Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkring när du är utomlands

Om oturen är framme och du till exempel blir sjuk, skadar dig eller blir bestulen under din utlandsvistelse kan du söka ersättning via Kammarkollegiets försäkring Student UT.


Genvägar till sidans innehåll:

Om Student UT-försäkringen

Genom Kammarkollegiets försäkring Student UT kan du få hjälp i en rad olika situationer, till exempel om du är i behov av sjukvård eller blir bestulen. Försäkringen gäller för dig som åker utomlands via Lunds universitet på

 • utbytesstudier
 • praktik
 • fältstudier eller materialinsamling till uppsats.

Försäkringsvillkor – översikt

Försäkringen gäller under förutsättning att du får högskolepoäng och är inskriven i Ladok för din period utomlands.

Den gäller dygnet runt i vistelselandet, under hela studie-/praktik-/fältarbetesperioden, och dessutom två veckor före periodens början och två veckor efter periodens slut. Du täcks också av Student UT under direkt resa till och från destinationen i samband med studiestart och studieslut.

Försäkringen gäller även under helger och lov så länge du stannar i vistelselandet och så länge din studie-/praktikperiod fortsätter efter lovet.

För utbytesstudier omfattar försäkringen även förberedande Orientation Weeks och tentamensperiod.

Observera att försäkringen är begränsad om du har din hemvist i ett annat land än Sverige och din utlandsvistelse är förlagd till ditt hemland. Då gäller bara personskadeskydd (förutsatt att skadan står i direkt samband med studierna/praktiken) och ansvarsskydd – se nedan.

Försäkringens omfattning

Försäkringen omfattar flera typer av skydd – läs mer under respektive rubrik:

Personskadeskyddet gör att du som försäkrad kan söka ersättning för

 • sjukvårdskostnader
 • inkomstförlust
 • sveda och värk

om du skulle råka ut för personskada genom till exempel olycksfall eller vid sjukdom genom smitta.

Student UT gäller för akut sjukvård, vilket innebär vård för symptom som uppkommer plötsligt och som du behöver söka sjukvård för inom några dagar. Det kan röra sig om magont, feber eller liknande.

Försäkringen ersätter däremot inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som du har haft innan du reste. Skulle du bli hastigt försämrad under vistelsen utomlands täcker försäkringen läkarvård till dess att tillståndet stabiliserats men inte fortsatt vård även om behandlingen av sjukdomen sedan fortsätter.

När det gäller akut tandvård är ersättningen max 3000 kronor per år.

Student UT gäller också hemtransport vid allvarlig sjukdom, men detta är något som alltid avgörs av behandlande läkare på plats tillsammans med Falck Global Assistance.

Avbrottsskyddet kan användas om du skulle behöva avbryta dina studier eller din praktik i förtid på grund av att en anhörig blivit allvarligt skadad eller sjuk, eller om du drabbats av omfattande egendomsskada i Sverige.

Egendomsskyddet försäkrar dina privata tillhörigheter. Självrisken är på 1500 kronor.

Försäkringen innehåller ett ansvarsskydd som gäller om du behöver betala skadestånd.

Det kan till exempel handla om att din hyresvärd kräver dig på skadestånd för en skada som har uppstått i ditt boende under tiden som du studerar.

Om du som privatperson skulle kräva någon på skadestånd kan du få hjälp genom ett rättsskydd.

Situationer när försäkringen inte gäller

I vissa fall gäller inte försäkringen. Här nedan hittar du några exempel på sådana situationer.

Utrikesdepartementet (UD) ger råd och information till svenska resenärer om hur säkerhetsläget ser ut i olika länder. Om säkerhetsläget är allvarligt påverkat kan reseavrådan utfärdas.

Det finns två grader av reseavrådan från UD, vilket har betydelse för om försäkringen Student UT gäller eller inte:

 • När UD avråder från icke-nödvändiga resor till ett land/region gäller Student UT.
 • När UD avråder från alla resor till ett land eller en region och avrådan fanns på utresedagen gäller inte Student UT. Om du däremot påbörjat resan innan avrådan gjordes gäller försäkringen under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att du har tid på dig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige.    

Vad innebär en avrådan? – regeringen.se

Försäkringen omfattar inte rättsskydd om du bryter mot vistelselandets lagar.

Observera att det som kan tyckas vara en ringa förseelse i Sverige kan vara straffbart i ett annat land.

Försäkringen gäller inte vid resor utanför vistelselandet under studie-/praktik-/fältarbetesperioden.

(Försäkringen kan dock gälla under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat, under förutsättning att resan är en del av studierna/praktiken och att det finns en överenskommelse med värdorganisationen/motsvarande.)

Försäkringen gäller inte vid privata resor i anslutning till studie-/praktik-/fältarbetesperioden. Den gäller inte heller i annat land än där du studerar/praktiserar/arbetar.

Student UT gäller inte vid skador som uppstått vid resa med motorfordon. Om du hyr eller lånar motorfordon under din utlandsvistelse ska du alltid se till att det finns en separat fordonsförsäkring.

Läs de fullständiga villkoren på kammarkollegiet.se

Det är viktigt att du tar del av de fullständiga försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets webb:

Utresande utbytesstudenter (Student UT) – kammarkollegiet.se

 

Detta behöver du göra inför resan


Om du reser inom Europa

Du som ska vistas inom EU/EEA ska själv beställa det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) via Försäkringskassan. Kortet ger dig tillgång till sjukvård till samma kostnad som landets medborgare.

Kortet ger dig också tillgång till hälso- och tandvård som inte kan vänta till du kommer hem, och du betalar lika mycket som de som bor i landet.

Du betalar själv patientavgiften. I vissa länder kan det innebära att du först måste betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan.

Beställ EU-kortet – forsakringskassan.se

Om du är medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i ett annat EU-land beställer du EU-kortet genom den myndighet eller organisation som tillhandahåller sjukförsäkring i ditt hemland.
 

Om du reser utanför Europa

Vissa länder och universitet utanför Europa kräver att du som ska resa på utbytesstudier tecknar en tilläggsförsäkring genom ditt värduniversitet. Det här är något du kan försöka förhandla bort (på engelska ”waive”). Information om vad som gäller i ditt fall hittar du i SoleMove.

Om du blir ombedd att teckna en extra försäkring vid värduniversitetet får du vanligtvis även information om vad som krävs för att du ska kunna förhandla bort den – alltså vilka villkor din egen försäkring behöver uppfylla för att den ska anses ge ett likvärdigt skydd.

Informationen som du får från värduniversitetet kan du skicka till Kammarkollegiet, som hjälper dig att förtydliga de villkor som gäller för Student UT.

Var medveten om att det inte alltid är möjligt att förhandla bort kravet på tilläggsförsäkring.

Om du ska åka till Australien eller till Québec i Kanada ska du kontakta Försäkringskassan först. De har ett formulär du ska fylla i för att berättigas till vård till samma kostnad som lokalbefolkningen genom något som heter Medicare. Detta utgör ett komplement till intyget i SoleMove.


Försäkringsintyg

Om du är utbytesstudent kan du själv skriva ut ett försäkringsintyg i SoleMove – se fliken ”Enclosures”.

Logga in i SoleMove

Du som åker på praktik eller fältstudier får ditt försäkringsintyg av din koordinator.

Skriv gärna ut en kopia av ditt försäkringsintyg och ge till dina anhöriga. Om något skulle hända dig och du behöver deras hjälp så hittar de en kortfattad sammanfattning om vad som ingår i försäkringen på försäkringsintyget.


Om något händer på resan

Om du skulle råka ut för något under din resa, till exempel sjukdom, olycka eller brott kan du alltid kontakta värduniversitetet/värdorganisationen för att få råd och hjälp.

Du behöver också göra vissa saker för att kunna använda försäkringen Student UT. Här har vi samlat råd om vad du bör tänka på och göra i olika situationer – se under respektive rubrik nedan.

Har du frågor som rör Student UT-försäkringen kan du alltid vända dig till din internationella koordinator på Lunds universitet. Du kan också kontakta universitetets studentförsäkringsrådgivare på studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se.

Om du behöver söka vård på grund av sjukdom eller skada:

 • Kontakta värduniversitetet/värdorganisationen – de kan ge dig hjälp och råd om det mesta. Följ deras instruktioner.
 • Spara originalkvitton för vård  – dessa ska du bifoga din skadeanmälan.
 • Ta kopior på originalkvitton och andra relevanta dokument och behåll dessa själv.
 • Informera och håll kontakt med din koordinator vid Lunds universitet.
 • Håll kontakt med dina anhöriga.
 • Gör en skadeanmälan (se nedan).

Har du blivit utsatt för fysiskt våld ska du dessutom omedelbart rapportera detta till den lokala polismyndigheten och spara polisanmälan.

Så gör du en skadeanmälan
 

Om du har blivit bestulen på din egendom eller blivit utsatt för ett rån:

 • Rapportera omedelbart detta till den lokala polismyndigheten och spara polisanmälan.
 • Kontakta värduniversitetet/värdorganisationen – de kan ge dig hjälp och råd om det mesta. Följ deras instruktioner.
 • Spara originalhandlingar – dessa ska du bifoga din skadeanmälan.
 • Ta kopior på polisanmälan, originalhandlingar och andra relevanta dokument och behåll dessa själv.
 • Informera och håll kontakt med din koordinator vid Lunds universitet.
 • Håll kontakt med dina anhöriga.
 • Gör en skadeanmälan.

Så gör du en skadeanmälan
 


Allvarlig sjukdom eller skada

Skulle du drabbas av allvarlig sjukdom, behöva bli inlagd på sjukhus eller ha behov av annan aktiv skadehjälp (till exempel att du behöver vård som beräknas medföra stora kostnader), ska Falck Global Assistance kontaktas.

Behöver du avbryta din utlandsvistelse och åka hem i förtid kan de hjälpa dig att boka om biljetten, och behöver du sjukvård kan de hjälpa dig hitta en läkare. Du hittar deras kontaktuppgifter här på sidan, på Kammarkollegiets webbplats och på ditt försäkringsintyg.

Tänk också på att du behöver göra en skadeanmälan.

Så gör du en skadeanmälan
 

Hemtransport vid allvarlig sjukdom eller skada

Studenter som omfattas av Student UT kan också få akut hjälp med hemresa via Falck Global Assistance.

Det är alltid din behandlande läkare på plats tillsammans med Falck Global Assistance som avgör om ditt sjukdomstillstånd kräver hemtransport.

För att försäkringen ska gälla måste resan bokas via Falck Global Assistance. Resa som anordnas på annat sätt ersätts inte.
 

Kontaktinformation

Falck Global Assistance
Telefon: + 46 8 587 717 49
E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com
 

Vid allvarliga händelser som exempelvis politiska oroligheter, naturkatastrofer eller epidemier finns en rad saker du behöver tänka på. Här listar vi de viktigaste:

 • Följ händelseutvecklingen via lokala och internationella medier.
 • Följ råd och information från lokala myndigheter.
 • Kontrollera aktuell information från svenska myndigheter:
  • Krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se)
  • Utrikesdepartementets (UD) reseinformation
  • Ambassader och konsulat
 • Ladda ner appen UD Resklar, så får du reseinformation direkt i telefonen (aktivera push-notiser för ditt vistelseland).
 • Anmäl dig till den så kallade Svensklistan – lämna information om hur du kan kontaktas när du är utomlands.
 • Håll kontakt med dina anhöriga.
 • Håll kontakt med din koordinator vid Lunds universitet.
 • Ta reda på vilka försäkringsvillkor som gäller för Student UT.
 • Ta reda på vad du behöver tänka på när det gäller ditt studiemedel från CSN.

Krisinformation.se publicerar bekräftad information från svenska myndigheter om händelser i utlandet som påverkar svenska medborgare och personer med koppling till Sverige. Vid behov kan du även kontakta svenska ambassader och konsulat i utlandet.

Så gör du en skadeanmälan

Ladda ner skadeanmälningsblankett från Student UT-sidan på Kammarkollegiets webbplats:

Student UT – kammarkollegiet.se

Fyll i formuläret online eller texta tydligt om du skriver för hand och var särskilt noga med kontaktuppgifter och kontonummer. Koordinatorn kommer att signera anmälan och skicka den vidare till Kammarkollegiet.

Handläggningen av din skadeanmälan tar cirka tre veckor. Du får besked om utfallet via e-post från Kammarkollegiet.

Har du frågor om skadeanmälan kan du kontakta din koordinator eller Kammarkollegiet:

Kontaktinformation skadeanmälan och försäkringsfrågor – kammarkollegiet.se

 

Kontaktinformation

Ylva Sörhede, studentförsäkringsrådgivare

E-post:
studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se

Studentförsäkringsrådgivaren svarar på allmänna frågor om Student UT-försäkringen.

Om du behöver göra en skadeanmälan ska du i stället vända dig till din koordinator.