Studievägledning för specifika program och kurser

Förutom universitetets allmänna studievägledning finns även ämnesinriktade studievägledare på de flesta av institutionerna.

Institutionernas studievägledare kan du kontakta om du har frågor om ett visst program eller en kurs, till exempel behörighetskrav, tillgodoräknande av kurser, studieuppehåll eller uppskov vid studiestart.

I länkarna nedan hittar du information om studievägledning vid varje fakultet och dess institutioner.

Kontaktinformation

Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se