Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningar inom hållbarhet

Studenter med laptops sitter vid bord och diskuterar. Foto.
Hållbarhetsaspekter integreras i både utbildning, forskning och i universitetets samverkan med externa aktörer. Foto: Johan Persson.

Vi strävar efter att ge alla våra studenter de perspektiv på hållbarhet som är relevanta för deras utbildningar. För att kunna lösa problem och kriser relaterade till hållbarhet krävs en mängd olika perspektiv. Här tror vi att varje akademiskt område kan spela en avgörande roll.

Som Sveriges bredaste universitet kan vi erbjuda ett stort antal utbildningsprogram och kurser där fokus ligger på olika aspekter av hållbarhet. Många av kurserna ingår i ett eller flera av utbildningsprogrammen, men våra studenter kan också läsa fristående kurser eller utforma sitt eget program.

Utbildningarnas omfattning anges med högskolepoäng (hp), där 1,5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Observera att flertalet av kurs- och programlänkarna nedan går till innehåll på andra webbplatser, främst till vår internationella huvudwebbplats. I vissa fall länkar vi i stället till fakultets- eller institutionswebbplatser. Det länkade innehållet kan vara på engelska eller svenska.

Genvägar till innehållet på denna sida:

Kontaktinformation

Ann Åkerman
Koordinator vid Lunds universitets hållbarhetsforum 
ann [dot] akerman [at] lucsus [dot] lu [dot] se (ann[dot]akerman[at]lucsus[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 80 81


Utvalda kurser

Kurserna nedan spänner över ett brett spektrum av ämnesområden. De flesta av dem är tvärvetenskapliga och kan därför passa in under flera kategorier.
 

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) erbjuder det populära kurspaketet Greening the Economy, som omfattar sju kurser:

  • Circular Economy: Sustainable Materials Management
  • Cities, Climate and Change: Pathways and Opportunities
  • Cities and Consumption: Urban Sustainability and the Sharing Economy
  • Greening the Economy: Lessons from Scandinavia
  • Greening the Economy: Sustainable Cities
  • Urban Nature: Connecting Cities, Sustainability and Innovations
  • Urban Climate Governance: Towards 1.5° Celsius Alignment

Mer om moocarna på Internationella miljöinstitutets webbplats

En annan av våra moocar tar upp nyckelbegrepp och koncept inom hållbarhet som är relevanta inom de flesta yrken:

Att arbeta för en hållbar framtid: koncept och tillvägagångssätt – coursera.org

Observera: Moocar kan inte ingå i en examen vid Lunds universitet.


Här listar vi våra utbildningsprogram och kurser utifrån om de har fokus på miljö- eller samhällspåverkan. Många av dem har dock inslag från båda inriktningarna.

Utbildningar med fokus på miljöpåverkan

Våra utbildningsprogram och kurser som främst har fokus på miljöpåverkan listas nedan.

Program, miljöpåverkan

Alla program listade nedan leder till antingen kandidatexamen (180 högskolepoäng), masterexamen (60 eller 120 högskolepoäng) eller en yrkesexamen (300 högskolepoäng).

Kandidatprogram på svenska (3 år, 180 hp)

Kandidatprogram på engelska (3 år, 180 hp)
Masterprogram på engelska (2 år, 120 hp)

Kurser, miljöpåverkan

Kurserna i listan nedan omfattar mellan 4 och 15 högskolepoäng. Förkunskaper kan krävas för vissa av dem.

Utbildningar med fokus på samhällspåverkan

Våra utbildningsprogram och kurser som främst har fokus på samhällspåverkan listas nedan.

Program, samhällspåverkan

Alla program listade nedan leder till antingen kandidatexamen (180 högskolepoäng) eller masterexamen (60 eller 120 högskolepoäng).

Masterprogram på engelska (1 år, 60 hp)

Masterprogram på engelska (2 år, 120 hp)

Masterprogram på engelska (2 år, 120 hp)

Masterprogram på engelska (2 år, 120 hp)

Kandidatprogram på engelska (3 år, 180 hp)
Masterprogram på engelska (2 år, 120 hp)

Ett nytt masterprogram – Climate Change and Society – startar under 2025. Mer information om detta publiceras längre fram.

Masterprogram på svenska (2 år, 120 hp)

Kurser, samhällspåverkan

Kurserna i listan nedan omfattar mellan 3 och 30 högskolepoäng. Förkunskaper kan krävas för vissa av dem.

Kurser på engelska
Kurser på svenska