Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler för datanät

Att använda universitetets lokala nät och internationella nätverk är ett privilegium, inte en given rättighet. Missbruk medför att du – tillfälligt eller permanent – blir avstängd från att utnyttja datanätet.

Lunds universitets regler

Det är förbjudet att:

 • försöka få tillgång till nätverksresurser utan ha rätt till det (att en åtgärd är möjlig innebär inte att den är lämplig – eller ens tillåten)
 • försöka dölja din användaridentitet (utom i sådana fall då detta är uttryckligen tillåtet)
 • försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
 • uppenbart slösa med tillgängliga resurser (nätverkskapacitet, personal, maskinvara, programvara) – till exempel genom att sända så kallade kedjebrev
 • försöka skada eller förstöra den datorbaserade informationen
 • göra intrång i andra användares privatliv
 • försöka förolämpa eller förnedra andra användare
 • utnyttja nätet för kommersiella syften

LDC:s sida om säkerhet och regler

SUNET:s regler

Det svenska universitetsdatornätverket SUNET kopplar samman landets alla universitet och högskolor. Styrelsen i SUNET har fastställt etiska regler för anslutning och användning av datornätverket.

Reglerna innebär bland annat att du själv ansvarar för

 • innehållet i din datorbrevlåda
 • att välja tillräckligt säkra lösenord och
 • att hålla dina lösenord hemliga.

Tänk också på följande:

 • Sänd aldrig något du inte vill stå för offentligt.
 • Datorpost kan aldrig helt skyddas mot obehörig åtkomst; det finns alltid en möjlighet att någon annan kan läsa dina brev.
 • Nät- och systemansvariga har möjlighet och rätt att gå in i systemen och avlyssna trafiken på nätet, och kan behöva läsa information som tillhör en viss person.

Avstängning

Bryter du mot reglerna blir du avstängd från att utnyttja datanätet.

 

Kontaktinformation

LU Servicedesk
Öppen mån–fre 08.00–16.00
servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)


Under maj månad ersätter vi telefonsupporten med digitala möten i Zoom.
Läs mer på campusonline.lu.se


Driftinformation
www.support.lu.se