Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teknik, material & design

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Inom detta område hittar du kurser inom teknik, arkitektur och design. Kurserna är ofta avsedda för ytterligare specialisering inom ditt teknikområde, men kan också vara bredare och ge en komplettering till befintlig kompetens. Våra kurser förmedlar senaste forskning och stärker på så sätt konkurrenskraften hos våra kunder och kan bidra till nya produkter, metoder och arbetssätt. Vi har också erfarenhet av utbildning i samband med förändringsarbeten i olika organisationer.

Strategisk kollektivtrafikplanering

Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

Utbildning av Trafiksäkerhetsgranskare

Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

Training course for traffic safety auditors

Training course for traffic safety auditors is a unique course for road safety professionals. Road Safety Audit and inspection, undertaken by competent, well-trained professionals save life and money. After the completed course, the participant shall be able to identify traffic safety problems, understand and apply audit principles and check lists, acquire and compile relevant material, necessary to carry out a Road Safety Audit/Inspection and carry out Road Safety Audit and Inspection. Road Safety Audit (RSA) and Inspection (RSI) are formal safety performance examination of existing or future roads by an independent audit team. It qualitatively estimates and reports on potential road safety issues and identifies opportunities for improvements in safety for all road users. RSA and RSI represent an additional tool within the suite of tools that currently make up a multidisciplinary safety management system aimed at improving safety. Well implemented and well-functioning RSA and RSI save life and money. A Road Safety Auditor should have experience in road safety engineering, linked to an understanding of traffic engineering and traffic management, road design and road construction techniques and road user behavior

Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

This introductory course aims to provide participants with a better understanding of powder products and processes, and tools to stimulate new ideas for developing and improving powder products and processes. After the course, participants will have a basic understanding of modern powder technology.