Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skräddarsydda uppdragsutbildningar – exempel

Läs om några kurser och program som genomförts utifrån unika behov

Additivt tillverkat turbinblad

Spetskompetens inom additiv tillverkning åt över 700 ingenjörer och konstruktörer på Siemens

Lunds universitet har löpande levererat utbildningar inom additiv tillverkning (3D-printing) åt Siemens Industrial Turbomachinery AB, som med målsättningen att bli världsledande på området gjorde en satsning på att utbilda över 700 ingenjörer och konstruktörer (designers) inom Siemens globalt.

Utbildningarna var skräddarsydda efter Siemens behov, gavs på olika nivåer beroende på deltagarnas förkunskaper och levererades av Institutionen för Designvetenskaper på LTH. Utöver de olika utbildningarna arrangerade Lunds universitet inspirationsseminarier för att samtliga anställda skulle vara medvetna om vad additiv tillverkning är och hur utvecklingen och användandet ser ut.
Kursdeltagare på utbildningen MatchIt

MatchIT – programmeringsutbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund

Lunds universitet har på uppdrag av Region Skåne i två omgångar utbildat nyanlända akademiker inom programmering. Syftet har varit att matcha dem mot jobb inom IT-branschen i Sverige där behovet av kompetens är skriande. Förutom att få fördjupade kunskaper inom programmering vid Institutionen för Datavetenskap har deltagarna genomgått en utbildning i ’Culture and Communication at the Workplace’. Den senare gavs i samarbete mellan Institutionen för strategisk kommunikation och Peers Bridge, ett företag som arbetar med integration och kultur i den svenska kontexten.

Efter första utbildningsomgången, som också efterföljdes av en praktikperiod, kom 50 procent av deltagarna i relevant kvalificerat arbete. Detta kan jämföras med att 15 procent av högutbildade flykting- och anhöriginvandrare brukar komma i relevant arbete efter 10 år.

Finansiär för projektet var Europeiska Socialfonden, medfinansiärer var Arbetsförmedlingen och Region Skåne.
Närbild på blod inuti en ven

Utbildningar inom blödarsjuka med deltagare från hela världen

Tillsammans med Centret för klinisk koagulationsmedicin i Malmö har Lunds universitet sedan 2009 kompetensutvecklat över 300 läkare från hela världen som arbetar med och behandlar patienter med hemofili (blödarsjuka). Efterfrågan på kompetensutveckling har varit stor på området i alla år, vilket lett till utvecklandet av fyra olika inriktningar; International course in hemophilia - from diagnosis to therapy, Advanced international hemophilia course, ITI School in Hemophilia och Advanced course on inhibitor development and management. Genom dessa uppdragsutbildningar har vi väckt intresset för och höjt kompetensen kring hemofili, vilket gjort stor skillnad för de drabbade. Blödarsjuka är en livslång och potentiellt livshotande sjukdom som ger omfattande handikapp vid utebliven behandling. Med uppdragsutbildningarna har vi kunnat föra ut principerna för hur man med stor framgång kan förebygga den.

Missing media item.

Maria Flores, gruppchef på avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 14 61

E-post: maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Kursdeltagare på kursen Kyrkligt ledarskap

Ledarskap för blivande kyrkoherdar

I samarbete med Svenska kyrkans utbildningsinstitut utbildar Lunds universitet sedan några år tillbaka blivande kyrkoherdar i ledarskap.
 
Då kyrkoherdar arbetar både i en organisation som skulle kunna likna vilken svensk myndighet som helst och i en ideell religiös verksamhet står de ofta inför utmaningar. Lärarna från Lunds universitet och olika gästföreläsare djupdyker i feedback-kulturer, genus, ledarskapsstilar, ekonomi och administration samt personalhantering för att nämna några ämnen som har som syfte att förbereda deltagarna för rollen som kyrkoherde. Samtidigt och under utbildningens gång närvarar representanter från Svenska kyrkan för att vägleda deltagarna i det andliga ledarskapet och dess komplikationer. Uppdragsutbildningen ger 15 högskolepoäng.

 

Sjuksköterskor utbildas i omvårdnad vid akut andningssvikt

Snabbutbildning för sjuksköterskor i omvårdnad vid akut andningssvikt

Många av de patienter som blir svårt sjuka i covid-19 drabbas av andningssvikt. Som en direkt följd av detta beslutades att Lunds universitet skulle snabbutbilda sjuksköterskor i Region Skåne i avancerad omvårdnad vid akut andningssvikt. Utbildningen har getts i flera omgångar med 6-12 personer i varje grupp. Längden på utbildningen har varit två veckor och den har innehållit såväl teori som praktisk träning på simulatorer. Kursen har sedan avslutats med fyra dagars träning under handledning på intensivvårdsavdelningar. Totalt ger kursen tre hp och den har getts i samarbete mellan Region Skåne och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.