Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behandling av personuppgifter i alumnsystemet

Alumnnätverket

Alla studenter som har läst minst 30 högskolepoäng vid Lunds universitet kan bli medlemmar i Lunds universitets Alumnnätverk. Vi välkomnar även personer som varit verksamma vid universitetet på annat sätt. Om du registrerar dig i Alumnnätverket sparas dina uppgifter i vårt system. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att behålla och utveckla kontakten med dig som medlem och för att kunna kommunicera med dig via utskick och inbjudningar till relevanta evenemang och händelser.

När du registrerar dig i Alumnnätverket samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info [at] alumni [dot] lu [dot] se. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), dataskyddslagen 2018:218 och annan relevant lagstiftning.

Till mer information om behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

Behandling av personuppgifter för evenemang

Lunds universitet arrangerar flera evenemang för alumner varje år. Anmälningar till evenemangen hanteras i alumnsystemet. Om du anmäler dig till ett evenemang sparas dina inmatade personuppgifter där, för att vi ska kunna skicka dig relevant information inför evenemanget, samt för att kunna följa upp och utvärdera. 

Om det ingår förtäring under evenemanget behöver vi i vissa fall också behandla uppgifter om matpreferenser för att kunna ta hänsyn till eventuella allergier.

När du anmäler dig till Alumnnätverket anger du ditt namn, e-postadress och personnummer. Du behöver lämna dessa uppgifter för att bli medlem i Alumnnätverket. Vi använder ditt personnummer, alternativt ditt tillfälliga personnummer eller födelsedatum, för att kunna göra en säker identifiering av dig. Uppgifter om dina studier och examina vid Lunds universitet hämtas från LADOK, vårt centrala studiedokumentationssystem. Det sker en automatisk adressuppdatering via SPAR, NAVET eller motsvarande, samt LADOK. Ditt personnummer kommer bara att visas för databasadministratörer vid universitetet.

Utöver uppgifterna ovan kan du även välja att ange uppgifter om arbetslivserfarenhet, fakultetskoppling samt om/hur du vill engagera dig som alumn.

Databasadministratörer kan göra noteringar utifrån de kontakter som Lunds universitet har eller har haft med dig samt den kontakt du önskar ha med universitetet.

Utskick

Lunds universitet använder uppgifter i alumnsystemet för att till exempel skicka personliga meddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang. Du kan avsluta dina prenumerationer när du vill. Om du inte vill ha några utskick alls, kontakta info [at] alumni [dot] lu [dot] se. Om du är alumn från LTH, går det även bra att kontakta alumni [at] lth [dot] se.

Lunds universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Alumnnätverket. Dina personuppgifter är tillgängliga för Lunds universitets medarbetare som arbetar med alumnverksamheten.

Dina personuppgifter behandlas för Lunds universitets räkning av Mira Network AB, för att tillhandahålla alumnsystemet och IT-tjänsterna kopplade till detta. Tjänsterna licensieras och utvecklas av Mira Network AB och administreras av Lunds universitet.

Universitetet är en statlig myndighet vilket innebär att vi i vissa fall på begäran enligt Offentlighetsprincipen kan vara skyldiga att lämna ut information ur alumnsystemet.

Personuppgifterna sparas i alumnsystemet tills vidare eller så länge du vill vara en del av Alumnnätverket.

Vi behandlar även personuppgifterna i alumnsystemet i syfte att göra statistiska sammanställningar på aggregerad nivå. Personuppgifterna i de statistiska sammanställningarna kommer att anonymiseras så att de inte längre kan tillskrivas en specifik person utan att kompletterande uppgifter används.

Rätt att få information om personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. 
Om du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas i ditt medlemskap i Alumnnätverket, kontakta info [at] alumni [dot] lu [dot] se. Gäller det begäran om registerutdrag, vänligen kontakta dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Rätt att begära rättelse

Om du anser att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga kan du vända dig till info [at] alumni [dot] lu [dot] se för att få personuppgifterna rättade. Du kan själv uppdatera dina uppgifter genom att besöka din alumnsida.

Rätt att avsluta ditt medlemskap

Ditt medlemskap i Alumnnätverket gäller tills du själv väljer att utträda. Du kan när du vill avsluta ditt medlemskap i Alumnnätverket. När du avslutar ditt medlemskap i Alumnnätverket kan du också be om att dina uppgifter gallras eller att all din data raderas från alumnsystemet. Önskar du utträde ur Alumnnätverket är du välkommen att kontakta info [at] alumni [dot] lu [dot] se.

Lunds universitet är personuppgiftsansvarig och om du har frågor eller synpunkter som rör behandling av personuppgifter vid Lunds universitet ska du kontakta dataskyddsombudet via e-postadressen nedan.

E-post: dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Dataskyddsombud
Box 188
221 00 Lund

Telefon: 046-222 00 00

Mer information om hur Lunds universitet behandlar personuppgifter hittar du här.

Om du har klagomål på hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten via länken nedan:

Integritetsskyddsmyndigheten/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Kontaktinformation

Karen Paulson
Projektledare Alumnkontoret
karen [dot] paulson [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 67 97