Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+

EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning heter Erasmus+ och trädde i kraft 2014. Den nuvarande programperioden som sträcker sig 2021–2027 har fokus på inkludering, hållbarhet och digitalisering. Programmet ger möjlighet till internationella utbyten, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Erasmus+ omfattar bland annat nedanstående delprogram:

Samarbetspartnerskap

Inom programmet Samarbetspartnerskap finns möjlighet för universitet och högskolor att söka projekt tillsammans med andra lärosäten eller tillsammans med företag, organisationer eller myndigheter.

Exempel på projektaktiviteter är 

 • gemensam kursutveckling
 • konferenser
 • intensivprogram
 • kompetensutvecklingsinsatser
 • erfarenhetsutbyten. 

Ansökan ska göras gemensamt av minst tre partner från tre olika programländer.

Partnerships for cooperation – EU:s webbplats

Innovationsallianser

Delprogrammet Innovationsallianser fokuserar på samarbetet mellan universitet/högskolor och företag.

Exempel på projektaktiviteter är 

 • utveckling av nya metoder för lärande
 • utveckling av program, kurser och aktiviteter i samarbete med företag
 • införande av ett starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning.

Inom innovationsalliansprojekten finns två olika projekttyper:

 • Alliances for Education and Enterprises (minst 4 programländer och 8 partner)
 • Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (minst 8 programländer och 12 partners)

Alliances for innovation –EU:s webbplats

Framtidsinriktade projekt

Programmet handlar om att driva förnyelse av utbildningssystem genom storskaliga projekt med aktörer från flera sektorer.
 
Projekten syftar till att identifiera, utveckla, testa och/eller bedöma innovativa tillvägagångssätt, metoder och policies att implementera och sprida. Projekten förväntas bidra till Europas digitala och gröna omställning. 

Exempel på projektaktiviteter är 

 • pilotstudier
 • analyser
 • kartläggningar
 • kapacitetsbyggande 
 • spridning av resultat.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten ger stöd till projekt för att utveckla

 • nya kurser
 • läroplaner
 • utbildningscentra
 • högskoleadministration
 • nationella utbildningsreformer.

De syftar också till att bidra till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna.

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med Erasmus+ partnerländer i hela världen.

Capacity Building (Higher Education) –EU:s webbplats

Lärarakademier

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket. 

Ansökan ska göras gemensamt av minst tre partner från tre olika programländer.

Erasmus+ Teacher Academies – EU:s webbplats 

Gemensamma masterprogram

Erasmus Mundus-programmet för gemensamma masterprogram består numera av två programdelar:

 • Erasmus Mundus Design Measures – EMDM – en ny programdel med syfte att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt gemensamt masterprogram
 • Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM – som är en fortsättning av den tidigare EMJMD

Joint Master's programmes – lunduniversity.lu.se

Erasmus Mundus action – EU:s webbplats

Europeisk mobilitet

Utbytesmobiliteten inom Erasmus+ baseras på bilaterala avtal mellan lärosäten. Avtalen ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på utbyte. Programmet omfattar numera även doktorandmobilitet och blandad mobilitet.

Det finns även stipendier för studenter som gör praktik och för administrativ personal.

Finansieringen rör framför allt samarbetet mellan europeiska lärosäten.

Programmet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas.

Erasmus+ mobilitet högre utbildning – utbyten.se

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) syftar till förbättrad utbildningskvalitet genom utbyten av personal och studenter.

Universitetet söka finansiering från programmet för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partneruniversitet utanför EU/EES under en tre år lång projektperiod.

Mer om utomeuropeisk mobilitet inom Erasmus+

Jean Monnet

Programmet syftar till att höja kvaliteten på forskning och undervisning inom området EU-studier, med tonvikt på den europeiska integrationsprocessen.

Aktiviteterna inom programmet ska bland annat stärka kunskapen om EU bland studenter och unga yrkesverksamma.

Jean Monnet högre utbildning – utbyten.se

Kontaktinformation

Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
 
Telefon:
046-222 47 53


Teresia Rindefjäll
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 62 40