Bli studerandeskyddsombud

Vill du representera andra studenter i studie- och arbetsmiljöfrågor? Då kan det vara något för dig att bli studerandeskyddsombud.

Studerandeskyddsombudets uppgift är att som företrädare för studenterna:

  • påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö
  • delta i skyddsrond
  • bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö
  • hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Studerandeskyddsombud har inte ansvar för arbetsmiljön.

Ansvar för studie- och arbetsmiljön

Utbildningar för studerandeskyddsombud

Lunds universitet håller regelbundet utbildningar för alla studerandeskyddsombud. 

Hur blir jag studerandeskyddsombud?

Studerandeskyddsombud väljs genom din kår. Vänd dig till kåren om du har frågor om hur och när det görs.

Kårer på lus.lu.se

Mer om vad studerandeskyddsombudet kan hjälpa till med

Kontaktinformation

studentombudet [at] lus [dot] lu [dot] se
Telefon: 070-456 66 13