdet

 • Anställningsuppgifter samt uppgifter om sjukfrånvaro – till SCB, vid behov

Utbildningsområdet

 • Betald studieavgift för avgiftsskyldiga studenter från Ladok-registret – till Migrationsverket, vid behov
 • Studenters registreringar och studieresultat från Ladok-registret – till CSN, vid behov
 • Studenters adresser till Ladok-registret – från Folkbokföringen, vid behov
 • Studenters resultat för antagning och examensutfärdande – från andra högskolor, vid behov
 • Studenter och studier för statistikändamål från Ladok-registret – till SCB
 • Bestyrkande av skadeanmälningar för studenter – till Kammarkollegiet, vid anmälan
 • Uppehållstillstånd för icke EU-medborgare antagna till program vid Lunds universitet – till Migrationsverket
 • Förfrågningar om SINK-skatt för utlandsbosatta – till Skatteverket, vid behov

Ekonomiområdet

 • Delårsrapport – till regeringen, 1 gång/år
 • Ekonomisk statistik – till Universitetskanslersämbetet, 1 gång/år
 • Ekonomiskt utfall – till Ekonomistyrningsverket och Hermes, 1 gång/månad
 • Avgifter – till Ekonomistyrningsverket, 1 gång/år
 • Antal anställda och sjukfrånvaro – till Ekonomistyrningsverket, 1 gång/år
 • Momsredovisning – till Skatteverket, 1 gång/månad
 • Transaktioner – till Riksrevisionen, 1 gång/månad
 • Särskild dokumentation – till Ekonomistyrningsverket, 1 gång/år
 • Transparensredovisning – till Riksrevisionen, 1 gång/år
 • Ej annonserade upphandlingar under tröskelvärdet – till SCB och Konkurrensverket 1 gång/år
 • Enkät om status och utveckling av e-handel – till Ekonomistyrningsverket
 • Låneupptagning – till Riksgälden, 2 gånger/år
 • Intrastatredovisning – till SCB, 1 gång/månad
 • Utrikeshandel – tjänster, löner, transfereringar – till SCB 1 gång/kvartal
 • Saldo på räntekontot – från Riksgäldskontoret, 2 gånger/månad
   

Försäljning av personuppgifter

Lunds universitet säljer inte några personuppgifter.

 

Kontaktinformation

Registrator
E-post:
registrator [at] lu [dot] se
lu [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 71 40
(måndag–fredag 9–11:30)

Besöksadress:
Porfyrvägen 20, Gastelyckan, Lund


Universitetsarkivet
Jourhavande arkivarie
E-post:
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 16 70
(måndag–fredag 9–11:30)

Besöksadress:
Porfyrvägen 20, Gastelyckan, Lund

 

Årsredovisning

Bild på förstasidan av Lunds universitets årsredovisning 2020.

Årsredovisning 2020 (PDF, 6 MB, öppnas i ny flik)

Obs! Version som uppfyller lagkraven för webbtillgänglighet kommer inom kort.