Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Detta masterprogram är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat jobb. Utbildningen förser dig med handfasta och konkreta verktyg för arbetet med miljöskydd, miljömålen, hållbar utveckling eller miljöinformation, men också med rådgivning, tillsyn eller lokalt klimatarbete.    

Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöfrågor påverkar människor på lokal nivå och hur man kan förhindra och åtgärda dessa problem. Vår masterutbildning kännetecknas av många yrkesverksamma föreläsare med god kunskap inom sina ämnesområden. Du får direkt tillämpbar kompetens som gör dig väl förberedd och eftertraktad på arbetsmarknaden. Under utbildningen får du kunskap i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt lär dig identifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder.

Du lär dig också planera och bedriva förebyggande miljövetenskapligt arbete i syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Du får träning i att självständigt identifiera och formulera nya frågeställningar för att sedan kunna utföra samt utvärdera myndighetsutövande och handläggande av miljö- och hälsoskyddsfrågor. Utbildningen ger dig kunskap om hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning och vilka lagar och regler som styr miljöarbetet. Masterprogrammet ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Programmet kombinerar både teoretiska och praktiska naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Det första studieåret består av yrkesinriktade miljö- och hälsoskyddskurser inom exempelvis miljöskydd, livsmedelssäkerhet, metodik och praktik, riskanalys, miljöövervakning, GIS och strategisk miljöutveckling. Under första året ingår även en obligatorisk praktikkurs där du lär dig hantera och handlägga ärenden enligt miljöbalken samt kommunal planering och tillsyn. Praktikkursen genomförs på en miljöförvaltning eller länsstyrelse.

Under andra året följer två obligatoriska miljövetenskapliga kurser under hösten samt ett avslutande examensarbete på vårterminen. Det avslutande examensarbetet kan du göra på universitetet, på ett företag eller en myndighet. Detta ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät redan under studietiden, vilket skapar goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av det alternativet.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå. Framtidsutsikterna för dig med en examen i miljö- och hälsoskydd är mycket ljusa. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. En växande arbetsmarknad finns även inom konsultföretag och industri. I yrket samarbetar du med tjänstemän och politiker inom förvaltningar och myndigheter samtidigt som du träffar allmänheten i din roll som informatör och rådgivare.

Film med tidigare studenter

Möt Oscar och Isabelle, tidigare studenter på naturvetenskapliga kandidatprogrammet, miljövetenskap. I filmen berättar Oscar om sitt jobb som miljökonsult på ÅF. Isabelle, som även läst en master i miljö- och hälsoskydd, berättar om sitt arbete som miljöinspektör på Landskrona Stad.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

http://www.miljovetenskap.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive en grundkurs i miljövetenskap, 15 hp, och en kurs i miljörätt.

Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 0 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram är 310 000 SEK.