Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EIT KIC – Knowledge and Innovation Communities

Konsortier inom European Institute of Innovation & Technology

EIT KIC är stora EU-initiativ som främjar långsiktigt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle för att stimulera innovation och ekonomisk tillväxt i Europa inom olika tematiska områden

Lunds universitet är medlem i KIC:arna

 • EIT Food
 • EIT Climate

Genom dessa samarbeten deltar vi aktivt i utvecklingen av innovation och lösningar för olika utmaningar inom respektive område i Europa.

EIT-kontoret vid Lunds universitet

EIT-kontoret samordnar universitetets befintliga och kommande KIC-initiativ. Kontoret ger stöd till forskare genom projektledning, uppföljning och rapportering av KIC-relaterade aktiviteter.

Genom att kontoret deltar i europeiska innovationskluster och partnerskap skapas samarbeten och nätverk för att stärka universitetets position inom innovation och forskning. Målet är att främja kunskapsöverföring, samhällsnytta och hållbar utveckling genom strategiska samarbeten inom den europeiska innovationsmiljön.

Kontaktperson:
Patrik Rydén, projektledare vid LU Samverkan
patrik [dot] ryden [at] fsi [dot] lu [dot] se (patrik[dot]ryden[at]fsi[dot]lu[dot]se)
 

EIT Climate har identifierat städer, markanvändning och tillverkningsindustri som de områden där en omfattande förändring och minskade utsläpp har störst potential att skapa ett resilient samhälle och en koldioxidneutral ekonomi.

Climate-KIC@lu är mötesplatsen där forskning, lärande och samverkan med omvärlden skapar lösningar på klimatkrisen genom aktiviteter som leder till hållbara innovationer.

Kontaktperson:
Lina Röjnert, projektledare vid LU Samverkan
lina [dot] rojnert [at] fsi [dot] lu [dot] se

EIT Climate:s webbplats

 

EIT Food är en EU-satsning på utbildning, forskning och innovation inom livsmedelsområdet. Initiativet inbegriper alla utmaningar inom livsmedelskedjan, och arbetar inom tre breda, tematiska områden:

 • Hälsosammare liv genom mat 
 • Ett livsmedelssystem utan utsläpp 
 • Ett rättvist och resilient livsmedelssystem med minskade risker

Kontaktperson:
Henrik Søndergaard, projektledare vid LU Samverkan
henrik [dot] sondergaard [at] food [dot] lth [dot] se

EIT Food:s webbplats

Kulturella och kreativa näringar är prioriterat inom EU. Dessa omfattar bland annat

 • arkitektur
 • mode
 • design
 • audiovisuell produktion
 • kulturarv
 • förlagsverksamhet
 • bildkonst.

Ekip har beviljats 6 miljoner euro av EU-kommissionen för att utveckla policyrekommendationer som främjar innovation inom dessa sektorer under perioden 2023-2026.

Projektet, som har en koppling till Culture and Creative KIC, samlar 17 partners i Europa och koordineras av Lunds universitet.

Kontaktperson:
Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare LU Samverkan
charlotte [dot] lorentz_hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se

Ekips webbplats

Fakta: KIC och EIT

Inom Knowledge and Innovation Communities (KIC) samarbetar olika aktörer runt om i Europa för att lösa globala utmaningar.

KIC etableras av European Institute of Innovation and Technology (EIT), som är en oberoende EU-organisation som stärker Europas innovationsförmåga.

EIT är en integrerad del av Horizon Europe, EU:s ramprogram för forskning och innovation.