Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lediga anställningar

Lunds universitet är en stor och mångsidig arbetsplats. Vi som jobbar här förenas i vår vision att förstå, förklara och förbättra vår omvärld och människors villkor.
Välkommen med din ansökan!

125 poster

Titel Sista ansökningsdag

Technical writer (PA2021/2482)

Engineering, MAX IV

Publiceringsdatum: 2021-08-20

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Doktorand i Miljövetenskap (PA2021/2655)

geologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Postdoktor i installationsteknik inom forskarskolan Agenda 2030 och hållbar utveckling: Cirkulärt byggande – fjärrvärme och avfallsmål (PA2021/2701)

Installationsteknik- och klimatiseringslära, LTH

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Forskningssköterska vid avdelningen för neurologi (PA2021/2808)

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-03

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Systemutvecklare (PA2021/2818)

LDC, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-07

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Prepressoperatör (PA2021/2848)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Postdoktor i njurcancerforskning (PA2021/2865)

Forskargrupp för njurcancerforskning, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Laboratorieassistent till gruppen Regenerativ immunologi (PA2021/2868)

Forskargrupp för regenerativ immunologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Personalsamordnare (PA2021/2893)

Institutionsservice, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Accelerator Operator Assistant (PA2021/2902)

Accelerator Operations, MAX IV

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Projektassistent i projekt inom kognitiv neurovetenskap (PA2021/2929)

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Instrumentmakare (PA2021/2747)

Engineering, MAX IV

Publiceringsdatum: 2021-09-06

Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Doktorand i Matematisk Statistik med inriktning på fasspektrumanalys (PA2021/2780)

Matematisk statistik, LTH, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-07

Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Amanuens i grundutbildning, inom ämnesområdet patologi (PA2021/2850)

Pato-logik, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-14

Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Biträdande forskare i neurologi (PA2021/2884)

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Utbildningsadministratör, visstidsanställning (PA2021/2904)

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Postdoktor i trafik och väg med inriktning på trafiksäkerhet (PA2021/2890)

Trafik och väg, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-14

Sista ansökningsdag: 2021-09-28

Ekonomichef vid Medicinska fakulteten (PA2021/2693)

Ekonomiavdelningen, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-01

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Vikarierande utbildningsadministratör till CGB kansli (PA2021/2855)

centrum för geobiosfärvetenskap, administrativ enhet, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-08

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Amanuens till Juridiska fakultetens nätkurskontor (PA2021/2888)

Avd. för nätkurser och distansutbildning samt infrastruktur, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-08

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Projektassistent - Alumniverksamheten vid Ekonomihögskolans kansli (PA2021/2908)

EHLs kansli, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-15

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Forskare i fysikalisk kemi (PA2021/2912)

avd för fysikalisk kemi, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Utbildningsadministratör (PA2021/2978)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Biträdande universitetslektor i omvårdnad inriktning anestesi- och/eller operationssjukvård (PA2018/3276)

Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-05-28

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Professor i klinisk fysiologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare (PA2020/1187)

Institutionen för translationell medicin, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-06-11

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Professor i omvårdnad (PA2020/1591)

Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-06-08

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Forskningsassistent (PA2020/3200)

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Postdoktor i kristendom, populism och nationalism (PA2021/1952)

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-06-23

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Postdoktor i fysik: Experimentella attosekundsstudier i små kvantsystem (PA2021/2124)

avd för synkrotronljusfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-06

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorand - Forskarskolan Agenda 2030 (PA2021/2333)

Ekonomihögskolan, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Biträdande forskare i cancer och infektioner (PA2021/2358)

Forskargrupp för behandling av tuberkulos, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Postdoktor i Attosekundsfysik (PA2021/2437)

Atomfysik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-02

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Professor i nationalekonomi med inriktning household finance (PA2021/2465)

Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-02

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Biträdande universitetslektor i nationalekonomi med inriktning tillämpad mikroekonomi med fokus på hälso- och arbetsmarknadsekonomi (PA2021/2466)

Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-06

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Professor i arbetsliv och arbetsorganisation (PA2021/2490)

Avdelningen för sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-07-08

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap (PA2021/2500)

Institutionen för kommunikation och medier, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-07-09

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorander till Forskarskolan Agenda 2030 med inriktning social resiliens (PA2021/2617)

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Postdoktor i medicinsk rätt (PA2021/2623)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-19

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorand i maskinvetenskaper med fokus på hållbar cirkulär ekonomi (forskarskolan Agenda 2030) (PA2021/2651)

Institutionen för maskinteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorand i humanistiska och teologiska ämnen inom forskarskolan Agenda 2030 (PA2021/2694)

Humaniora och teologi, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorand i fysik med inriktning mot atom- och laserfysik (PA2021/2695)

Atomfysik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-08-26

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorand i organisk kemi (PA2021/2817)

centrum för analys och syntes, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorand i neurologi (PA2021/2856)

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Forskare i häcknings- och flyttningsekologi samt monitoring av vilda fåglar (PA2021/2935)

biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Univ. lektor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik (PA2021/2948)

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Utbildningsadministratör (PA2021/2958)

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Doktorander i matematik med fokus på datorseende och medicinsk bildanalys (PA2021/2823)

Matematik LTH och numerisk analys, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Amanuens som koordinator vid avd för Kommunikation och samverkan LTH (PA2021/2895)

Kommunikation och Samverkan, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Amanuens som samordnare vid avdelningen för Kommunikation och samverkan LTH (PA2021/2899)

Kommunikation och Samverkan, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Projektassistent vid Livsmedelsteknik (PA2021/2906)

Institutionen för livsmedelsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-17

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Doktorand inom Agenda 2030, klinisk infektionsmedicin (PA2021/2630)

Forskargruppen för klinisk infektionsmedicin, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-26

Sista ansökningsdag: 2021-10-03

Avdelningschef för samverkan vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet (PA2021/2788)

EHLs kansli, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-06

Sista ansökningsdag: 2021-10-03

Doktorand inom Bioinformatik (PA2021/2819)

314111 Protein Evolution Atkinson, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-08

Sista ansökningsdag: 2021-10-03

Schemaläggare inom utbildningsadministrationen, Musikhögskolan (PA2021/2854)

Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-10-03

Postdoktor i modellering av aerosoler, kalla moln och klimat (PA2021/2881)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-10

Sista ansökningsdag: 2021-10-03

Doktorand i rättsvetenskap till forskarskolan Agenda 2030 (PA2021/2402)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Doktorand i Immunteknologi med inriktning mot immun-onkologi och psykologisk resiliens (PA2021/2667)

Institutionen för immunteknologi, LTH

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Postdoktorer i nanoelektronik (PA2021/2775)

Elektro- och informationsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-06

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Koordinator för centrum för Medicinsk Humaniora (PA2021/2871)

314110 Birgit Rausing Center MedHum, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Studentläkare (PA2021/2887)

Sektionen Student och utbildning, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Serviceassistent vid X-Lab, LTH (PA2021/2927)

X-Lab, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Amanuenser vid X-Lab LTH (PA2021/2995)

X-Lab, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Forskare i biokemi (PA2021/3000)

avd för biokemi och strukturbiologi, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-21

Sista ansökningsdag: 2021-10-04

Postdoktor inom Cirkulärt byggande – lagar och styrmedel (PA2021/2696)

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-05

Amanuens vid Internationella miljöinstitutet (PA2021/2953)

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2021-09-14

Sista ansökningsdag: 2021-10-05

Vikarierande studievägledare - Genusvetenskapliga institutionen (PA2021/2962)

Genusvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-15

Sista ansökningsdag: 2021-10-06

Internationell koordinator (PA2021/2964)

Internationella avdelningen, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-22

Sista ansökningsdag: 2021-10-06

Forskare i miljö- och energisystem (PA2021/2970)

Miljö- och energisystem, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-22

Sista ansökningsdag: 2021-10-06

Universitetsadjunkt i mediateknik och ensemble (PA2021/2798)

Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Forskare i Teknisk vattenresurslära med fokus på tillämpningen av AI (PA2021/2861)

Teknisk vattenresurslära, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Lokalvårdare (1 - 2 tjänster) (PA2021/2967)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Lokalvårdare (PA2021/2980)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Lokalvårdare (1-5 tjänster) (PA2021/2986)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Lokalvårdare (PA2021/2988)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Lokalvårdare (PA2021/2993)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Biträdande forskare i immunonkologi (PA2021/3037)

Forskargrupp för immunonkologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Forskare i astronomi (PA2021/3038)

institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Projektkoordinator vid INES/ICOS Carbon Portal (PA2021/3070)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-07

Doktorand i konstnärlig forskning i ämnet teater (PA2021/2688)

Teaterhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten i Malmö

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Institutionsadministratör vid Institutionen för Livsmedelsteknik (PA2021/2833)

Institutionen för livsmedelsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Kommunikatör vid Kommunikation och samverkan, Lunds Tekniska Högskola (PA2021/2961)

Kommunikation och Samverkan, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-17

Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Biträdande forskare inom hjärnans sensorimotoriska funktioner, (PA2021/2996)

314021 - Lillhjärnans fysiologi H Jörntell, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Forskare i livsmedelshygien (PA2021/3059)

Institutionen för livsmedelsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Postdoktor i miljöpsykologi med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling (PA2021/2404)

Arkitektur, LTH

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-09

Agenda 2030: Postdoktor inom biodiversitet och hälsa (PA2021/2575)

Forskargrupp för internmedicin - epidemiologi, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Postdoktor i ekologi (PA2021/2602)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Tre Postdoktorer med inriktning Postgrowth Welfare Systems (PA2021/2641)

Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

RF Engineer (PA2021/2872)

RF, MAX IV

Publiceringsdatum: 2021-09-22

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Vikarierande personalsamordnare till inst för laboratoriemedicins kansli (PA2021/2956)

Kansli ILM, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Research Engineer to Beamline Office (PA2021/3003)

BO, MAX IV

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Forskningskoordinator (PA2021/3005)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-17

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Antikvarie (PA2021/3021)

Historiska museet, Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Universitetsadjunkt i Företagsekonomi, särskilt praktisk marknadskommunikation och varumärkesarbete (PA2021/3022)

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Forskningsingenjör i stamceller och cancerstamcellsreglering (PA2021/3055)

Forskargrupp för stamceller och cancerstamcellsreglering, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Doktorand i miljöpsykologi (PA2021/2626)

Arkitektur, LTH

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-11

Postdoktor med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Cirkulärt byggande – Modeller och praktiker på marknader (PA2021/2712)

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-11

Doktorander i Elektroteknik med inriktning mot Nanoelektronik (ferroelektricitet) (PA2021/2813)

Elektro- och informationsteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-10-11

Forskare i laserbaserad förbränningsdiagnostik (PA2021/2965)

förbränningsfysik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-11

Doktorand i hållfasthetslära med inriktning mot modellering av töjning- och åldringssprickor i urskiljningshärdande metallegeringar (PA2021/2725)

Hållfasthetslära, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-16

Sista ansökningsdag: 2021-10-13

Pedagogisk samordnare (PA2021/3009)

Sektionen Student och utbildning, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-22

Sista ansökningsdag: 2021-10-13

Postdoktor i mikrobiell genomik (PA2021/2734)

biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-02

Sista ansökningsdag: 2021-10-14

Amanuens till forskningsmiljö i Health Law (PA2021/3040)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-14

Konferenstekniker (tekniker) (PA2021/3064)

LU Service, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-14

Professor i antik och modern grekiska samt latin (PA2020/4299)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-07-01

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Professor i språkdidaktik, särskilt svenska (PA2021/1714)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-06-28

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Professor i språkdidaktik, särskilt engelska (PA2021/1715)

Språk- och litteraturcentrum, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-06-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Biträdande universitetslektor i teknisk akustik (PA2021/2825)

Teknisk akustik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Doktorander i reglerteknik (PA2021/2846)

Institutionen för reglerteknik, LTH

Publiceringsdatum: 2021-09-14

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Forskare i fysikalisk kemi (PA2021/2882)

avd för fysikalisk kemi, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-14

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Doktorand i kognitionsvetenskap inom projektet Social interaktion med autonoma artefakter (PA2021/2897)

Filosofiska institutionen, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-09-15

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Doktorand i biologi (PA2021/2923)

biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-17

Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Postdoktor inom experimentell kardiovaskulär forskning (PA2021/2801)

Forskargrupp för kardiovaskulär forskning - immunitet och ateroskleros, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-03

Sista ansökningsdag: 2021-10-17

Postdoktor i fjärranalys av grödotillväxt (PA2021/2925)

institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-17

Sista ansökningsdag: 2021-10-17

Universitetslektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi (PA2021/2975)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-24

Sista ansökningsdag: 2021-10-17

Webbutvecklare med inriktning på frontend (PA2021/3026)

LDC, Universitetsförvaltningen

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Sista ansökningsdag: 2021-10-17

Museipedagog (PA2021/3034)

Skissernas museum, Universitetets särskilda verksamheter

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-17

Doktorand inom sepsis, avdelningen för infektionsmedicin (PA2021/2862)

Klinisk och experimentell infektionsmedicin, Medicinska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-23

Sista ansökningsdag: 2021-10-20

Biträdande universitetslektor i medicinsk strålningsfysik (PA2021/2352)

institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-10-21

Postdoktor i fastighetsrätt (PA2021/2717)

Juridiska institutionen, Juridiska fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-08-30

Sista ansökningsdag: 2021-10-25

Postdoktor i antikens kultur och samhällsliv (PA2021/2467)

Institutionen för arkeologi och antikens historia, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-09-13

Sista ansökningsdag: 2021-11-01

Postdoktor i arkeologi – Den tidiga stenålderns landskap i Sydskandinavien (PA2021/2599)

Institutionen för arkeologi och antikens historia, Humaniora och teologi

Publiceringsdatum: 2021-09-08

Sista ansökningsdag: 2021-11-01

Forskare i evolutionär genomik (PA2021/2763)

biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-11-09

Forskare i evolutionär utvecklingsbiologi (PA2021/2764)

biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-11-09

Postdoktor i evolutionär biologi (PA2021/2766)

biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-09

Sista ansökningsdag: 2021-11-09

Minst en professor i rättssociologi (PA2021/2794)

Rättssociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsdatum: 2021-09-08

Sista ansökningsdag: 2021-11-21

Inga lediga anställningar hittades