Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital rundtur i Lund

Vi har samlat ihop några av godbitarna från universitetets långa historia och skapat en rundtur som du kan gå med hjälp av din mobil.

”Lundarundan”, många stopp på litet område

Rundturen går genom gamla och nya Lund, med fokus på de södra centrala delarna av campusområdet. Du får lära dig om Lund, stadens och studenternas historia samt lära känna byggnader och nationer.

Karta över rundturen i Google maps

Digital rundtur genom Lund, Google-karta

Karta över rundturen

Rundturens samtliga stopp

Hoppa vidare direkt till:

Lunds universitet

Statyn av Esaias Tegnér på Tegnérsplatsen. Foto: Petra Francke.
Statyn av Esaias Tegnér på Tegnérsplatsen. Foto: Petra Francke.

Tégnersplatsen, Kraftstorg 1

Vår rundtur börjar vid poeten Tegnérs staty i parken i Lundagård, och kommer att sluta vid juristernas högborg Juridicum en bit bort. Men på vägen ska vi resa genom historien och dessutom gå en liten trevlig promenad i Lund!

Lunds universitetets ursprungliga namn är Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien, uppkallat efter Karl X Gustav. Universitetet grundades 1666 (invigdes 1668). Från början fanns fyra fakulteter: teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska. I dag är fakulteterna åtta. Före universitetet har det funnits ett studium generale grundat 1438 och i funktion in på 1500-talet. Det var ungefär en högskola för blivande präster. Lunds universitet är i dag ett av Nordens största universitet med 47 000 studenter och mer än 8000 medarbetare.

AF-borgen

AF Borgen, Akademiska föreningens och studenternas hemvist i Lund. Svenska flaggor utanför. Foto Louise Larsson.
AF-borgen i Lundagård. Foto: Louise Larsson.

AF-borgen, Sandgatan 2

AF-borgen stod klar 1851 och ersatte då Akademiska föreningens (bildad 1830) första hus Sylwanska gården. Arkitekten hette H J Strömberg och blev senare stadsarkitekt i Göteborg. Strömberg var inspirerad av medeltida borgar och ritade ett hus speciellt anpassat till studenternas behov.

Tanken med AF-borgen var från början att alla medlemmar skulle kunna vara i huset samtidigt. Därför byggdes huset ut i norr 1911, vilket möjliggjorde en större restaurang och en ny entré. Husets inre omskapades från grunden 1951. Då tillkom källarsalarna och Stora salen bytte karaktär till ett ljust och luftigt rum. Huset har senare genomgått större renoveringar som gett bottenvåningen sitt nuvarande utseende.

Universitetshuset

Universitetshuset i Lundagård. Foto Kennet Ruona.
Universitetshuset i Lundagård. Foto: Kennet Ruona.

Universitetshuset, Paradisgatan 2

Universitetshuset är Lunds universitets huvudbyggnad och är ritat av den berömde Helgo Zettervall som också ritat ”Gamla kirurgen” och Palaestra et Odeum. Universitetshuset invigdes 1882 tillsammans med den i anslutning till byggnaden anlagda universitetsplatsen.

Huset präglas av Zettervalls förtjusning i antiken med kolonner och ståtliga krön.

Universitetshuset ersatte Kungshuset som universitetets huvudbyggnad. Zettervall (1831-1907) var professor vid Konstakademien och utförde ombyggnader av Lunds och Uppsala domkyrkor och var delaktig i planeringen av nya riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.

Palaestra et Odeum

Palaestra i Lundagård. Foto Kennet Ruona.
Palaestra et Odeum i Lundagård. Foto: Kennet Ruona.

Palaestra et Odeum uppfördes 1883 efter ritningar av Helgo Zettervall. Bakom fasaden finns även delar av det gamla orangeriet från 1750-talet då en botanisk trädgård låg här.

Byggnaden inrymde från början fäktsalen (det vill säga gymnastiksal) och musiksalen. Gymnastiksalen var nära att totalförstöras i en brand 1980 och blev föreläsningssal vid återuppbyggandet. Föreläsningssalen ingår sedan 2007 som en del i universitetets kongresscentrum.

Universitetsbiblioteket, UB

Universitetsbiblioteket, UB. Foto Apelöga.
Universitetsbiblioteket, UB. Foto: Apelöga.

UB är ett specialbibliotek med ansvar för de historiska samlingarna, specialsamlingar och det svenska trycket (pliktexemplar, nationellt uppdrag). UB grundades 1666. Första lokalen var Liberiet söder om Lunds domkyrka. Därefter flyttades verksamheten till Kungshuset.

Den nuvarande huvudbyggnaden på Helgonabacken är ritad av Alfred Hellerström och stod klar 1907. Den har sedan kompletterats med ett boktorn på 1930-talet och en större tillbyggnad, ritad av Klas Anshelm (känd för att vara arkitekten bakom LTH-husen och Malmö konsthall) på 1950-talet.

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Huvudingången till Språk- och litteraturcentrum (SOL) som tillhör Humanistiska och teologiska fakulteterna. Foto.
Huvudingången till Språk- och litteraturcentrum (SOL). Foto: Johan Persson.

Språk- och litteraturcentrum rymmer lärosalar, bibliotek och kafé för humanister vid Lunds universitet. Här studerar språkvetare, litteraturvetare, journalister och andra. Har ett stort och populärt bibliotek med flera läsesalar.

LUX

Exteriör bild av LUX. Foto Johan Persson.
LUX. Foto: Johan Persson.

I hus där gammalt möter nytt hittar vi arkeologer, filosofer, historiker, kulturvetare, teologer och religionsvetare. LUX invigdes 2014 och består av en helt ny byggnad, men man har också renoverat och byggt om gamla zoologiska museet och zoofysiologen.

Gerdahallen

Motionärer utanför Gerdahallen. Foto: Madeleine Schoug.
Motionärer utanför Gerdahallen. Foto: Madeleine Schoug.

Gerdahallen är ett tränings- och friskvårdscentrum i Lund. Gerdahallen drivs som en stiftelse vid Lunds universitet och är populärt bland såväl studenter som universitetsanställda och andra.

Botaniska trädgården, Botan

Botaniska trädgården. Foto Johan Persson.
Botaniska trädgården. Foto: Johan Persson.

Det har funnits en akademiträdgård i Lund sedan slutet av 1600-talet. Den låg då på den nuvarande universitetsplatsen och blev till slut vanvårdad, igenvuxen och ett kärt tillhåll för stadens lösgående grisar.

Först i mitten på 1700-talet antogs Carl Hårlemans plan för en ny botanisk trädgård med ett orangeri, arboretum och plantageverksamhet. Vid sidan av undervisning i medicin skulle trädgården odla och sprida kunskap om ekonomiskt viktiga växter. Mest känd är Eric Lidbecks odling av 50 000 mullbärsträd för framställning av svenskt silke.

Trädgården drevs på samma plats i 110 år, men när universitetet startade anatomisal och studentfängelse i växthusen, insåg man att det var dags att flytta till den nuvarande platsen på Tornalyckan, då i stadens utkant, nu i stadens centrum. År 1865 började man plantera i de nya växthusen och tre år senare odlades cirka 6 000 arter i trädgården.

I dag vårdar Botaniska trädgården cirka 7 000 arter på en yta av 8 hektar nästan i centrum av staden. Trädgården tjänar också som en rogivande park eller inspirerande idékälla för mer än halv miljon årliga besökare. För många studenter är det här smultronställe nummer ett.

Nationerna

Östgöta nationer är en av tretton nationer i Lund. Foto: Tove Eriksson.
Östgöta nation är en av tretton nationer i Lund. Foto: Tove Eriksson.

Sedan slutet av 1600-talet har nationerna verkat för studenternas välbefinnande under tiden vid universitetet. Idag innebär detta främst att nationer som Göteborgs, Malmös, Lunds med flera har nattklubbar, pubar och barer. Nationerna har även idrott, spex, matserveringar, eleganta baler och en hel del studentbostäder, öppna för alla medlemmar.

Det finns 13 nationer i Lund och alla har namn efter svenska städer eller landskap, och förr var det viktigt att vara med i den nation som representerade just den egna hemorten. Idag är det helt frivilligt vilken nation man blir medlem i. Syftet för nationernas skapande var att hjälpa studenterna och skapa inbördes trevnad. Myndigheterna ålade förr nationerna att välja inspectorer som skulle övervaka att nationsmedlemmarna skötte sina studier och se till att de uppförde sig.

Nationshusen som vi ser i dag byggdes på 1950- och 60-talet. Under många år var studentantalet i Lund relativt litet, vilket också märks när man ser till hur många som var medlemmar i nationerna. 1901 hade Göteborgs nation till exempel 88 medlemmar, tio år tidigare hade Lunds nation 100 medlemmar. Det kan jämföras med 2022, då Göteborgs hade 3900 medlemmar och Lunds 3400.

Studentbostäder, exemplet Tomegapsgården

Studentboendet Tomegapsgården. Foto.
Ett av många studentboenden i Lund, Tomegapsgården. Foto: Louise Larsson.

AF Bostäder har flera tusen studentbostäder runt om i Lund. Ett av dem är Tomegapsgården, ett av stiftelsens minsta bostadsområden och deras mest centrala. Här finns drygt 50 rum, korridorsrum och enrumslägenheter. Vi befinner oss i en av de äldsta bevarade delarna av Lund, kulturkvarteren.

Men oavsett var man bor i Lund så bor man aldrig långt bort från någonting. Från bostäderna i norra Lund har du cirka 10 minuters cykeltur in till centrum.

Skissernas museum

Skissernas museum. Foto Johan Persson.
Skissernas museum. Foto: Johan Persson.

Skissernas museum grundades 1934 av Ragnar Josephson (1891-1966) under hans tid som konstprofessor vid Lunds universitet. Avsikten var att skapa ett arkiv för den kreativa processen, konstnärens väg från idé till färdigt verk. Tanken var att samla skisser, modeller och fotografier till offentlig konst. I dag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga konsten och dess utveckling.

Biskopshuset

Biskopshuset. Foto Charlotte Carlberg Bärg.
Biskopshuset. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.

Biskopshuset byggdes ursprungligen 1842 för att rymma institutionerna för kemi, fysik och zoologi. Det byggdes sedan om till biskopsbostad och biskopen Henrik Reuterdahl flyttade in 1855. När K G Hammar blev lundabiskop 1993 ansågs Biskopshuset vara alltför stort och otidsenligt. Hammar flyttade istället in i den gamla domprostbyggnaden vid Krafts torgs sydsida.

Universitetet kunde återköpa byggnaden och har i dag möten och konferenser i de ståtliga rummen. "Gamla Biskopshuset" som det numera kallas ritades av domkyrkoarkitekten, tillika professorn i grekiska, Carl Georg Brunius. Byggnaden försågs med de för Brunius typiska rundbågiga tegelornamenten och visar släktskap med Kungshuset som Brunius hade restaurerat några år tidigare.

Gamla kirurgen

Gamla kirurgen. Foto.
Gamla kirurgen. Foto: Louise Larsson.

Byggnaden "Gamla kirurgen" är ritad av Helgo Zettervall, som en del av det gamla lasarettsområdet. Numera är byggnaden undervisningslokaler och kontor för Lunds universitet.

Paradisområdet

Kvarter Paradis. Foto Kennet Ruona.
Paradisområdet. Foto: Kennet Ruona.

Kvarteret Paradis rymmer flera byggnader där främst samhällsvetare huserar. Här hittar du psykologer, sociologer, statsvetare och många andra. Samhällsvetenskapliga bibliotekets hus har även det hört till det gamla lasarettsområdet.

På bilden skymtar du Eden till höger, statsvetarnas hus.

Kungshuset

Kungshusets gavel. Foto Mikael Risedal.
Kungshuset. Foto: Mikael Risedal.

Kungshuset kallas även Lundagårdshuset eller Gamla akademien. Huset började byggas redan 1578 och stod färdigt 1584. Det tjänade ursprungligen som residens för danske kungen Fredrik II och hans ståthållare. I slutet av 1600-talet donerade den svenske kungen Kungshuset till Lunds universitet och huset användes som universitets huvudbyggnad fram till 1882 då Universitetshuset stod färdigt. Universitetsbiblioteket blev kvar i huset fram till 1907 då den nya byggnaden på Helgonabacken stod klar.

Kungshuset fick sin tredje våning genom en ombyggnad under 1830-talet av domkyrkoarkitekten Brunius.  En gammal sägen säger att Karl XII ska ha ridit uppför trappan i husets torn till häst, men detta brukar avfärdas som en myt eftersom trappan inte var byggd när kungen levde.

Före 1840-talet rymde byggnaden nästan hela universitetets verksamhet. I början av 2024 flyttade universitetsledningen med staber in i Kungshuset.

Lundagård

Vy över Lundagård. Foto Louise Larsson.
Vy över Lundagård. Foto: Louise Larsson.

Det var i Lundagård som en kungsgård byggdes för den danske kungen under 900-talet. Ett ärkebiskopssäte inrättades runt år 1100 som omfattade i stort sett hela Norden och i mitten av 1100-talet färdigställdes Lunds domkyrka. Lundagård omgavs då av en mur och inuti gårdsplanen fanns förutom kungsgården och domkyrkan biskopsresidenset, kungliga myntslageriet m.m. Lundagård förblev ett kungligt maktcentrum och 1584 färdigställdes Kungshuset.

Grunden till den nuvarande parkanläggningen lades på 1700-talet av överintendenten (d.v.s. kungens främste arkitekt) Carl Hårleman. Lundagård inhägnades med en tre meter hög mur, det triviala skälet var att skona universitetsområdet från grisar och höns som rörde sig fritt i staden.  Muren markerade såväl rumsligt som symboliskt den slutna universitetsvärlden. Studenterna använde Lundagård som en egen trädgård. I början av 1800-talet revs de höga murarna som avskärmat universitetsmiljön från omvärlden och Lundagård öppnades som en tillgänglig park. 

Lunds domkyrka

Domkyrkan speglat genom byggnaden Domkyrkoforum. Foto Kennet Ruona.
Domkyrkan speglat genom byggnaden Domkyrkoforum. Foto: Kennet Ruona.

Kyrkan kom till på 1100-talet efter att Lund blivit säte för Nordens ärkebiskop. Den byggdes av sandsten i romansk stil av stenhuggare från Rhen och Italien. 1145 invigdes domkyrkans högaltare och hela kyrkan, helgad åt Sankt Laurentius, kunde tas i bruk. Lunds universitet invigdes 28 januari 1668 i domkyrkan. Under 1800-talet genomgick domkyrkan en omfattande restaurering och ombyggnad under ledning av bland andra Helgo Zettervall. De medeltida tornen revs och ersattes med spetsigare torn. Avsikten var att domkyrkan skulle få en mer konsekvent, idealiserad, romansk stil.  

Enligt sägnen ska "Jätten Finn" vara den som byggt domkyrkan. I besvikelsen över att han inte fick något betalt för sitt arbete gick han ner till kryptan, tog tag om en pelare och tänkte därmed riva kyrkan. Men istället blev han just då förvandlad till sten och krympte! Det är enligt sagan denna figur man i dag kan se omfamna en pelare i kryptan. Jätten Finn i Domkyrkan föreställer egentligen troligen bibliska Simson som rev filistéernas tempel.

Juridicum

Juridiska fakultetens byggnad. Foto.
Juridicum. Foto: Louise Larsson.

Juridiska fakulteten finns sedan 1990-talet i Kungliga Telegrafverkets tegelborg från 1915, byggd i en nationalromantisk stil. Under många år var detta Televerkets huvudbyggnad i Lund. Juridicum har de flesta av sina undervisningslokaler på andra sidan gatan i ett ombyggt gammalt tryckeri. Biblioteket på Juridicum har Nordens främsta samling av svensk och utländsk juridisk litteratur med över 5 000 hyllmeter böcker.

Lunds universitets historiska museum

Lunds universitets historiska museum. Foto.
Historiska museet. Foto: Louise Larsson.

För dig som vill veta mer om Lund, Skåne och annan historia så rekommenderar vi vanligen att du avslutar turen med ett besök på Lunds universitets historiska museum.

Byggnaden uppfördes som biskopshus åt kyrkan i mitten av 1800-talet efter ritningar av professor Axel Nyström. År 1848 bytte huset ägare och universitetets institutioner för zoologi, kemi och fysik flyttade in. Domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin ledde 1917 en omfattande renovering av byggnaden. Historiska museet flyttade in och invigdes året därpå.

Det första bidraget till museets samlingar kom redan år 1735 när professorn i naturkunnighet Kilian Stobaeus donerade sin samling av naturalier och kuriositeter till Lunds universitet.

Om rundturen

Den här rundturen har främst fokus på historia och går framför allt igenom en del intressanta byggnader i den södra delen av Lunds universitets campusområde. 

Den norra delen och verksamhetsorterna Malmö och Helsingborg ingår inte i dagsläget. Dessa hittar du på våra mera övergripande kartor.

Här finns vi – Lunds universitets verksamhetsorter

Karta över Lunds universitets verksamheter i Lund - google.com

Virtuell rundtur på engelska

På plattformen YouVisit kan du följa med på en virtuell rundtur av Lunds universitets verksamheter i Lund, Malmö och Helsingborg. Rundturen är på engelska.

Experience Lund University in Virtual Reality - youvisit.com