Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision, mål och strategier

Ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.

Studenter på LUX sitter och pluggar.

Det kommande decenniet står samhället inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Lunds universitet behöver möta dessa utmaningar men också se nya möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Strategisk plan 2017–2026

Den strategiska planen som omfattar perioden 2017-2026 gäller för hela Lunds universitets verksamhet och har beslutats av universitetsstyrelsen.

Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026 (PDF 510 kB, ny flik)

Prioriterade områden

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. I den strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram för att leva upp till detta:

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
  • Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
  • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
  • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
  • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer
  • Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt

Värdegrund

Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. 

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. 

Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. 

Omvärldsbevakning 2021

Omvärldsbevakningen är en studie av omgivande faktorer som på olika sätt bedöms kunna påverka en organisations uppdrag och verksamhet.

Ladda ner Omvärldsbevakning 2021 (PDF 3 MB, ny flik)

Tematiska samverkansinitiativ

En av universitetets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med detta krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.

Läs mer om våra tematiska samverkansinitiativ