Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skänk aktieutdelning

Öka värdet på din gåva genom skattebefriad aktieutdelning! Aktieutdelningar kan numera bli skattebefriade om de skänks till forskning och utbildning. Möjligheten finns både för dig som äger aktier i börsnoterade bolag och för dig som är delägare i ett fåmansbolag.

Så mycket ökar värdet på din gåva

Av en aktieutdelning på 1000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt donera de 700 kronorna till Lunds universitet kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt. Då betalar varken du eller Lunds universitet någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.

Att skänka från ett fåmansbolag

Fåmansbolag innebär att fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. För dig som vill donera aktieutdelning från ett fåmansbolag listar vi nedan några saker att tänka på.

Före stämman

Styrelsen upprättar ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.

Efter stämman men före utbetalning

Den som vill donera sin utdelning överlåter utdelningskupongen till Lunds universitet genom ett skriftligt gåvobrev. I stämmoprotokollet görs en notering om överlåtelsen för att garantera att alla delägare är informerade om donationen.

Kontakta din revisor

Med hänsyn till att det finns bestämmelser och formkrav kring upprättande av aktiebrev och beslut om utdelning, rekommenderar vi att du som gåvogivare säkerställer att förfarandet går till på rätt sätt genom att rådgöra med en jurist eller er revisor.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss

Att skänka från ett börsnoterat företag

Kontakta din bank eller kapitalförvaltare

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så ska du göra Lunds universitet till mottagare – så kallad rättighetshavare – till din utdelning.

Gåvan måste vara registrerad minst en vecka innan bolagsstämman fattar beslut om kommande utdelning. Utdelningen måste alltså skänkas innan den sätts in på ditt konto för att gåvan ska bli skattefri.

Upprätta gåvobrev

Oavsett om du har VP-konto eller depå ska du upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Kontakta oss för mall och hjälp med formulering. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller kapitalförvaltare, och en kopia skickas till Lunds universitet, Development Office, Box 117, 221 00 Lund.

Om du har aktier på ett VP-konto

Kontakta oss för blankett att fylla i. Lämna den ifyllda blanketten till din bank.

Om du vill donera delar av din utdelning kan du öppna ett nytt VP-konto där du lägger de aktier vars utdelning du vill skänka.

Om du har aktier i en depå

Rutinerna för att hantera aktier i en depå skiljer sig mellan olika banker och fondkommissionärer. Vänd dig därför till din bank eller fondkommissionär för information om vad som gäller i ditt fall.

Bekräftelse från banken

När din donation har registrerats hos din bank får både du och Lunds universitet en bekräftelse från banken. Spara denna bekräftelse till din deklaration. Lunds universitet kontaktar givetvis dig för ett officiellt tack samt berättar vad vi har kunnat åstadkomma genom din insats.

Donationen gäller tillsvidare

Din donation är löpande och upphör endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva.

Om du har ett VP-konto kan du använda blanketten ”Anmälan av rättighetshavare för VP-konto” genom att kryssa i ”Avregistrering”.

Om du har en depå kontaktar du din bank.

Inga avdrag i deklarationen

På den kontrolluppgift som du och Skatteverket får från din bank vid årets slut, framgår vem som fått utdelningen.

Om Skatteverket inte har fått någon kontrolluppgift från banken, skickar du bara in din kontrolluppgift som en bilaga till deklarationen samt gör en anteckning i fältet ”Övriga upplysningar” om att du donerat din aktieutdelning.

Du behöver inte göra något avdrag då allt regleras via kontrolluppgiften från banken.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss

 

Kontaktinformation

Pia Siljeklint
Avdelningschef
Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se (pia[dot]siljeklint[at]fsi[dot]lu[dot]se)