Tillgänglighet för www.lu.se

Webbavdelningen vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Hur vi testat webbplatsen

Vi låter kontinuerligt oberoende experter tillgänglighetsgranska webbplatsen med avseende på teknik, pedagogik och innehåll, och använder granskningsrapporten som underlag för löpande förbättringar på webbplatsen. Senaste granskningen gjordes i juli 2018. Nästa granskning beräknas ske senare under 2020. I det redaktionella arbetet använder vi verktyg för kvalitets- och tillgänglighetsgranskningar. Redaktionen gör även egna, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 3 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 september 2020.