Servrar för e-post

Inkommande e-post (IMAP)

Du måste aktivera IMAP för din studentmejl för att kunna hämta e-post via IMAP.
Det gör du under inställningar i din studentmejl.

Server: imap.gmail.com
Port: 993
Säkerhetsinställning: SSL
Användarnamn: samma som studentkontot med tillägget @student.lu.se på slutet.
Exempel: abc09xyz [at] student [dot] lu [dot] se eller ab1234cd-s [at] student [dot] lu [dot] se
Lösenord: Samma som för ditt studentkonto

Inkommande e-post (POP)

Server: pop.gmail.com
Port: 995
Säkerhetsinställning: SSL
Användarnamn: samma som studentkontot med tillägget @student.lu.se på slutet.
Exempel: abc09xyz [at] student [dot] lu [dot] se eller ab1234cd-s [at] student [dot] lu [dot] se
Lösenord: Samma som för ditt studentkonto

Utgående e-post (SMTP)

Server: smtp.gmail.com
Port: 465
Använd säker förbindelse: SSL
Användarnamn: samma som studentkontot med tillägget @student.lu.se på slutet.
Exempel: abc09xyz [at] student [dot] lu [dot] se eller ab1234cd-s [at] student [dot] lu [dot] se
Lösenord: Samma som för ditt studentkonto

Kontaktinformation

LU Servicedesk
servicedesk [at] lu [dot] se
Telefon 046-222 90 00