Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Social hållbarhet & samhällsutveckling

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Inom området social hållbarhet & samhällsutveckling utvecklar vi myndigheter och organisationer för att bättre kunna möta dagens samhällsutmaningar. Vi har spetskompetens inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter samt demokratisering och hållbar förändring inom förvaltning. Genom tillämpbara utbildningar höjs kompetensen i din organisation. Vi genomför också utbildningar som bidrar till att nyanlända akademiker kommer snabbare ut på arbetsmarknaden i Sverige.

Kurser i Krisberedskap

Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

Serviceresor – Översiktskurs

Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. 

Inför Kunskapsprovet för läkare

Förberedande insats inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/ESS. Detta är en unik möjlighet för dig som är läkare och utbildad utanför EU/ESS och som inom snar framtid planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP 2024

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar i samarbete med Primärvården i Region Skåne en uppdragsutbildning om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.       

Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska?Vill du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att fördjupa din förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

Krisberedskap Fördjupningskurs 3: Ledning och samverkan över hela hotskalan

Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

Grundkurs i avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska? Behöver du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att ge dig grundläggande förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'24)

Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en digitalutbildning för dig som är legitimerad i utlandet och vill förbättra dina kunskaper i svenska inför Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.