Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörig genom reell kompetens

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

Det finns olika vägar till att få grundläggande- och särskild behörighet till utbildning. Behörighet genom reell kompetens är ett sätt. Vid bedömningen av en sökandes reella kompetens tittar vi på om personen:

 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap. 5§ 5p., 8§ HF och i kapitel därpå följande paragrafer som behandlar särskild behörighet). 

En sökande kan anses ha förutsättning att tillgodogöra sig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå baserat på tidigare lärande. Det vill säga den samlade kompetens en person har, oavsett hur den har skaffats och oavsett om det finns formella betyg på den eller inte. Det kan handla om lärande som sker inom eller utanför det formella utbildningsväsendet, innanför eller utanför Sverige, till exempel:

 • erfarenheter från arbets- eller föreningsliv 
 • politiskt engagemang
 • volontärarbete 
 • militärtjänstgöring
 • personalutbildning eller liknande 
 • studier i utlandet 

Men för att klara av att studera på högskola behöver du också ha goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Därutöver kan det finnas andra nödvändiga kunskaper för att klara av just den utbildning du är intresserad av.

Tänk på att en prövning av reell kompetens görs lokalt. Dessa instruktioner gäller alltså Lunds universitet och kan skilja sig från krav som andra lärosäten har.

Så här ansöker du om reell kompetens

 1. Anmäl dig till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag.
 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” från Antagning.se.
 3. Gör en kompetensbeskrivning där du noggrant beskriver de kunskaper och färdigheter du vill ska tas med i bedömningen.
 4. Förbered relevanta intyg som stöd för din ansökan.
 5. Ladda upp alla dokument på Antagning.se. Alternativt skicka alla handlingar per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm.

Ansökan och alla intyg ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista anmälningsdag. Tänk på att bedömningen om behörighet genom reell kompetens görs utifrån de handlingar som inkommit i tid. En ansökan om reell kompetens behandlas alltså inte om den inkommer efter sista anmälningsdag eller i samband med sen anmälan.

Läs ingående instruktioner för hur du ansöker om reell kompetens vid Lunds universitet

Grundläggande behörighet genom reell kompetens 

Svenska lärosäten har en gemensam tillämpning vid prövning av grundläggande behörighet genom reell kompetens. Detta krav uppfyller du genom att ha lägst betyget Godkänt alternativt E i följande gymnasieämnen: 

 • Svenska/Svenska som andraspråk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1,2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
 • samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder 

Du som kan visa på motsvarande kunskaper genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet, och kan styrka arbetslivserfarenhet med tjänstgöringsintyg enligt ovan kan alltså uppfylla kraven på grundläggande behörighet genom reell kompetens. 

Bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet handläggs av antagningsavdelningen och beslut tas i de flesta fall av antagningsnämnden. Om antagningsnämnden bedömer att dina sammantagna meriter inte riktigt räcker kan du behöva komplettera med formella meriter/betyg. Till exempel genom studier på Komvux, folkhögskola eller genom att göra språktest i engelska (TOEFL/IELTS) eller svenska (TISUS).

Särskild behörighet genom reell kompetens 

Särskild behörighet till studier på grundnivå uttrycks ofta i form av godkända gymnasiekurser. Men den kan också bestå av krav på avklarade akademiska kurser eller avklarade akademiska poäng – och i vissa fall också krav på yrkeslivserfarenhet.

Bedömningen av reell kompetens för särskild behörighet handläggs av antagningsavdelningen i samråd med berörd institution eller fakultet.

De olika institutionerna och fakulteterna råder själva över den särskilda behörigheten till fristående kurser, både på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller inte för program som leder till yrkesexamen eller program på avancerad nivå.

Studievägledning för specifika program och kurser

Kommer jag att bli antagen?

Att bli behörig innebär inte att du automatiskt blir antagen. Du måste oftast konkurrera med andra behöriga om en utbildningsplats. Därför rekommenderas du som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet. Då får du ett meritvärde att konkurrera med i urvalet.

Läs mer om platsfördelning och urval

Läs mer om högskoleprovet

Antagningsbeskedet 

Beslut om behörighet genom reell kompetens meddelas på antagningsbeskedet efter urvalet. Det gäller enbart för innevarande termin och för den utbildning som prövningen omfattat. Därför måste du göra en ny ansökan om behörighet genom reell kompetens vid varje ansökningstillfälle. Det går dock bra att hänvisa till tidigare inskickat underlag och beslut i dina ansökningshandlingar.

Överklagan av beslut

Om du får avslag på din ansökan om reell kompetens har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med antagningsbeskedet.

Tillgodoräknande av studier  

Antagningsavdelningen gör ingen prövning av möjligheten att tillgodoräkna sig poäng vid bedömningen av reell kompetens. Om du vill hänvisa till högskolestudier från ett utomeuropeiskt land (som inte är uttryckta som ECTS) behöver du först få gjort ett erkännande av poäng, så kallat ekvivalering. Om ekvivaleringen gäller avslutade kurser vänder du dig till respektive ämnesinstitution. Om det handlar om en avslutad examen är det Universitets- och högskolerådet (UHR) du ska vända dig till för att få utbildningen ekvivalerad.

Du ska vara antagen student vid Lunds universitet för att kunna ansöka om att få studier tillgodoräknade här.

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning på Universitets- och högskolerådets webbplats

Har du frågor om reell kompetens?

Kontakta:

Christel Berg
Valideringssamordnare
validering [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

För frågor om behörighetsbeslut och urval:

Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet

Telefontid, antagningsavdelningen:
Varje tisdag och torsdag klockan 10.00 – 12.00
Telefon: 046-222 93 00

För frågor om antagning direkt till din institution:

Kontakta din institution

För frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH):
antagningen [at] kansli [dot] lth [dot] se

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress:
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Med anledning av coronaviruset tar vi inte emot några besök tills vidare.

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund