Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicin & hälsa

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Det finns bred kompetens på Lunds universitet inom området medicin & hälsa och denna kompetens kan erbjudas som vidareutbildning till personal på alla nivåer. Det är kompetensutveckling av allmän och kompletterande karaktär samt högt specialiserade kurser inriktade på en specifik profession. Ta del av vårt utbud!

Njurmedicin

Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

Neurosjukvård

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

Lymfödembehandling

Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

Gipstekniker, 22,5hp

Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

Pacemakerbehandling 15 hp

I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

Grundkurs i medicinsk rätt

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

Rehabilitation in Hand Surgery

An advanced level course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area and on current research and development within the field.

Inför Kunskapsprovet för läkare

Förberedande insats inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/ESS. Detta är en unik möjlighet för dig som är läkare och utbildad utanför EU/ESS och som inom snar framtid planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

Familjeterapi vid ätstörning HT 2023

Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

Omvårdnad vid infektionssjukdom, 15hp

Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team ht 2022

Syftet är att tillgodose behovet av interprofessionella team på arbetsplatsen. Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter ska lära tillsammans för ökad implementering av ny kunskap.

Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

An international, case-oriented course in Malmö, Sweden for physicians in need of further training in Von Willebrand Disease.

Fortsättningskurs för familjeterapi vid ätstörning HT 2023

Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska?Vill du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att fördjupa din förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

Grundläggande sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska? Behöver du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder en yrkesspråksutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att ge dig grundläggande förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'23)

Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en digitalutbildning för dig som är legitimerad i utlandet och vill förbättra dina kunskaper i svenska inför Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.