Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globala samarbeten

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar. Här presenterar vi några av våra större, universitetsövergripande globala samarbeten.

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 27 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 18 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration.

Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

Scholars at Risk – SAR

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot riskutsatta akademiker.

Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 500 medlemmar i 42 länder, som arbetar för att stödja riskutsatta akademiker och främja akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat seminarier om akademisk frihet och riskutsatta akademiker samt om Scholars at Risk. Vi deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också aktivt i det svenska SAR-nätverket och i dess styrgrupp.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats

Erasmus+ – utomeuropeisk mobilitet

Programmet utomeuropeisk mobilitet – International Credit Mobility – ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan Lunds universitet och så kallade partnerländer (länder utanför EU/EES som deltar i vissa delar av Erasmus+). Ett bilateralt avtal ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på mobilitet.

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Studerande på alla nivåer:

  • grundnivå
  • avancerad nivå och
  • forskarnivå

kan studera mellan 3–12 månader i ett annat land.

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet – utbyten.se

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett program som syftar till att etablera långsiktiga, ömsesidiga partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Genom detta program kan institutioner söka medel för exempelvis

  • planeringsresor
  • ömsesidiga utbyten för lärare och studenter
  • språkutbildning
  • workshoppar
  • tematiska seminarier
  • digitala initiativ och
  • andra kapacitetsbyggande och partnerskapsstärkande aktiviteter.

Programmet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Linneaus-Palme partnerskap – utbyten.se

Minor Field Studies – MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat program som erbjuder studenter stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. Fältarbetet ska syfta till att samla material till en uppsats eller ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masterexamensnivå.

Minor Field Studies ger studenten praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang. Lärosätena får ett bredare internationellt nätverk och ökar därmed möjligheten att etablera och stärka internationella kontakter.

MFS – Minor Field Studies – studera.nu

Information om MFS-ansökan för Lunds universitets studenter

 

Kontaktinformation


Universitas 21
Isabelle Nilsson
isabelle [dot] nilsson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 79 063 09 72
 

Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42
 

Erasmus+
(utomeuropeiskt samarbete)
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 47 53
 

Linnaeus-Palme
Henrik Hofvendahl
Henrik [dot] Hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 15
 

MFS
Hilda Fhager
mfs [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 01 37