Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsplanering & hållbar utveckling

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Lunds universitet arbetar för att möta samhällets utmaningar inom allt från klimat, energi, miljö, infrastruktur och ekonomi till beredskap och har en stark och bred forskning som grund. Ta del av någon av våra uppdragsutbildningar, där möjligheterna på vad vi kan skräddarsy och erbjuda är oändliga!

Kurser i Krisberedskap

Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

Miljöforensik och miljöbrott

Miljöforensik och miljöbrott – en fördjupningskurs vid Lunds universitet för yrkesverksamma i att upptäcka, spåra och följa upp miljöbrott. Kursen ges på distans över 10v med två fysiska träffar i Lund.   Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma miljöinspektörer, handläggare på länsstyrelsen, poliser, jurister och andra myndighetsutövare samt konsulter bättre förståelse och lösningsansatser för miljöforensiska metoder och miljöbrott. Målet är att ge målgrupperna kunskap och verktyg som underlättar arbetet med utredningar, tillsyn, förundersökningar och lagföring kopplade till föroreningssituationer i mark och vatten samt avfall. Tvärvetenskapligheten är en nyckelfaktor. I kursen läggs särskild vikt på samspelet mellan tillsyn, provtagning och analysteknik, bevissäkring och juridiska aspekter.

Riskanalys och riskvärdering

Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

Serviceresor – Översiktskurs

Syftet med kursen är att ge en översikt över området serviceresors olika delar. Kursen berör kunder och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas. 

Strategisk kollektivtrafikplanering

Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

Utbildning av Trafiksäkerhetsgranskare

Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

Krisberedskap Fördjupningskurs 3: Ledning och samverkan över hela hotskalan

Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens som kopplar tätt an till Agenda 2030-målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.