Globala samarbeten

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar. Här presenterar vi några av våra större, universitetsövergripande globala samarbeten.

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 27 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 18 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration.

Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

Scholars at Risk

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot hotade akademiker.

Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 250 medlemmar i 30 länder, som arbetar för att stödja hotade akademiker och främja global akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat en föreläsning på temat hotade akademiker, och deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också i uppbyggnaden av ett svenskt nätverk samt fungerar som stöd för nya svenska medlemsuniversitet.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats

Erasmus+ – utomeuropeisk mobilitet

Programmet utomeuropeisk mobilitet – International Credit Mobility – ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan Lunds universitet och så kallade partnerländer (utomeuropeiska länder som deltar i vissa delar av Erasmus+). Ett bilateralt avtal ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på mobilitet.

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa.

Studerande på alla nivåer:

  • grundnivå
  • avancerad nivå och
  • forskarnivå

kan studera mellan 3–12 månader i ett annat land.

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet – utbyten.se

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett program som syftar till att etablera långsiktiga, ömsesidiga partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Genom detta program kan institutioner söka medel, dels för planeringsresor och dels för

  • ömsesidiga utbyten för lärare och studenter
  • språkutbildning
  • workshoppar
  • tematiska seminarier
  • digitala initiativ och
  • andra kapacitetsbyggande och partnerskapsstärkande aktiviteter.

Programmet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Linneaus-Palme partnerskap – utbyten.se

Minor Field Studies – MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat program som erbjuder studenter stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. Fältarbetet ska syfta till att samla material till en uppsats eller ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masterexamensnivå.

Minor Field Studies ger studenten praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang. Lärosätena får ett bredare internationellt nätverk och ökar därmed möjligheten att etablera och stärka internationella kontakter.

MFS – Minor Field Studies – studera.nu

Information om MFS-ansökan för Lunds universitets studenter

 

Kontaktinformation


Universitas 21

Isabelle Nilsson
isabelle [dot] nilsson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 79 063 09 72
 

Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42
 

Erasmus+ (utomeuropeiskt samarbete)
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

 

Linnaeus-Palme
Henrik Hofvendahl
Henrik [dot] Hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 15
 

MFS
mfs [at] er [dot] lu [dot] se