Behörig genom reell kompetens

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

Det finns olika vägar till att erhålla grundläggande- och särskild behörighet till utbildning. Behörighet genom reell kompetens är ett sätt. Vid bedömningen av en sökandes reella kompetens tittar vi på om personen: 

 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap. 5§ 5p., 8§ HF och i kapitel därpå följande paragrafer som behandlar särskild behörighet). 

En sökande kan anses ha förutsättning att tillgodogöra sig utbildning på grund eller avancerad nivå baserat på tidigare lärande dvs. den samlade kompetens en person har, oavsett hur den har skaffats och oavsett om det finns formella betyg på den eller inte. Det kan handla om lärande som sker inom eller utanför det formella utbildningsväsendet, innanför eller utanför Sverige t.ex.:

 • erfarenheter från arbets- eller föreningsliv 
 • politiskt engagemang
 • volontärarbete 
 • militärtjänstgöring
 • personalutbildning eller liknande 
 • studier i utlandet 

För att klara av att studera på högskola behöver du ha goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Därför måste du i din ansökan även kunna styrka goda kunskaper i dessa ämnen. 

Tänk på att en prövning av reell kompetens görs lokalt, därför är det viktigt att du kontrollerar och följer de instruktioner som gäller på just den högskola eller det universitet du vill söka till. 

Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens vid Lunds universitet

Grundläggande behörighet genom reell kompetens 

Svenska lärosäten har en gemensam tillämpning vid prövning av grundläggande behörighet genom reell kompetens. Detta krav uppfyller du genom att ha lägst betyget Godkänt alternativt E i följande gymnasieämnen: 

 • Svenska/Svenska som andraspråk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1,2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
 • samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder 

Du som kan visa på motsvarande kunskaper genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet och kan styrka arbetslivserfarenhet med tjänstgöringsintyg enligt ovan kan alltså uppfylla kraven på grundläggande behörighet genom reell kompetens. 

Bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet handläggs av antagningsavdelningen och beslut tas i de flesta fall av antagningsnämnden. Om antagningsnämnden bedömer att dina sammantagna meriter inte riktigt räcker kan du behöva komplettera med formella meriter/betyg t.ex. genom studier på Komvux, folkhögskola eller genom att göra språktest i engelska (TOEFL/IELTS) eller svenska (TISUS).

Särskild behörighet genom reell kompetens 

Särskild behörighet till studier på grundnivå uttrycks ofta i form av godkända gymnasiekurser, men kan också bestå av krav på avklarade akademiska kurser eller avklarade akademiska poäng och i vissa fall också krav på yrkeslivserfarenhet.

Bedömningen av reell kompetens för särskild behörighet handläggs av antagningsavdelningen i samråd med berörd institution eller fakultet.

De olika institutionerna och fakulteterna råder själva över den särskilda behörigheten till fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå. Samma sak gäller för program som inte leder till en yrkesexamen samt till program på avancerad nivå.

Studievägledning för specifika program och kurser

Urval och meritvärde

Att bli behörig är bara det första steget för att bli antagen. Dessutom måste du oftast konkurrera med andra behöriga om en utbildningsplats. Därför rekommenderas du som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet, så att du får ett meritvärde att konkurrera med i urvalet.

Läs mer om platsfördelning och urval

Läs mer om högskoleprovet

Tillgodoräknande av studier  

Antagningsavdelningen gör ingen prövning av möjligheten att tillgodoräkna sig poäng vid bedömningen av reell kompetens. Om du vill åberopa högskolestudier från ett utomeuropeiskt land (som inte är uttryckta som ECTS) behöver du först få gjort en ekvivalering (erkännande av poäng). Om ekvivaleringen gäller avslutade kurser vänder du dig till respektive ämnesinstitution. Om det handlar om en avslutad examen är det Universitets- och högskolerådet du ska vända dig till för att få utbildningen ekvivalerad.

Du ska vara antagen student vid Lunds universitet för att kunna ansöka om att få studier tillgodoräknade här. 

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning på uhr.se

Antagningsbeskedet 

Beslut om behörighet genom reell kompetens meddelas på antagningsbeskedet efter urvalet. Det gäller enbart för innevarande termin och för den utbildning som prövningen omfattat. Därför måste du göra en ny ansökan om behörighet genom reell kompetens vid varje ansökningstillfälle. Det går bra att hänvisa till tidigare inskickat underlag och beslut. 

Om du får avslag på din ansökan om reell kompetens har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med antagningsbeskedet. 

Kontaktinformation

För mer information om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval

Läs våra anmälningsanvisningar  (PDF 290 kB, ny flik)

Måndag–fredag klockan 09.00–16.00
Telefon: 0771-550 720

För frågor om behörighetsbeslut och urval:

Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet

För frågor om antagning direkt till din institution:

Kontakta din institution

Frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH):
antagningen [at] kansli [dot] lth [dot] se

Telefontid, Antagningsavdelningen:
Tisdag och torsdag klockan 10.00-12.00
Telefon: 046-222 93 00

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress:
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Med anledning av coronaviruset tar vi inte emot några besök tills vidare.

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund