Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörig genom reell kompetens

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan ansöka om validering av reell kompetens/erkännande av tidigare lärande. Ansökan kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

En validering av reell kompetens handlar inte om att du får undantag från ett eller flera behörighetskrav utan en möjlighet att bli behörig på annat sätt än genom formella betyg och meriter. 

Vid handläggningen av ansökan bedöms om den sökande:

 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap. 5§ 5p., 8§ HF och i kapitel därpå följande paragrafer som behandlar särskild behörighet).

Du ska inte ansöka om reell kompetens om:

 • Du förväntas uppnå formell behörighet.
 • Du har fullständigt gymnasiebetyg.
 • Du har gymnasiebetyg och har ett meritvärde - du kan inte höja meritvärdet ytterligare genom ansökan om reell kompetens.

En sökande kan anses ha förutsättning att tillgodogöra sig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå baserat på reell kompetens, det vill säga den samlade kompetens en person har, oavsett hur den har skaffats och oavsett om det finns formella betyg på den eller inte. Det kan handla om lärande som sker inom eller utanför det formella utbildningsväsendet, innanför eller utanför Sverige, till exempel:

 • erfarenheter från arbets- eller föreningsliv 
 • politiskt engagemang
 • volontärarbete 
 • militärtjänstgöring
 • personalutbildning eller liknande

Det går att ansöka om reell kompetens för allt möjligt, men det är viktigt att du besitter kunskapen om du inte har betygen. Du behöver därför göra en kompetensbeskrivning där du redogör hur du har fått kunskapen på annat sätt.

Om du har frågor om ansökan eller bedömning av reell kompetens är du välkommen att boka ett digitalt möte med universitetets valideringssamordnare. När du har bokat tid (nya tider läggs ut varje vecka) får du en länk till Zoom. Du kan också skicka dina frågor via e-post till validering [at] stu [dot] lu [dot] se.

Boka ett digitalt möte för frågor om reell kompetens

Bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet och särskild behörighet handläggs av antagningsavdelningen. I de fall ingen eller otillräcklig kompetensbeskrivning har inkommit kommer vi be dig om komplettering. Beslut för grundläggande behörighet tas av antagningsnämnden. Beslut för bedömning av reell kompetens gällande särskild behörighet görs i samråd med berörd utbildning.

Om din ansökan inte blir godkänd kan du behöva komplettera med formella meriter/betyg. Till exempel genom studier på komvux, folkhögskola eller genom att göra språktest i engelska (TOEFL/IELTS) eller svenska (TISUS). Du kommer få en individuell vägledning vid uppföljningen av terminens reell kompetens-ansökningar.

Får jag en plats på kursen/programmet?

Nej, att bli behörig innebär inte att du automatiskt får en plats. Om du söker en kurs eller program med många sökande måste du konkurrera med andra behöriga om en plats. Saknar du avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet rekommenderas du göra högskoleprovet för att få ett meritvärde att konkurrera med.

Så här ansöker du om reell kompetens

 1. Anmäl dig till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag.
 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” från Antagning.se.
 3. Gör en kompetensbeskrivning där du noggrant beskriver hur du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter du vill validera.
 4. Förbered relevanta intyg/dokumentation som stöd för din kompetensbeskrivning.
 5. Ladda upp alla dokument på Antagning.se senast sista anmälningsdag.

Ansökan och alla intyg ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista anmälningsdag. Tänk på att bedömningen om behörighet genom reell kompetens görs utifrån de dokument som inkommit i tid. En ansökan om reell kompetens behandlas alltså inte om den inkommer efter sista anmälningsdag. Du kan inte heller ansöka om reell kompetens vid sen anmälan på grund av rättssäkerhetsskäl.

Ingående instruktioner för hur du ansöker om reell kompetens vid Lunds universitet

Tänk på att validering av din reella kompetens görs lokalt. Dessa instruktioner gäller alltså Lunds universitet och kan skilja sig från krav som andra lärosäten har. Det innebär också att olika lärosäten kan göra olika bedömningar.

Grundläggande behörighet genom specifika gymnasiala meriter och arbetslivserfarenhet 

Svenska lärosäten har en gemensam tillämpning vid prövning av grundläggande behörighet. Detta krav uppfyller du

 • Genom att ha lägst betyget Godkänt alternativt E i följande gymnasieämnen: 
  - Svenska/Svenska som andraspråk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1,2 och 3
  - Engelska A eller Engelska 5 och 6
  - Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  - Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
  - samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder (minst 50%)
 • Om hur du intygar arbetslivserfarenhet
  Läs mer om intyg om arbetslivserfarenhet på Antagning.se

Antagningsbeskedet 

Beslut om behörighet genom reell kompetens meddelas på antagningsbeskedet efter urvalet. Det gäller enbart för innevarande termin och för den utbildning som valideringen omfattat.

Ny ansökan måste göras vid varje ansökningstillfälle

Du måste göra en ny ansökan om behörighet genom reell kompetens vid varje ansökningstillfälle. Det går dock bra att hänvisa till tidigare inskickat underlag och beslut i dina ansökningshandlingar.

Överklagan av beslut

Om du får avslag på din ansökan om reell kompetens har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med antagningsbeskedet. Du kan också kontakta valideringssamordnaren om du har frågor. 

Har du frågor om reell kompetens?

Du bokar digitalt möte för frågor med universitetets valideringssamordnare genom vårt bokningssystem TimeCenter:

Boka digitalt möte för frågor (extern webbplats)

Christel Berg
Valideringssamordnare
validering [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

För frågor om behörighetsbeslut och urval:

Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet

Telefontid, antagningsavdelningen:
Helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-11
Telefon: 046-222 93 00

För frågor om antagning direkt till din institution:

Sök efter din kurs/program och hitta kontaktuppgifter till din institution

För frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH): 
antagningen [at] lth [dot] lu [dot] se

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress:
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund