Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lediga anställningar

Lunds universitet är en stor och mångsidig arbetsplats. Vi som jobbar här förenas i vår vision att förstå, förklara och förbättra vår omvärld och människors villkor.
Välkommen med din ansökan!

113 poster

Titel Sista ansökningsdag

Projektassistent inom demensforskning (PA2023/2746)

Diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-07

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Forskningsingenjör inom hållbar produktion (PA2023/2778)

Institutionen för maskinvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Amanuenser vid Institutionen för energivetenskaper (kurs MVKP36) (PA2023/2800)

Institutionen för energivetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Arkivarie, Vikariat (PA2023/2804)

UB, UB

Publiceringsdatum: 2023-09-04

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Amanuens (PA2023/2832)

Sektionen Forskning, samverkan, innovation, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Linear Accelerator Longitudinal Diagnostics Expert (PA2023/2853)

Accelerator Developement, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Projektassistent i neurolingvistik (PA2023/2864)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Universitetsadjunkt i stadsbyggnad (PA2023/2894)

Stad Bostad Miljö (SMB), LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Postdoktor i mikrovågskvantoptik och elektriska kvantkomponenter (PA2023/2856)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-09-29

IT-tjänsteansvarig vid Bibliotek och IKT (PA2023/2940)

Bibliotek och IKT, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-09-29

Postdoktor till Institutionen för kulturgeografi och ekonomiskt geografi med inriktning regional utveckling och cirkulära försörjningskedjor (PA2023/1295)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor i mänskliga rättigheter - vatten och hållbar utveckling (PA2023/1844)

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor i hydrogeologi vid geologiska Institutionen (PA2023/2086)

Geologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor i nationalekonomi (PA2023/2297)

Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot öppna data (PA2023/2361)

Institutionen för datavetenskap, LTH

Publiceringsdatum: 2023-07-03

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Research Engineer Hippie beamline (PA2023/2538)

Spectroscopy, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-08-21

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Maintenance Engineer (PA2023/2679)

CPO, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-09-06

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor inom cirkulära försörjningskedjor, regional utveckling och multinivå policydynamik (PA2023/2680)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor i Teknisk vattenresurslära med fokus på avrinningsområdens hydrologi (PA2023/2692)

Teknisk vattenresurslära, LTH

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor i ekonomisk historia inom cirkulära försörjningskedjor (PA2023/2701)

Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoktor i offentlig rätt med inriktning miljörätt och förvaltningsrätt (PA2023/2729)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Doktorand i Medicinsk strålningsfysik (PA2023/2735)

institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Postdoctoral position in Sociology with focus on water within the Lund University Agenda 2030 (PA2023/2759)

Avdelningen för sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-31

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Amanuens till kursen "Tillämpad termodynamik för hållbara värme- och kraftcykler", MVKP60 (PA2023/2561)

Institutionen för energivetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Postdoktor i brandteknik med inriktning mot branddynamik och materialbeteende (PA2023/2862)

Brandteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Amanuens i grundutbildning, inom ämnesområdet obduktion (PA2023/2899)

Pato-logik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-19

Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket-Tidsbegränsad anställning (PA2023/2931)

kansli N, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Projektassistent till DISCo (PA2023/2950)

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-19

Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Amanuens i grundutbildning, inom ämnesområdet mikroskopi (PA2023/2969)

Pato-logik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-19

Sista ansökningsdag: 2023-10-02

Amanuens, Teknisk vattenresurslära (PA2023/2818)

Teknisk vattenresurslära, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-12

Sista ansökningsdag: 2023-10-03

Expert inom obstetrik och gynekologi (PA2023/2869)

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-03

Projektassistent, 40% i 3 månader (PA2023/2945)

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-20

Sista ansökningsdag: 2023-10-03

Doktorand i energivetenskaper med inriktning strömningsteknik (PA2023/2702)

Institutionen för energivetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-06

Sista ansökningsdag: 2023-10-04

Amanuens vid Internationella Miljöinstitutet (PA2023/2946)

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2023-09-20

Sista ansökningsdag: 2023-10-04

Amanuens vid Internationella Miljöinstitutet (PA2023/2949)

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2023-09-20

Sista ansökningsdag: 2023-10-04

Ingenjör vid Vattenhallen Science Center - vikariat (PA2023/2964)

Vattenhallen, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-04

Doktorand i maskinvetenskaper med fokus på materialbeteende på nanoskalan (PA2023/2671)

Institutionen för maskinvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-12

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Postdoktor-tjänst i transformativ innovation med fokus på digitalisering för hållbar omställning (PA2023/2814)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-07

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Doktorand i fysik med inriktning mot biofysik (PA2023/2824)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Administrativ chef till Centrum för miljö- och klimatvetenskap (PA2023/2857)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Doktorand i analytisk kemi med fokus på landskapsekotoxikologi (PA2023/2891)

avd. Centrum för analys och syntes (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Biträdande forskare i cancer och infektioner (PA2023/2966)

Forskargrupp för behandling av tuberkulos, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Forskare till LUCSUS (PA2023/2977)

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-05

Tekniker inom bevarande (PA2023/2882)

UB, UB

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-06

IT-tjänsteansvarig med inriktning IT-labbmiljö (PA2023/2936)

Bibliotek och IKT, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-10-06

Biträdande forskare inom molekylär evolution (PA2023/2980)

Molekylär Evolution, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-06

Forskningsingenjör vid forskargruppen biomarkörer vid hjärnsjukdomar (PA2023/2998)

Brain Disease Biomarking, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-06

Ventilationstekniker (PA2023/2725)

Engineering, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-09-06

Sista ansökningsdag: 2023-10-08

Samordnare, vikariat (PA2023/2811)

Sektionen Student och utbildning, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-09-16

Sista ansökningsdag: 2023-10-08

Studentmedarbetare inom ämnesområdet pediatrik (PA2023/2994)

Pediatrik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-25

Sista ansökningsdag: 2023-10-08

Forskare i historia inom projektet Nya prinsar (PA2023/3011)

Historiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-09-25

Sista ansökningsdag: 2023-10-08

Forskningsingenjör till Institutionen för elektro- och informationsteknik (PA2022/1896)

Elektro- och informationsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-09

Postdoktor i syntes av blyfritt halogenidperovskitmaterial för gröna energitillämpningar (PA2023/2697)

Centrum för analys och syntes, CAS (LTH), LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-11

Sista ansökningsdag: 2023-10-09

Postdoktor inom tillämpad gerontologi inrikt. experimentell hälsovetenskap (PA2023/2801)

Forskargrupp för tillämpad gerontologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-19

Sista ansökningsdag: 2023-10-09

Expert inom klinisk kardiovaskulär forskning (PA2023/2868)

Forskargrupp för internmedicin - epidemiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-25

Sista ansökningsdag: 2023-10-10

Doktorand i protein engineering och evolution (PA2023/2885)

avd. biokemi och strukturbiologi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-19

Sista ansökningsdag: 2023-10-10

1-4 amanuenser (PA2023/2929)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-19

Sista ansökningsdag: 2023-10-10

Säkerhetssamordnare (PA2023/2675)

LU Byggnad, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-09-13

Sista ansökningsdag: 2023-10-11

Doktorand med fokus på konflikter i stads- och trafikplanering (PA2023/2739)

Trafik och väg, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-13

Sista ansökningsdag: 2023-10-11

Postdoktor i Elektroencefalografi (EEG) (PA2023/2852)

Logopedi, foniatri, audiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-11

Professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning (PA2023/1995)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-06-29

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Universitetslektor i litteraturvetenskap (PA2023/2058)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-06-29

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Doktorand i Oorganisk kemi (PA2023/2685)

Centrum för analys och syntes, CAS (LTH), LTH

Publiceringsdatum: 2023-08-24

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Postdoktor i Astronomi (PA2023/2817)

Geologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-08

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Gruppchef, Facility Management med fokus på lokalvård och vaktmästeri, 1 - 2 st (PA2023/2851)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Projektassistent; Koherensmätare av små kvantsystem (PA2023/2855)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-27

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Forskningsingenjör vid barn och ungdomspsykiatri (PA2023/3005)

Barn- och ungdomspsykiatri, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-28

Sista ansökningsdag: 2023-10-12

Postdoktor i exoplaneter och planetbildning (PA2023/1514)

Avd. astrofysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-10-13

Universitetslektor i civilrätt (PA2023/2489)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-14

Sista ansökningsdag: 2023-10-13

Doktorand i fysikalisk kemi (PA2023/2972)

avd. fysikalisk kemi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-13

Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med anställning som specialistläkare/överläkare (PA2023/250)

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-07

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) i datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi (PA2023/1201)

Medicinska fakulteten, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-07-15

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) i datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik (PA2023/1203)

Medicinska fakulteten, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-07-15

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Två forskare inom Klimatmodellering med AI (PA2023/2709)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-29

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Forskare i Modellering av Aerosoler, Kalla Moln och Klimat (PA2023/2712)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-08-29

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Postdoktor i modellering av Bioaerosoler, Lagermoln och Klimat med AI (PA2023/2802)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-05

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Laboratorieassistent inom cellomprogrammering (PA2023/2833)

Forskargrupp för cellomprogrammering, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Doktorand i kognitionsvetenskap inom projektet Social Interaction with Autonomous Artefacts (PA2023/2905)

Filosofiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Doktorand vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, inom projektet Scripture and Secularism (PA2023/2906)

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Postdoktor inom jordobservation av vegetationsbränder (PA2023/2974)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

Doktorand i ekonomisk historia – Hållbara landsbygdssamhällen (PA2023/2747)

Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-09-04

Sista ansökningsdag: 2023-10-16

HR-partner till sektionen HR, Lunds universitet (PA2023/2997)

Sektionen HR, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-09-26

Sista ansökningsdag: 2023-10-17

Fotograf (PA2023/2876)

UB, UB

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-18

Fotograf 50 % vikariat 1 år (PA2023/2881)

UB, UB

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-18

Vikarierande Kommunikatör till Teaterhögskolan/Konsthögskolan Malmö (PA2023/2898)

Teaterhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-09-20

Sista ansökningsdag: 2023-10-18

Postdoktor i neurodegenerativ sjukdomsgenetik (PA2023/3007)

Forskargrupp för klinisk minnesforskning, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-26

Sista ansökningsdag: 2023-10-18

Doktorand i immunteknologi (PA2023/3019)

Institutionen för immunteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-28

Sista ansökningsdag: 2023-10-19

Universitetsadjunkter i aeronautiska vetenskaper (PA2023/2944)

Trafikflyghögskolan, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-26

Sista ansökningsdag: 2023-10-22

Prefekt vid institutionen för datavetenskap (PA2023/2809)

Institutionen för datavetenskap, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-20

Sista ansökningsdag: 2023-10-25

Doktorand i folkrätt med inriktning mot mänskliga rättigheter (PA2023/2883)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Sista ansökningsdag: 2023-10-25

Studentmedarbetare till juridiska fakulteten för arbete inom HR (PA2023/3004)

Juridiska fakultetens kansli, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-10-27

Doktorand inom stukturbiologi MSCA COFUND project PRISMAS (PA2023/508)

Med structural biology, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-01

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Professor i arbets- och organisationspsykologi (PA2023/512)

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-05-17

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Postdoktor i medicinsk strålningsfysik (PA2023/2334)

institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-06-21

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i materialkemi: Multiscale dynamics of nanocellulosa material (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/2723)

Centrum för analys och syntes, CAS (LTH), LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-01

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i teoretisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS) (PA2023/2726)

avd. beräkningskemi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-01

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i fysik med inriktning mot utveckling av tidsupplöst högtrycks fotoelektronspektroskopi för katalys (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/2731)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-01

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i fysik; Tidsupplöst APXPS för att undersöka atomlagerdeposition (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/2753)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-01

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i fysikalisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS) (PA2023/2760)

avd. fysikalisk kemi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-01

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i Aerosolteknik: emissioner från återvinning och sekundär användning av material (PA2023/2782)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-08

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i fysik; Generering av ultrakorta ljuspulser med acceleratorer (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/2791)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-06

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i Aerosolteknologi: Mätningar av partikelytor och -sammansättning in-situ med hjälp av synkrotronstrålning och masspektrometri online (MSCA COFUND-projekt PRISMAS) (PA2023/2799)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Doktorand i maskinvetenskaper: Nedbrytningsdynamiken hos belagda verktyg studerad med avancerade röntgenmetoder (MSCA COFUND-projektet PRISMAS (PA2023/2821)

Institutionen för maskinvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-20

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Expert inom obstetrik och gynekologi (PA2023/2870)

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-18

Sista ansökningsdag: 2023-10-31

Postdoktor i internationell rätt och mänskliga rättigheter (PA2023/2819)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-06

Sista ansökningsdag: 2023-11-01

Postdoktor i EU-rätt eller mänskliga rättigheter (PA2023/2820)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-06

Sista ansökningsdag: 2023-11-01

Biträdande universitetslektor i matematik med inriktning mot harmonisk analys och operatorteori (PA2023/2775)

avd för matematik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-09-21

Sista ansökningsdag: 2023-11-02

Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi (PA2023/783)

Atomfysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-07-11

Sista ansökningsdag: 2023-11-03

Postdoktor i digitala kulturer (PA2023/594)

Institutionen för kulturvetenskaper, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-11-05

Postdoktor i digitala kulturer med inriktning mot digital historia (PA2023/733)

Institutionen för kulturvetenskaper, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-09-22

Sista ansökningsdag: 2023-11-05

Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot halvledaroptik (PA2023/1642)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-06-29

Sista ansökningsdag: 2023-11-06

Biträdande universitetslektor i finansiell ekonometri (PA2023/2928)

Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-09-26

Sista ansökningsdag: 2023-11-15

Biträdande universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot semantiska system och naturlig språkbehandling (PA2023/2707)

Institutionen för datavetenskap, LTH

Publiceringsdatum: 2023-09-26

Sista ansökningsdag: 2023-11-20

Inga lediga anställningar hittades