Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier

Med Erasmus+ stipendium för studier kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte utan att betala någon studieavgift till värduniversitetet. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Ansökan är öppen

Ansökan för studier vårterminen 2024 är öppen 1 december – 15 april
Ansökan för studier som ska genomföras hösten 2024 öppnar i juni

Om stipendiet

Du som av din fakultet har blivit nominerad till utbytesstudier vid ett universitet inom Europa har möjlighet att söka ett Erasmus+ stipendium. Du kan göra din stipendieansökan när Erasmusdatabasen är öppen för din utbytesperiod.


Ansökan för vårterminen 2024 är öppen under följande period:

 • 1 december – 15 april 2024

Du måste skicka in din ansökan i Erasmusdatabasen innan utbytesperioden påbörjas. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan är inskickad är inte stipendiegrundande. 

Ungefärliga ansökningstider under året:

Ansökningsperioden för utbyten som påbörjas under höstterminen öppnar i juni och stänger i slutet av höstterminen.

Ansökningsperioden för utbyten som påbörjas under vårterminen öppnar i december och stänger i slutet av vårterminen.

För att vara behörig att söka stipendiet måste du

 • vara inskriven vid Lunds universitet
 • vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet
 • av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten
 • studera på heltid (vilket motsvarar 1,5 ECTS/vecka)
 • studera under minst 2 och högst 12 månader
 • bo i värdlandet under hela studieperioden (gäller även för utbytesstudier i Danmark).
   

Du får däremot inte:

 • tidigare ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader* på samma studienivå (kandidat-, master- respektive forskarutbildning räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för
 • betala studieavgifter till värduniversitetet
 • ta emot stipendium eller liknande från något annat EU-organ eller ta emot Crafoordska stiftelsens resestipendium för samma utbytesperiod.

 

*Studenter som läser så kallade one-cycle programmes (läkar-/arkitekt-/ingenjörsutbildningar) har möjlighet att åka på upp till 24 månaders Erasmusutbyte under sin utbildning.
 

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

 


Utbytesstudier i Storbritannien

Du som är Lundastudent och har beviljats en utbytesplats i Storbritannien läsåret 2023/2024 har också möjlighet att söka Erasmus+ stipendium.

Stipendiebeloppet för de som påbörjar sitt utbyte i Storbritannien vårterminen 2024 är 560 euro/månad, 18,67 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad).

Stipendiebeloppet för de som påbörjade sitt utbyte i Storbritannien höstterminen 2023 är 510 euro/månad, 17 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad). Detta belopp gäller under hela utbytesperioden.

Aktuellt om Brexit – utbyten.se
 

Utbytesstudier i Schweiz

Du som är Lundastudent och har beviljats en utbytesplats i Schweiz läsåret 2023/2024 har också möjlighet att söka Erasmus+ stipendium. 

Stipendiebeloppet för de som påbörjar sitt utbyte i Schweiz vårterminen 2024 är 560 euro/månad, 18,67 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad).

Stipendiebeloppet för de som påbörjade sitt utbyte i Schweiz höstterminen 2023 är 510 euro/månad, 17 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad). Detta belopp gäller under hela utbytesperioden.

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per månad, inklusive dagar där utöver, och varierar beroende på vilket land man åker till.

För läsåret 2023/2024 gäller följande stipendiebeloppet för studier:


Länder med höga levnadskostnader (Grupp 1)

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Norge

560 euro/månad 
18,67 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad)

Länder med medelhöga levnadskostnader (Grupp 2)

 • Belgien
 • Cypern
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

510 euro/månad
17 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad)

Länder med låga levnadskostnader (Grupp 3)

 • Bulgarien
 • Estland
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Makedonien
 • Polen
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Ungern.

510 euro/månad
17 euro/dag (EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad)

Du kan ansöka om Erasmusstipendium för utbyte som varar minst 2 och högst 12 månader.
 

Du kan välja att kombinera dina utbytesstudier med utlandspraktik inom Erasmus+ om det sker på samma värduniversitet.

Kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se om du är intresserad av detta.
 


Behörighet och villkor

Du som är doktorand vid Lunds universitet kan delta i en mobilitet för studier och få ett Erasmus+ stipendium. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd.

För att vara behörig för stipendiet måste du

 • bedriva studier vid och/eller göra ett avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet utomlands
 • ha en handledare vid Lunds universitet.

Tänk också på följande:

 • Det måste finnas ett utbytesavtal mellan Lunds universitet och det mottagande lärosätet. Under ”other documents” i Erasmusdatabasen laddar du upp en mailbekräftelse från din internationella koordinator vid Lunds universitet om att ett avtal finns.
 • Du ska ladda upp ditt Learning Agreement i Erasmusdatabasen under ”Other documents
 • Du rekommenderas starkt att ha en handledare vid det mottagande lärosätet, även om detta inte är ett formellt krav.
Olika mallar för Learning Agreement

Notera att det finns olika mallar för Learning Agreement beroende på om du ska genomföra din mobilitet inom eller utanför EU/EES:

 • Om din mobilitet ska genomföras inom EU/EES, ska du använda mallen som heter 'Higher education learning agreement for studies KA131 – editable version'
 • Om din mobilitet ska genomföras utanför EU/EES (inklusive Storbritannien och Schweiz), ska du använda mallen som heter 'Higher education Learning agreement for studies KA131 – International mobility'.

Mallar för Learning Agreement – Europeiska kommissionens webbplats

Utbytesperiodens längd

Den fysiska studietiden ska pågå i 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Mobiliteten kan även vara blandad, se information under rubriken "Blandad mobilitet".
 

Stipendiebelopp

Vid en kort, fysisk mobilitet på 5–30 dagar kan du få ersättning enligt följande:

 • Dag 1–14: 79 euro/dag
 • Dag 15–30: 56 euro/dag

Vid en längre mobilitet på 2–12 månader inom EU/ESS samt UK och Schweiz är stipendiebeloppet detsamma som för kandidat- och mastersstudenter som åker på utbyte. Se information om belopp under rubriken ”Stipendiets storlek” högre upp på denna sida.

Vid en längre mobilitet på 2–12 månader utanför EU/ESS, UK eller Schweiz är stipendiebeloppet 700 euro/månad.

Om du har en funktionsnedsättning eller har barn kan du få extra bidrag i form av Top-up, kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se för information om detta.
 

Inför din stipendieansökan

Den övriga informationen på denna sida gäller främst våra kandidat- och mastersstudenter som är nominerade för ett utbyte, men följande delar är aktuella även för dig som är doktorand:

 • Om stipendiet
  • Ansökningsperioder
  • Länder
  • Utbytesstudier i Storbritannien eller Schweiz
 • Så ansöker du
  • Grönt resande – om du reser kollektivt eller samåker
 • Om du beviljas utbytesstipendium
  • Språktest
  • Utbetalning av stipendiet
  • Studieintyg – ska skrivas på av värduniversitetet innan du åker hem
 • Efter utbytesperioden
  • Ladda upp påskrivet intyg från värduniversitetet
  • Besvara enkät om Erasmus+
    

Om du vill göra ditt examensarbete vid ett lärosäte i Europa kan ansöka om Erasmus+ stipendium för studier.

Behörighet och villkor

 • Arbetet med examensarbetet omfattar att läsa, skriva och få handledning.*
 • Du bor i värdlandet under hela perioden.
 • Det måste finnas ett avtal mellan Lunds universitet och mottagande lärosäte för att du ska kunna söka Erasmus+ stipendium. 
 • Du måste ha ett Learning Agreement (LA).

*Om ditt syfte är att samla in data, göra experiment eller liknande kan du ansöka om praktikstipendium. 

Mer om Erasmus+ praktikstipendium 

Vistelsens längd

Mobiliteten ska vara i 2–12 månader.

Observera:

 • Det måste finnas ett avtal mellan Lunds universitet och mottagande lärosäte för att du ska kunna söka Erasmus+ stipendium. Under ”other documents” i Erasmusdatabasen laddar du upp en mailbekräftelse från din internationella koordinator vid Lunds universitet om att ett avtal finns.
 • Du måste ha ett Learning Agreement (LA).  Du kan få en mall av Erasmuskontoret eller av din internationella koordinator. Vill din fakultet att du använder ett Online Learning Agreement (OLA), följer du din fakultets anvisningar. Kom då ihåg att du behöver använda ditt student-lucat för att logga in i Solemove. Learning Agreement laddar du upp i Erasmusdatabasen under ”Other documents”.

Du som är antagen till Erasmus+ blandade intensivprogram (BIP) har möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium för den del av programmet som är förlagd vid det mottagande lärosätet eller någon annanstans i det mottagande landet (fysisk mobilitet).

Du kan alltså inte få stipendium för den virtuella delen även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den.

Den fysiska mobiliteten ska pågå i 5–30 dagar.
 

Stipendiebelopp

Vid blandade intensivprogram (BIP) på 5–30 dagar kan du få ersättning enligt följande:

 • Dag 1–14: 79 euro/dag
 • Dag 15–30: 56 euro/dag


Inför din stipendieansökan

Den övriga informationen på denna sida gäller främst våra kandidat- och mastersstudenter som är nominerade för ett utbyte, men följande delar är aktuella även för dig som ska delta i blandade intensivprogram (BIP):

 • Om stipendiet
  • Ansökningsperioder
  • Länder
  • Utbytesstudier i Storbritannien eller Schweiz
 • Så ansöker du
  • Grönt resande – om du reser kollektivt eller samåker
 • Om du beviljas utbytesstipendium
  • Språktest
  • Utbetalning av stipendiet
  • Studieintyg – ska skrivas på av värduniversitetet innan du åker hem
 • Efter utbytesperioden
  • Ladda upp påskrivet intyg från värduniversitetet
  • Besvara enkät om Erasmus+

Observera:

 • Det måste finnas ett avtal mellan Lunds universitet och det universitet som är arrangör av BIP:en för att du ska kunna söka Erasmus+ stipendium. Under ”other documents” i Erasmusdatabasen laddar du upp en mailbekräftelse från din internationella koordinator vid Lunds universitet om att ett avtal finns.
 • Programmets omfattning måste motsvara minst 3 ECTS. Detta intygar du genom att ladda upp Learning Agreement och dokumentet ”After the mobility” i Erasmusdatabasen under ”Other documents”. 

Kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se inför din stipendieansökan.
 

Du som är inskriven vid Lunds universitet och har för avsikt att ta ut en examen kan delta i Erasmus+ kort blandad mobilitet. 

Kort blandad mobilitet består av en fysisk mobilitet som ska kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. 

Den fysiska delen av mobiliteten ska pågå i 5-30 dagar, medan den virtuella delen inte har någon definierad varaktighet. Den virtuella delen måste vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat. 

Sammantaget ska den fysiska mobiliteten och den virtuella delen generera minst 3 ECTS. För studenter ska Erasmus+ kort blandad mobilitet tillgodoräknas som en del av utbildningen.

Stipendiebelopp

Du kan få ersättning för den fysiska mobiliteten enligt följande:

 • Dag 1–14: 79 euro/dag
 • Dag 15–30: 56 euro/dag

Stipendium utbetalas inte för den virtuella delen även om den genomförs i värdlandet.

Inför din stipendieansökan

Den övriga informationen på denna sida gäller främst våra kandidat- och mastersstudenter som är nominerade för ett utbyte, men följande delar är aktuella även för dig som ska delta i blandad mobilitet:

 • Om stipendiet
  • Ansökningsperioder
  • Länder
  • Utbytesstudier i Storbritannien eller Schweiz
 • Så ansöker du
  • Grönt resande – om du reser kollektivt eller samåker
 • Om du beviljas utbytesstipendium
  • Språktest
  • Utbetalning av stipendiet
  • Studieintyg – ska skrivas på av värduniversitetet innan du åker hem
 • Efter utbytesperioden
  • Ladda upp påskrivet intyg från värduniversitetet
  • Besvara enkät om Erasmus+

Observera:

 • Det måste finnas ett avtal mellan Lunds universitet och mottagande lärosäte för att du ska kunna söka Erasmus+ stipendium. Ladda upp en mailbekräftelse från din internationella koordinator på Lunds universitet om att ett avtal finns under "Other documents" i Erasmusdatabasen.
 • Programmets omfattning måste motsvara minst 3 ECTS. Detta intygar du genom att ladda upp Learning Agreement och dokumentet ”After the mobility” i Erasmusdatabasen under ”Other documents”. 

Kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se) inför din stipendieansökan.


Typen av utbytesstudier avgör om du kan söka stipendiet

Utbytesstudierna – som formellt kallas mobilitet – kan genomföras på olika sätt. Vilka alternativ som erbjuds bestäms av din fakultet tillsammans med det universitet som du ska studera vid.

Erasmus+ utbytesstipendium omfattar bara vissa former av mobilitet. Här hittar du EU-kommissionens definitioner av de olika mobilitetsformerna, och mer information om vilka av dem som du kan söka stipendium för:

Definition: Utbytesstudierna sker fysiskt på plats i värdlandet.

Ansökan: Om du ska delta i fysisk mobilitet ska du söka Erasmus+ stipendium för hela utbytesperioden.
 

Definition: Utbytesstudierna kombinerar fysisk och virtuell mobilitet, och sker

 • delvis fysiskt på plats i värdlandet
 • delvis virtuellt.

Ansökan: Om du ska delta i blandad mobilitet kan du bara få Erasmus+ stipendium för den del av utbytet som du genomför fysiskt på plats i värdlandet.

Observera: När den fysiska mobiliteten övergår till planerad virtuell mobilitet är du alltså inte berättigad till stipendium, även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den virtuella delen av utbytet.
 

Definition: Utbytesstudierna sker virtuellt.

Ansökan: Om du ska delta i virtuell mobilitet kan du inte söka Erasmus+ utbytesstipendium.

 

Så ansöker du

Innan du börjar med ansökan ska du noga läsa igenom allt under "Behörighet och villkor", "Om du beviljas utbytesstipendium" och "Efter utbytesperioden" här på sidan. I och med att du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla alla kriterier som nämns i texterna där. Om du tar emot stipendiet utan att kriterierna uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

Gör sedan din ansökan, steg för steg:

 1. Gå till ansökan om Erasmus+ stipendium för studier. Erasmusdatabasen är öppen under pågående ansökningsperiod.
   
 2. Registrera dig i Erasmusdatabasen och gå till ansökan om Erasmus+ stipendium.
   
 3. Välj "Application for Studies" i rutan "Make a new application" och registrera din ansökan.
   
 4. Var noga med att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid). Kontrollera terminstider på värduniversitetets webbsida eller med din internationella koordinator om du är osäker.

  Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (till exempel officiell kursstart eller välkomstdag/vecka).

  Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (till exempel sluttentamen eller sista kursdag).

  Omtentamen räknas inte in i studieperioden.

  Om ditt utbyte är en blandad mobilitet väljer du "Blended” under ”Type of mobility” och anger datumen både för den fysiska mobiliteten och för den virtuella mobiliteten.
   
 5. Ansök om eventuella extrabidrag för grönt resande, stipendietillägg, inkluderingsstöd och/eller top-up-bidrag. (Läs om extrabidrag längre ner på denna sida.)
   
 6. När du i ansökningsprocessen fått fram ditt Grant Agreement (GA), ska du
  • skriva ut avtalet
  • skriva under
  • ladda upp det underskrivna avtalet igen i databasen. Därefter signerar vi det, och det är först då som din ansökan är beviljad.
    
 7. Observera: Du som ska på utbyte till Danmark ska ladda upp ditt hyreskontrakt i Erasmusdatabasen (under "Other documents") vid ansökningstillfället.
   

Extrabidrag som du kan söka

Du kan få ett extra bidrag på 50 euro om du väljer att resa med tåg eller buss, alternativt samåka med bil enligt något av nedanstående alternativ:

 • Hela vägen av resan i ena riktningen
 • Merparten av resan tur och retur

För att du ska vara berättigad till ersättning för grönt resande måste resan/resorna genomföras inom tidsperioden två veckor före respektive två veckor efter mobilitetsperioden.

Du ansöker om detta tillägg samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmus+ stipendium genom att välja ”Yes” vid alternativet ”Green Mobility”. 

Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp kvitton för hyrbil, drivmedel, vägavgifter, broavgifter etc i Erasmusdatabasen. 

Om du är berättigad till det extra bidraget på 50 euro enligt villkoren ovan, kan du dessutom få ersättning för resdagar. Du får en resdag om resan är till mer än 50% grön i en riktning. Du får två resdagar om resorna i vardera riktningen är mer än 50% gröna. Dessa dagar läggs till din totala studieperiod. Tänk på att resdagen inte kan vara samma dag som en studiedag eftersom det inte går att få dubbelt stipendium för en dag. 

Observera att biljetter ska laddas upp senast 30 dagar efter utbytesperiodens slut. Kvitton som inkommer senare behandlas inte.

Det extra bidraget om 50 euro vid grönt resande betalas endast ut en gång per utbytesperiod oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

 

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under dina utlandsstudier finns det möjlighet att söka extra bidrag. Det finns två typer av bidrag, Top-up och inkluderingsstöd.
 

 

Top-up

Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om Top-up. Det gäller om du behöver

 • anteckningsstöd
 • anpassat undervisningsmaterial
 • förlängd tentamenstid

eller liknande.

Bidraget omfattar 250 euro per hel månad och 8,33 euro per dag för ytterligare dagar där utöver. 

Du får 70 procent av tillägget vid första stipendieutbetalningen. Resterande 30 procent betalas ut tillsammans med andra utbetalningen. Tänk på att beloppet justeras om längden på din utbytesperiod förändras.

Du behöver inte spara kvitton/underlag.

Har du inte tidigare varit i kontakt med Pedagogiskt stöd och har behov av anpassningar ska du kontakta dem för konsultation. 

Läs mer på Pedagogiskt stöds webbsida
 

Så söker du Top-up:

När du ansöker om Erasmusstipendiet i Erasmusdatabasen väljer du samtidigt ”Yes” vid alternativet ”Fewer Opportunities”. 

Du kommer att få ett mail från Erasmusdatabasen, där du ombeds att signera ditt Grant Agreement, du ska då också ladda upp ditt intyg från Nais i Erasmusdatabasen under ”Verify Fewer Opportunities”.

Du behöver inte motivera din ansökan om Top-up, det räcker att du laddar upp intyget från Nais. Observera att inga andra intyg accepteras.


Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Detta bidrag kan du söka utöver Top-up-bidraget. Det är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig eller värduniversitetet under din utlandsvistelse, till exempel

 • särskilda transporter
 • anpassat boende
 • assistent/medföljare
 • vård eller liknande i värdlandet.
   

Så söker du inkluderingsstöd:

Kontakta din samordnare på avdelningen Pedagogiskt stöd i god tid för att ansöka om detta bidrag. Observera att ansökan om inkluderingsstöd skall vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Man kan inte söka detta bidrag retroaktivt.

Kontakta värduniversitetet för att klargöra vilka kostnader det kan röra sig om. Kontaktuppgifter får du av det internationella kontoret på din fakultet.

Pedagogiskt stöd skickar din ansökan till stipendiehandläggarna, som lämnar ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet (UHR). Det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.

Inkluderingsstödet betalas ut efter avslutad mobilitet. 

Värduniversitetet kan fakturera Lunds universitet för kostnader som har uppstått under ditt utbyte. Kontakta stipendiehandläggarna för faktureringsuppgifter via erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se)
 
För att kostnader som du själv har stått för ska kunna ersättas måste du spara alla kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen (under fliken "Other documents") när utbytesperioden är avslutad. 
 
Observera att det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas. 


Stipendietillägg

Om du åker på utbyte och har minderåriga barn kan du ansöka om ett stipendietillägg utöver den ordinarie stipendiesumman. Stipendietillägget omfattar 250 euro per hel månad och 8,33 euro per dag för ytterligare dagar där utöver. 

Tilläggets storlek är densamma oavsett antalet barn och oavsett om de följer med på utbytet eller inte. Du behöver inte spara kvitton/underlag för att få tillägget.
 
Du ansöker om tillägget samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmus+ stipendium genom att välja "Yes" vid alternativet ”Children”. Du styrker ditt föräldraskap genom att ladda upp ett så kallat familjebevis i Erasmusdatabasen under "Verify Children". Familjebeviset beställs från Skatteverket och levereras med post till förälderns folkbokföringsadress. Du behöver inte få det bevittnat innan du laddar upp det. Observera att inga andra intyg än familjebeviset accepteras.
 
Du får 70 procent av tillägget vid första stipendieutbetalningen. Resterande 30 procent betalas ut tillsammans med andra utbetalningen. Tänk på att beloppet justeras om längden på din utbytesperiod förändras.
 

Inkluderingsstöd

Utöver ovanstående tillägg kan stipendiehandläggarna ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för din räkning under förutsättning att barnet/barnen följer med. Inkluderingsstöd kan sökas för kostnader som uppstår då barnet följer med på utbytet, exempelvis fördyrat boende och barnomsorg.

Kontakta stipendiehandläggarna i god tid för att ansöka om inkluderingsstöd.

Observera att ansökan ska vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Du kan inte söka detta bidrag retroaktivt.

Stipendiehandläggarna når du på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se)

Det är Universitet- och högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.
Inkluderingsstödet utbetalas efter utbytesperiodens slut mot uppvisande av kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen under fliken "Other documents".

 

Om du beviljas utbytesstipendium

Förberedelserna inför avresan är avgörande för hur din vistelse blir. Här kan du läsa på om de viktigaste sakerna som du behöver ha koll på och vad som krävs av dig som stipendiat.

Samtliga Erasmusstudenter ska göra ett språktest innan avresa.

Om du ska delta i fysisk eller blandad mobilitet (se EU-kommissionens definition ovan) kommer språktestet att skickas via e-post till dig när din stipendieansökan är behandlad. Tänk på att titta i mappen för skräppost, då dessa utskick ibland hamnar där. Resultatet av språktestet laddar du upp i Erasmusdatabasen under fliken "Language test".

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se EU-kommissionens definition ovan) skickar du ett mejl till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se). Mejlet ska innehålla följande information:

 • namn
 • personnummer (ÅÅ-MM-DD)
 • studieperiod
 • e-postadress samt
 • undervisningsspråk.

Språktestet skickas via e-post till dig.
 

Erasmusprogrammet erbjuder digitala språkkurser i anslutning till språktestet. Dessa språkkurser är kostnadsfria och frivilliga.

Om du väljer att gå en privat språkkurs i värdlandet eller en språkkurs som ditt värduniversitet anordnar, kan du vara berättigad att ansöka om stipendium för språkkursen. Förutsättningen är att språkkursen ligger i anslutning till början av din utbytesperiod och är fysisk (det vill säga, inte ges digitalt).
 
Notera att du inte kan:

 • byta ut ämnesstudier mot språkstudier. Ditt Online Learning Agreement ska alltid omfatta ämnesstudier på heltid (1,5 ECTS/vecka) och du läser alltså språkkursen vid sidan om.
 • räkna in språkkursen i studietiden när du ansöker om Erasmus+ stipendium för studier. Du ska endast ange tiden för ämnesstudier i din ansökan. 

När språkkursen är avslutad laddar du upp ditt kursintyg i Erasmusdatabasen under "Other documents". På så sätt kan du redovisa tiden för språkkursen.
 
Utbetalning av extra stipendium för språkkurs sker vid andra utbetalningen av Erasmusstipendiet.
 

Ett Online Learning Agreement (OLA) är ett trepartskontrakt mellan sändande universitet, student och värduniversitet. Dokumentet upprättas för att säkerställa att de kurser du läser vid värduniversitetet kan tillgodoräknas i din examen.

Lunds universitet använder ett OLA som skapas i mobilitetssystemet SoleMove. Instruktioner för hur du fyller i ditt OLA hittas här:

Online Learning Agreement (OLA) för utresande studenter – endast på engelska

Ditt OLA ska vara klart innan utbytesperioden påbörjas. Det måste signeras av dig, Lunds universitet och värduniversitetet. Kontakta din koordinator vid Lunds universitet om du har frågor om innehållet i ditt OLA.

Du kan ansöka om Erasmusstipendium innan ditt OLA är klart.

Observera:  Heltidsstudier innebär 30 ECTS per termin. Om du avser att studera en kortare period, behöver du läsa 1,5 ECTS per vecka. Detta betyder att om du till exempel studerar 10 veckor, måste ditt OLA innehålla 15 ECTS. Hur poängen är fördelade veckovis spelar ingen roll för stipendiet. Det viktiga är att den totala poängen stämmer överens med din studieperiod.

Om du vill att poängen ska motsvara 30 högskolepoäng i Lund (det vill säga en termins heltidsstudier) är det viktigt att du läser minst 30 ECTS, oavsett hur många veckor din studieperiod utomlands varar.
 

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor, i två omgångar:

Den första utbetalningen motsvarar cirka 70 procent av det beräknade totala stipendiebeloppet. För att få denna utbetalning måste du ha

 • gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter samt
 • signerat och laddat upp ditt Grant Agreement i Erasmusdatabasen.

Den andra utbetalningen, på cirka 30 procent, får du efter avslutad utbytesperiod, när du har

 • laddat upp blanketten ”Confirmation of Study Period” i Erasmusdatabasen. Blanketten ska vara underskriven och stämplad av värduniversitetet. Du hittar den under ”Confirm mobility” i Erasmusdatabasen.
 • besvarat en obligatorisk enkät från Erasmus+ (Participant report). Enkäten skickas ut via e-post.

   

Notera att den totala stipendiesumman beräknas först när du har avslutat dina studier och laddat upp blanketten "Confirmation of Study Period" i Erasmusdatabasen. Blev din studieperiod längre eller kortare än planerat räknas stipendiet om och den totala stipendiesumman justeras vid den andra utbetalningen.

Du som åker på utbyte under höstterminen kommer att få din första utbetalning tidigast i början av september. Du som åker på utbyte under vårterminen kommer att få din första utbetalning tidigast i början av januari

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Det tar minst tre veckor från det att du skickat in underlagen ovan innan utbetalningen sker till ditt bankkonto.  Utbetalningen kan i undantagsfall komma att dröja ytterligare om Lunds universitet inte får EU-medel från Universitets- och högskolerådet – UHR – i tid.
 


Ändring av mobilitetsform eller utbytesperiod

Om det sker förändringar i utbytets form eller start-/slutdatum justeras mer än en månad är du skyldig att omedelbart meddela erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se) och din koordinator.

Studieavbrott

Blir du tvungen att avbryta dina utbytesstudier i förtid ska du genast kontakta stipendiehandläggarna på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se) och din koordinator.

Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än 2 månader måste du betala tillbaka stipendiet.

Avbryter du på grund av omständigheter som du inte kan råda över, kan du åberopa Force Majeure. Du kan få hjälp med detta av stipendiehandläggarna.
 

Som utresande student får du vara beredd på att ta ett stort eget ansvar, både före och under din utlandsvistelse. På webbsidan "Praktisk information för utresande studenter" hittar du samlad information som hjälper dig att hålla koll. Läs mer om:

 • Förberedelser inför avresan
 • Medan du är iväg
 • När du har kommit hem

Praktisk information för utresande studenter


Student UT

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Läs mer om försäkringen:

Försäkring när du är utomlands

Fullständiga villkor för Student UT – kammarkollegiet.se

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se EU-kommissionens definition här på sidan) omfattas du inte av Student UT, och du måste därför teckna en egen försäkring. 

Har du frågor som gäller försäkringar, kontakta universitetets studentförsäkringsrådgivare: studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se (studentinsurance[at]er[dot]lu[dot]se)

Europeiska sjukförsäkringskortet

Ta med det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), som ger dig rätt till akut sjukvård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Läs mer och beställ EU-kortet från Försäkringskassan:

Resa utomlands – forsakringskassan.se
 

Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Varje vecka tar en ny Lundastudent, som är på utbyte eller praktik utomlands, över flödet och visar sin vardag under utlandsvistelsen.

Vill du också bli gästgrammare och inspirera andra studenter att genomföra studier eller praktik utomlands?

Kontakta lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se
 

Innan du åker hem behöver du ha ett studieintyg – Confirmation of Study Period – från ditt värduniversitet:

 1. Ladda ner blanketten Confirmation of Study Period. Du hittar den i Erasmusdatabasen under "Confirm mobility".
 2. Se till att du får blanketten underskriven och stämplad av värduniversitetet.

Dokumentet ska sedan laddas upp i Erasmusdatabasen när du har kommit hem.
 

Efter utbytesperioden

När du har avslutat ditt utbyte finns det några saker du måste göra för att uppfylla dina åtaganden och få den sista delen av stipendiet utbetald.

Du behöver ladda upp blanketten Confirmation of Study Period i Erasmusdatabasen.

Observera: Blanketten ska vara underskriven och stämplad av värduniversitetet.

Efter att du avslutat dina utbytesstudier behöver du besvara en obligatorisk enkät från Erasmus+ (Participant report). Enkäten skickas till din e-postadress.

 

 

Kontaktinformation

Externa relationer
erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se)

Postadress:
Lunds universitet
Sektionen Externa relationer
"Erasmusstudier"
Box 117
221 00 Lund