Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lediga anställningar

Lunds universitet är en stor och mångsidig arbetsplats. Vi som jobbar här förenas i vår vision att förstå, förklara och förbättra vår omvärld och människors villkor.
Välkommen med din ansökan!

151 poster

Titel Sista ansökningsdag

Postdoktor i utvärdering av biologisk mångfald (PA2023/388)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-06

Sista ansökningsdag: 2023-03-20

Forskare inom Alternativa finansieringsformer för infrastruktur (PA2023/440)

Fastighetsvetenskap, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-27

Sista ansökningsdag: 2023-03-20

1-2 Doktorander i Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi (PA2023/474)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-13

Sista ansökningsdag: 2023-03-20

Projektassistent vid avdelningen för diagnostisk radiologi (PA2023/635)

Diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-28

Sista ansökningsdag: 2023-03-20

Hanseatic Science Cloud koordinator och HALRIC ledningsstöd (PA2023/644)

Antigen presentation, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-06

Sista ansökningsdag: 2023-03-20

Vikarierande universitetsadjunkt inom rättssociologi (PA2023/718)

Rättssociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-07

Sista ansökningsdag: 2023-03-20

Laboratorieassistent inom muskelbiologi (PA2023/236)

Muskelbiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-06

Sista ansökningsdag: 2023-03-21

Doktorand i Energivetenskaper med fokus på flexibla kraftvärmeanläggningar   (PA2023/415)

Institutionen för energivetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-21

Postdoktor i cancergenomik (PA2023/476)

Forskargrupp för akut leukemi och genomik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-01

Sista ansökningsdag: 2023-03-21

Utbildningsadministratör (PA2023/664)

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-03-01

Sista ansökningsdag: 2023-03-21

Postdoktor i religionshistoria (PA2022/3623)

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-02-08

Sista ansökningsdag: 2023-03-22

Biträdande forskare inom tau PET för Alzheimers (PA2023/556)

Forskargrupp för klinisk minnesforskning, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-08

Sista ansökningsdag: 2023-03-22

Forskare i informatik (PA2023/745)

Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-03-08

Sista ansökningsdag: 2023-03-22

Vikarierande utbildningsadministratör (PA2023/754)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-08

Sista ansökningsdag: 2023-03-22

Bibliotekarie vid avdelningen Bibliotek, LTH:s Kansli (PA2023/774)

Bibliotek, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-08

Sista ansökningsdag: 2023-03-22

Doktorand i fysik med inriktning mot modellering av molekylära motorer (PA2022/3751)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-23

Postdoktor i enmolekyls-karakterisering av artificiella proteinmotorer (PA2023/310)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-23

Forskningsingenjör i materialteknik med neutronpolariseringsfokus (PA2023/325)

Institutionen för maskinvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-24

Sista ansökningsdag: 2023-03-23

Amanuens vid Institutionen för elektro- och informationsteknik (PA2023/647)

Elektro- och informationsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-03-23

Fakultetskoordinator till Juridiska fakultetens kansli (PA2023/665)

Juridiska fakultetens kansli, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-03-23

Forskningsingenjör inom endokrinologi (PA2023/775)

Forskargrupp för diabetes - öpatofysiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-03-23

Postdoktor i mikrobiell ekologi (PA2022/4177)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-01-04

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Postdoktor i bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (PA2023/432)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Postdoktor i aerosolfysik (PA2023/584)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Forskare i biomedicinska analyser i tumörmaterial (PA2023/684)

Institutionen för immunteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Postdoktor inom hälsoekonomi (PA2023/690)

Forskargrupp för hälsoekonomi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Postdoktor i cellmekanbiologi (PA2023/696)

Cellmekanobiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-03

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Expert inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin (PA2023/822)

Forskargruppen för klinisk fysiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Amanuens till institutionen för Kommunikation och medier (PA2023/829)

Institutionen för kommunikation och medier, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-24

Systemingenjör vid LUDC (PA2023/269)

Forskargrupp för diabetiska komplikationer, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-22

Sista ansökningsdag: 2023-03-26

Systemingenjör vid LUDC (PA2023/609)

Forskargrupp för diabetiska komplikationer, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-22

Sista ansökningsdag: 2023-03-26

3 st SI-ledare inom öst- och sydöstasienstudier och 2 st inom historia (PA2023/742)

Historiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-03-13

Sista ansökningsdag: 2023-03-26

Administrativ koordinator vid LTH:s kansli (PA2023/776)

Ledningsstöd, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-03-26

Postdoktor i hot-carrier fotovoltaik (PA2022/3752)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-27

Tekniker i teknisk geologi med inriktning borrteknik (PA2022/4047)

Teknisk Geologi, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-06

Sista ansökningsdag: 2023-03-27

Doktorand i fysik med inriktning mot framställning och karakterisering av magnetiska nanokompositmaterial (PA2023/318)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-27

Minst en universitetslektor i sociologi - arbetsliv och organisation (PA2023/395)

Avdelningen för sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-03

Sista ansökningsdag: 2023-03-27

Professor i matematikdidaktik (PA2023/76)

avd för matematik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Doktorand i immunteknologi (PA2023/524)

Institutionen för immunteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-07

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Projektledare, vikariat, Musikhögskolan (PA2023/550)

Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-03-07

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Projektassistent inom bioinformatik (PA2023/616)

Protein Evolution, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Doktorand i Kemisk Fysik, Ultrasnabb Spektroskopi av CO₂ konversion (PA2023/639)

avd. kemisk fysik (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-01

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Studentmedarbetare vid INES (PA2023/725)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Expert inom allmänmedicin (PA2023/832)

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-03-28

Doktorand i fysik med inriktning mot teori för supraledar-halvledar hybridstrukturer (PA2023/446)

fasta tillståndets fysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Forskare Teknisk vattenresurslära inriktning mikrobiell ekologi (PA2023/606)

Teknisk vattenresurslära, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Doktorand i modellering av europeiska skogar (PA2023/728)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-08

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Registrator - specialist med fokus på verksamhetsstöd (PA2023/761)

Sektionen Juridik och dokumenthantering, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Expert inom klinisk kemi (PA2023/841)

Forskargruppen för klinisk kemi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Utbildningskommunikatör (PA2023/846)

EHLs kansli, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Inköpare till kemiska institutionen (PA2023/877)

administrativa enheten (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-29

Postdoktor inom hälsovetenskap inriktning fysioterapi (PA2023/621)

Forskargrupp för Rehabilitering och hållbar hälsa, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Laboratorieassistent till dynamisk forskargrupp (PA2023/640)

Glia-Immune interactions, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Utbildningsadministratör 50% vikariat (PA2023/698)

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Amanuens som studentlärare till T2 (PA2023/744)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Amanuens vid Institutionen för Byggvetenskaper avd. Teknisk Akustik (PA2023/835)

Teknisk akustik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Vik. universitetslektor i historia, inriktning övervakningens historia (PA2023/859)

Historiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket-Tidsbegränsad anställning (PA2023/863)

kansli N, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Samordnare, vikariat (PA2023/879)

Sektionen Student och utbildning, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Amanuens inom ämnesområdet diagnostisk radiologi (PA2023/885)

Diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-03-30

Doktorand i Industridesign: Konstnärliga Horisonter i Design (PA2022/3725)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Doktorand i Industridesign: Framtida Vägar i Designutbildning (PA2022/3726)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Universitetslektor i modevetenskap (PA2022/3913)

Institutionen för kulturvetenskaper, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-01-27

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Postdoktor i statsvetenskap med inriktning mot affektiv polarisering (PA2023/131)

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Doktorand i biologi (PA2023/165)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-01-20

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Forskare i kemisk ekologi (PA2023/337)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-07

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Doktorand i planetär geologi (PA2023/498)

Geologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Postdoktor i partikelfysik vid ALICE experimentet/ITS3 projektet på CERN (PA2023/581)

avd för partikelfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-22

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Doktorand i Aerosolteknologi med fokus på emissioner i den gröna omställningen (PA2023/624)

Institutionen för designvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Postdoktor i biologisk mångfald och ekosystemfunktion (PA2023/656)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Projektassistent vid Avdelningen Brandteknik (PA2023/657)

Brandteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Postdoktor i biomedicinsk teknik med inriktning mot masspektrometribaserad proteomik (PA2023/719)

Biomedicinsk teknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Programplanerare vid LTH:s kansli (PA2023/804)

Programservice, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Supporttekniker, 2 st (PA2023/812)

LDC, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Biträdande forskare i lungbiologi (PA2023/910)

Lungbiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Expert inom kirurgi (PA2023/917)

Forskargrupp för kirurgi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-03-31

Forskare inom områdena förintelsestudier och studier av antisemitism (PA2023/486)

Historiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-02-13

Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Postdoktor i molekylär växtbiologi (PA2023/622)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-01

Sista ansökningsdag: 2023-04-01

Doktorand, rättssociologi, i projekten, "ADLAW och "MOCCA" (PA2023/649)

Rättssociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-28

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Doktorand i maskinvetenskaper med fokus på icke-avgas emissioner (PA2023/691)

Institutionen för maskinvetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-13

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Summer worker IT software (PA2023/694)

Controls & IT, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Summer worker HW electronics (PA2023/695)

Controls & IT, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Summer worker Beamline Office (PA2023/757)

BO, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Summer worker Engineering SAM (PA2023/758)

Engineering, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Sommarvikariat - Servicetekniker 15st; Lund, BMC (PA2023/759)

Med-service, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Sommarvikariat - Servicetekniker 2st; Malmö, CRC (PA2023/760)

Med-service, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Summer worker Engineering Vacuum (PA2023/853)

Engineering, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Biträdande forskare vid avdelningen för pediatrik (PA2023/883)

Pediatrik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-19

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Vikariat som Museivärd för värdskap och förmedling (PA2023/891)

Skissernas museum, Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Postdoktor i miljövetenskap (PA2023/392)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-06

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Postdoktor i ultrasnabb nanoplasmonik (PA2023/461)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-03

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Amanuenser som SI-ledare vid Lunds Tekniska Högskola (PA2023/586)

Bibliotek, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-06

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Amanuenser som SI-ledare vid Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg (PA2023/596)

Bibliotek, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-06

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Amanuenser som SI-ledare för internationella masterprogram vid Lunds Tekniska Högskola (PA2023/605)

Bibliotek, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-06

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Doktorand, Genusvetenskap - Illiberal Populism in Times of Crises (PA2023/669)

Genusvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-01

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Forskningsingenjör UREAD (PA2023/685)

Institutionen för immunteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-13

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Programmerare för ICOS vid INES (PA2023/727)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-20

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Vik. universitetslektor i historia, inriktning historiedidaktik (PA2023/849)

Historiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Postdoktortjänst inom klinisk virologi (PA2023/876)

Forskargruppen för klinisk virologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-20

Sista ansökningsdag: 2023-04-03

Postdoktor i anaerobik mikrobiologi (PA2023/565)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-21

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Postdoktor i bakteriell mutagenes och genetik (PA2023/566)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-21

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Doktorand i Energivetenskaper med fokus på avancerad numerisk designmetodik för framtida flygmotorer (PA2023/643)

Institutionen för energivetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Producent, vikariat, Musikhögskolan (PA2023/762)

Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Postdoktor inom diagnostisk radiologi (PA2023/805)

Forskargruppen för diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-13

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Doktorand i epigenetik och kromatindynamik i mänskliga hjärnans utveckling (PA2023/809)

Epigenetik och kromatindynamik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Adjunkt i dramatiskt skrivande (PA2023/826)

Teaterhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Universitetsadjunkt i scenframställning (PA2023/858)

Teaterhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-04

Doktorand i teknik och samhälle med inriktning trafiksäkerhet (PA2023/797)

Trafik och väg, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-16

Sista ansökningsdag: 2023-04-05

Doktorand i Hållfasthetslära Doktorand i Hållfasthetslära med inriktning mot materialbeteende hos framtida förpackningsmaterial (PA2023/509)

Hållfasthetslära, LTH

Publiceringsdatum: 2023-02-23

Sista ansökningsdag: 2023-04-06

Universitetsadjunkter i aeronautiska vetenskaper (PA2023/593)

Trafikflyghögskolan, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-04-06

Postdoktor i biofysikalisk kemi av koncentrerade antikroppslösningar (PA2023/726)

avd. fysikalisk kemi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-07

Sista ansökningsdag: 2023-04-06

Postdoktor i hybridiseringsinducerade ändringar av genetisk arkitektur (PA2022/4209)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2022-12-21

Sista ansökningsdag: 2023-04-07

Doktorander i fysik med inriktning mot attosekundsfysik (PA2023/530)

Atomfysik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-04-07

Doktorand i Energivetenskaper med fokus på termoakustik och jetmotorförbränning (PA2023/650)

Institutionen för energivetenskaper, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-04-07

Doktorand i biologi (PA2023/842)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-04-07

VFU-samordnare, universitetsadjunkt i ämnesdidaktik/-metodik (PA2023/818)

Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-09

Biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning intensivvård (PA2022/3121)

Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-24

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Doktorand i Konstruktionsteknik med fokus på nya nyttiga laster (PA2023/329)

Konstruktionsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Lokalplanerare/Projektledare (PA2023/590)

LU Byggnad, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2023-03-08

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Optics Engineer (PA2023/666)

BO, MAX IV

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Biträdande forskare inom Protein Structure and Bioinformatics (PA2023/748)

Protein bioinformatics, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Amanuenser/Studentguider vid Vattenhallen Science Center (PA2023/926)

Vattenhallen, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-17

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Doktorand i regenerativ neurofysiologi (PA2023/930)

Regenerativ neurofysiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-20

Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket (PA2023/851)

kansli N, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-04-11

Universitetslektor i handelsrätt med inriktning upphandlingsrätt (PA2023/857)

Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-13

Minst en universitetslektor i socialantropologi (PA2023/646)

Avdelningen för socialantropologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-02-24

Sista ansökningsdag: 2023-04-15

Postdoktor i musikpedagogik, Musikhögskolan (PA2023/472)

Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2023-03-20

Sista ansökningsdag: 2023-04-16

Professor i historisk arkeologi (PA2022/3625)

Humaniora och teologi, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-02-03

Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Chefsveterinär – Chef för Universitetsveterinären (PA2023/480)

Medicinska fakultetens kansli, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-13

Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Doktorand i immunteknologi (PA2023/792)

Institutionen för immunteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-20

Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Forskare inom kunskapssamhällets historia (PA2023/815)

Historiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Biträdande universitetslektor i analytisk kemi (PA2023/611)

avd. Centrum för analys och syntes (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-07

Sista ansökningsdag: 2023-04-18

Museichef vid Historiska museet (PA2023/848)

Historiska museet, Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Sista ansökningsdag: 2023-04-19

Doktorand i astronomi och astrofysik (PA2023/355)

Avd. astrofysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-04-21

Doktorand i astronomi och astrofysik (PA2023/513)

Avd. astrofysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Sista ansökningsdag: 2023-04-21

Postdoktor i statsvetenskap med fokus på global miljöstyrning (PA2022/4077)

Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Sista ansökningsdag: 2023-04-30

Doktorand i numerisk analys (PA2023/799)

Matematik LTH och numerisk analys, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-20

Sista ansökningsdag: 2023-04-30

1-2 professorer i ekonomisk geografi (PA2022/3592)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2022-11-17

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i Medicinsk strålningsfysik, Röntgenmikroskopi (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/554)

institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i fysik; Tidsupplöst APXPS för att undersöka atomlagerdeposition (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/557)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i fysik; Operando röntgenspektroskopi av halvledarnanostrukturer (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/558)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i fysik; Generering av ultrakorta ljuspulser med acceleratorer (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/559)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i fysik med inriktning mot utveckling av tidsupplöst högtrycks fotoelektronspektroskopi för katalys (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/560)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Biträdande universitetslektor i livsmedelsteknologi med inriktning mot mejeriteknologi (PA2023/575)

Institutionen för livsmedelsteknik (LTH), LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-06

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i teoretisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS) (PA2023/578)

avd. teoretisk kemi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i teoretisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS) (PA2023/599)

avd. teoretisk kemi (Nfak), Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Doktorand i Biologi/Biogeokemi (MSCA COFUND project PRISMAS) (PA2023/659)

Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-02

Sista ansökningsdag: 2023-05-02

Postdoktor i folkrätt (PA2023/749)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-05-04

Två postdoktorer i EU-rätt och konstitutionell rätt (PA2023/750)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-09

Sista ansökningsdag: 2023-05-04

Biträdande universitetslektor i konstruktionsteknik med fokus på risk- och tillförlitlighetsanalys av byggnads- och infrastruktursystem (PA2023/589)

Konstruktionsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2023-03-13

Sista ansökningsdag: 2023-05-05

Minst en universitetslektor i rättssociologi (PA2023/717)

Rättssociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2023-03-07

Sista ansökningsdag: 2023-05-07

Inga lediga anställningar hittades