Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MAX IV

Ett nationellt laboratorium för forskning inom material- och livsvetenskap med hjälp av synkrotronljus

MAX IV på natten. Foto: ABML4/Felix Gerlach.

MAX IV är världens första fjärde generationens synkrotronljuskälla. Anläggningen öppnar upp en värld av möjligheter för att bättre förstå allt från material och kemiska processer till fenomen inom livsvetenskap.

MAX IV har ett mer precist och upp till hundra gånger starkare ljus än tidigare generation ljuskällor. Forskare använder den intensiva ljusstrålen för att undersöka sina prover. Med hjälp av ljuset från MAX IV kan forskare under mer realistiska förhållanden och med större detaljrikedom än någonsin tidigare förstå hur ett material påverkas eller kan användas.

Anläggningen är öppen för forskare från hela världen som kommer för att studera allt från hållbara förpackningar och elektronik till läkemedel.

Tekniken som MAX IV bygger på är utvecklad i Lund och används för att uppgradera ljuskällor världen över.

Se hur laboratoriet används för framtidens materialforskning – vimeo.com

16 olika experimentstationer

Forskningen vid MAX IV bedrivs av användare från industri och universitet vid anläggningens sexton olika experimentstationer, som kallas strålrör. Förutom de befintliga strålrören har MAX IV plats för 12 ytterligare stålrör.

Utrustningen vid varje strålrör är specialiserad för att studera exempelvis:

 • strukturen hos material
 • kemiskt innehåll
 • elektroniska och magnetiska egenskaper.

Med hjälp av MAX IV kan forskarna lära sig mer om och bidra till att utveckla lösningar inom flera områden. 

 • Energimaterial – exempelvis solceller eller batterier.
 • Hållbara och cirkulära material – exempelvis förpackningar från förnybar råvara.
 • Hälsa – forskning om exempelvis Alzheimers sjukdom eller antivirala läkemedel.
 • Katalys – för avgasrening eller framställning av viktiga kemikalier.
 • Kulturarv – exempelvis arkeologiska föremål.
 • Kvantmaterial – för ny elektronik.
 • Planet och miljö – exempelvis aerosoler och deras verkan för klimatet.
 • Teknik – exempelvis starkare och lättare stål eller avbildningsutrustning för sjukvården.

Vid MAX IV bedrivs också grundforskning som är en förutsättning för att möta framtidens ännu okända utmaningar.

 1. I elektronkanonen genereras negativt laddade elektroner som skjuts vidare in i linjäracceleratorn.
 2. Linjäracceleratorn ökar elektronernas energi tills de färdas med nästan ljusets hastighet.
 3. Elektronerna från linjäracceleratorn skjuts in och lagras i en av två olika lagringsringar där de färdas varv efter varv inuti ett rör under vakuum. Elektronerna guidas runt av starka kontrollmagneter.
 4. På särskilda punkter runt ringen finns ljusproducerande magneter som får elektronerna att svänga. Då frigörs energi i form av ljus som sänds i färdriktningen.
 5. Ljusproducerande magneter finns idag på 16 punkter runt om anläggningen. Därifrån levereras ljus till alla anläggningens experimentstationer. Alla experimentstationer får ljus på samma gång.
 6. Ljuset förbereds och filtreras vid respektive experimentstation så att bara rätt våglängd behålls.
 7. Ljuset får lysa på provet och påverkas då så att det exempelvis ändrar riktning eller energi.
 8. Förändringen mäts av en detektor.
 9. Datan analyseras och materialets egenskaper visualiseras.
Logotyp: MAX IV.

MAX IV

Lunds universitet är värd för synkrotronljusanläggningen MAX IV som är en nationell forskningsinfrastruktur inom material- och livsvetenskap.

MAX IV har 16 experimentstationer som är öppna för flera forskningsområden. Under 2022 utfördes drygt 300 forskningsprojekt och sedan 2016 har 430 artiklar publicerats med data från MAX IV.

 • Kostnad: cirka 6 miljarder SEK
 • Öppnade för forskning: 2016
 • Antal anställda: 300 personer (2022) 
 • Antal användare: 1400 personer/år (2022).

MAX IV:s största finansiärer är Vetenskapsrådet, Vinnova, svenska universitet, Formas, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Novo Nordisk Foundation.

Webbplats

MAX IV – maxiv.lu.se