Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Globala samarbeten

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar. Här presenterar vi några av våra större, universitetsövergripande globala samarbeten.

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 27 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 18 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration.

Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

Scholars at Risk

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot hotade akademiker.

Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 250 medlemmar i 30 länder, som arbetar för att stödja hotade akademiker och främja global akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat en föreläsning på temat hotade akademiker, och deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också i uppbyggnaden av ett svenskt nätverk samt fungerar som stöd för nya svenska medlemsuniversitet.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats

Erasmus+ – utomeuropeisk mobilitet

Programmet utomeuropeisk mobilitet – International Credit Mobility – ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan Lunds universitet och så kallade partnerländer (utomeuropeiska länder som deltar i vissa delar av Erasmus+). Ett bilateralt avtal ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på mobilitet.

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa.

Studerande på alla nivåer:

  • grundnivå
  • avancerad nivå och
  • forskarnivå

kan studera mellan 3–12 månader i ett annat land.

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet – utbyten.se

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram som syftar till att stärka samarbete med universitet i utvecklingsländer.

Genom detta program kan man söka medel för planeringsresor samt för lärar- och studentutbyte.

Programmet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Linneaus-Palme partnerskap – utbyten.se

Minor Field Studies – MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat program som erbjuder studenter stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. Fältarbetet ska syfta till att samla material till en uppsats eller ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masterexamensnivå.

Minor Field Studies ger studenten praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang. Lärosätena får ett bredare internationellt nätverk och ökar därmed möjligheten att etablera och stärka internationella kontakter.

MFS – Minor Field Studies – studera.nu

Information om MFS-ansökan för Lunds universitets studenter

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Universitas 21
Pouneh Eftekhari
pouneh [dot] eftekhari [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 46 45
 

Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42
 

Erasmus+ (utomeuropeiskt samarbete)
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

 

Linnaeus-Palme
Henrik Hofvendahl
Henrik [dot] Hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 15
 

MFS
mfs [at] er [dot] lu [dot] se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen