Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng2 årMasterexamen

Vill du arbeta med miljöskydd, miljömålen, hållbar utveckling, miljöinformation och rådgivning, tillsyn eller lokalt klimatarbete? Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöproblem påverkar människor och hur man kan förhindra och åtgärda dem på lokal nivå. Utbildningen ger dig också kunskap om hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning och vilka lagar och regler som styr miljöarbetet. Studierna gör dig rustad för en karriär inom miljö- och hälsoskydd.

Några av målen med utbildningen är att

– Få kunskap och insikt inom miljö- och hälsoskyddsfrågor för att kunna utveckla och använda idéer och teorier samt förmåga att identifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder.

- Planera och bedriva förebyggande miljövetenskapligt arbete i syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

–      Självständigt kunna identifiera och formulera nya frågeställningar med hjälp av tidigare teorier för att sedan kunna utföra samt utvärdera myndighetsutövande och handläggande av miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Utbildningsupplägg

Masterutbildningen i miljö- och hälsoskydd är tvåårig. Det första året består av miljö- och hälsoskyddskurser som sedan följs av ett andra år med två obligatoriska miljövetenskapliga kurser under hösten samt avslutande examensarbete på vårterminen.

    Utbildningen kombinerar både teoretiska och praktiska naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Valbara fördjupningskurser är t.ex. miljöskydd, livsmedelssäkerhet, metodik och praktik, riskanalys, miljöövervakning, GIS och strategisk miljöutveckling. I utbildningen ingår en obligatorisk praktikkurs där du lär dig hantera och handlägga ärenden enligt miljöbalken samt kommunal planering och tillsyn. Det avslutande examensarbetet kan ske på universitetet, på ett företag eller myndighet.

Kompetens och arbetsmarknad

Masterutbildningen förbereder dig för din framtida yrkesroll genom att du under det första året läser yrkesinriktade kurser där dessutom en obligatorisk praktik på en miljöförvaltning eller länsstyrelse ingår.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med miljö- och hälsoskyddsfrågor på kommuner, statliga verk och länsstyrelser. En växande arbetsmarknad finns även inom industri och konsultföretag. I yrket samarbetar du med tjänstemän och politiker inom förvaltningar och myndigheter samtidigt som du träffar allmänheten i din roll som informatör och rådgivare.

 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram-avancerad-niva/miljo-och-halsoskydd

Kontakt

Yvonne Persson
Studievägledare
+46 46 222 37 82
Yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se

Annika Malmgren-Widerberg
Utbildningsadministratör
+46 46 222 98 20
annika [dot] malmgren_widerberg [at] cec [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive en grundkurs i miljövetenskap, 15 hp, och en kurs i miljörätt. Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 6 juni 2021

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 20192 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram är 290 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen