Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tips till dig som skriver

Här hittar du länkar och resurser som kan vara användbara när du arbetar med din skrivuppgift. De kan till exempel vara till hjälp när du skriver uppsats, paper eller ditt examensarbete.


Genvägar till sidans innehåll:

Ordböcker

Om du vill veta hur ett ord stavas, böjs eller används kan du söka i Svenska Akademiens ordböcker. När du söker i Svenska Akademiens ordböcker söker du i tre ordböcker på en gång:

  • SAOL: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, den inofficiella normen för stavning och böjning av svenska ord.
  • SO: Svensk ordbok, beskriver vad uppslagsorden betyder och hur de används.
  • SAOB: Svenska Akademiens ordbok, en historisk ordbok.

Behöver du mer hjälp med hur ett ord används och hur ord kombineras med andra ord rekommenderar vi boken Svenskt språkbruk: ordbok över konstruktioner och fraser.

Termbanker

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller runt 130 000 termer från olika ämnesområden och organisationer.

Interactive Terminology for Europe (IATE)

Interactive Terminology for Europe (IATE) är EU:s terminologiska databas.

Svenska datatermgruppen

Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Skrivregler och språkråd

Språkrådet

Språkrådet är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar bland annat med språkrådgivning som gäller det svenska språket. Har du en språkfråga kan du prova att söka i Språkrådets frågelåda. Här hittar du svar på frågor som till exempel skillnaden mellan de och dem.

Svenska skrivregler

Har du skrivtekniska frågor, som till exempel hur kommatecken ska användas eller när du ska välja stor eller liten bokstav, hittar du svaret i boken Svenska skrivregler.

Klarspråk

Språkrådet arbetar även med klarspråk, det vill säga att skriva myndighetstexter på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. Klarspråksråden finns sammanfattade i skriften Myndigheternas skrivregler som är utgiven av Språkrådet. Skriften riktar sig till alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. Många av råden kan med fördel används även för akademiska texter.

Akademiskt skrivande och skrivprocessen

Frasbanker

I Karolinska institutets frasbank kan du få tips på fraser som är användbara i den akademiska texten. Om du skriver på engelska kan du få tips på fraser i Manchester Academic Phrasebank.

Nätbaserade kurser om akademiskt skrivande

Vid Lunds universitet finns två öppna nätbaserade kurser om akademiskt skrivande, en på svenska och en på engelska. Kurserna innehåller dels allmänna råd om hur du planerar ditt skrivande, dels mer specifika tips om disposition, struktur, språk och stil.

Skrivguiden

Skrivguiden är en webbplats där du som student kan få råd och tips om akademiskt skrivande och skrivprocessen.

Svensk akademisk ordlista

I En svensk akademisk ordlista hittar du en uppräkning över vanliga akademiska ord.

Tips på resurser hos andra lärosäten

Flera andra svenska universitet har också samlat användbara resurser om skrivprocessen, länkar till inspelat material och generella tips om akademiskt skrivande.

Kontaktinformation

Läs mer om handledning:
Boka handledning med Studieverkstaden

Besöksadress:
Genetikhuset, rum 219-222
Sölvegatan 29 B, Lund
Hitta Studieverkstaden via Google Maps

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Hitta Campus Helsingborg via Google Maps

studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se (studieverkstad[at]stu[dot]lu[dot]se)

Universitetskurser i akademiskt skrivande

Missa inte att universitetet har flexibla nätbaserade kurser i akademiskt skrivande i både svenska och engelska.

Särskilda kurser i språk och akademiskt skrivande