Forskarexamina

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (hp) på forskarnivå. I utbildningen ska en doktorsavhandling om minst 120 hp ingå. Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation.

Som en etapp i forskarutbildningen kan licentiatexamen utfärdas. Utbildningen ska omfatta 120 hp på forskarnivå. I utbildningen ska en vetenskaplig uppsats om minst 60 hp ingå.

För ytterligare information hänvisas till den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Följande forskarexamina utfärdas vid examensavdelningen:

  • Filosofie licentiatexamen (Degree of Licentiate of Philosophy)
  • Ekonomie licentiatexamen (Degree of Licentiate of Philosophy)
  • Teologie licentiatexamen (Degree of Licentiate of Theology)
  • Konstnärlig licentiatexamen (Degree of Licentiate of Philosophy in Fine Arts)
  • Teknologie licentiatexamen - (Degree of Licentiate in Engineering)
  • Konstnärlig doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts)
  • Filosofie doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy)
  • Ekonomie doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy)
  • Teknologie doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy in Engineering)
  • Teologie doktorsexamen (Degree of Doctor of Theology)

Kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 00

På grund av coronaviruset har vi just nu begränsade möjligheter att ta telefonsamtal. Du når oss lättast via mejl.

Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på google.se

Vänligen boka tid för ditt besök i förväg.

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Vi tar inte emot några besök tills vidare
Ansök om examen från LTH
Ansök om examen från Medicinska fakulteten