Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktisk information för utresande studenter

På den här sidan har vi samlat viktig information om saker du behöver ha koll på före, under och efter din utlandsvistelse. Men tänk på att det inte är någon komplett lista. Du kan också behöva söka information på annat håll.


Som utresande student får du vara beredd på att ta ett stort eget ansvar, både före och under din utlandsvistelse. Det innebär till exempel att du behöver

 • hålla koll på deadlines
 • ha god framförhållning och
 • söka information på egen hand. 

Du behöver även känna till och följa värdorganisationens och värdlandets lagar och regler, och vara en god representant för universitetet.
 

Observera att informationen på denna sida inte är fullständigt heltäckande. Du behöver också kolla med exempelvis din fakultet, värdorganisation, flygbolag och ambassader vad som gäller.
 

Genvägar till sidans innehåll:

Förberedelser inför avresan

Du som är nominerad för utbytesstudier eller planerar för praktik eller fältarbete behöver få koll på vad som ska göras inför avresan – och när. Läs mer under respektive rubrik nedan.

  Vänta inte med att söka stipendium för din utlandsvistelse!

  Det finns olika stipendier att söka beroende på om du är nominerad till utbytesstudier, har hittat en praktikplats eller planerar att utföra ett fältarbete.

  En del stipendier kan du söka när du är nominerad och andra stipendier söker du när du har fått Letter of Acceptance/ Letter of Invitation eller Cooperation Agreement. Kolla upp vad som gäller för respektive stipendium.

  Att söka stipendium tar lite tid, men är mödan värd.

  Stipendier för studier och praktik utomlands

  Du som är berättigad till svenska studiemedel under din utlandsvistelse ska ansöka om detta på CSN:s webbplats så snart du har fått ditt antagningsbesked från ditt värduniversitet. Du kan också ta extralån för perioden utomlands om du behöver det.

  Tänk på att ansöka om studiemedel för studier utomlands för ett helt år –  även om du bara ska vara iväg en kortare period. Detta för att undvika försenad utbetalning terminen därpå. Ofta dröjer det nämligen innan du får ditt betyg, och det kan också ta tid att få kurserna tillgodoräknade i Ladok.

  Om du har sökt studiemedel för ett år, och kommer hem efter en termin bör du omgående kontakta CSN när du har kommit hem och meddela ändringen från "studiemedel för utlandsstudier"  till "studiemedel för studier i Sverige".

  I din ansökan behöver du bifoga ditt Letter of Acceptance för att visa vilken period det gäller. Om det inte visar datum, kan du i stället bifoga en skärmdump från värduniversitetets webbinformation om terminstider, så kallad Academic Calendar. CSN kan se i Ladok att du är antagen via Lunds universitet.

  Ansök om studiemedel för utlandsstudier – csn.se

  Observera: Om dina planer ändras måste du meddela CSN för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig.

  Om du inte redan har koll på om visum krävs till vistelselandet är det hög tid att du tar reda på det nu. Det gör du via värdlandets ambassad i Sverige.

  Det är du själv som är ansvarig för hela visumprocessen.

  Om du ska resa till ett land som kräver visum behöver du skicka in din visumansökan så snart som möjligt efter att du har fått ditt antagningsbesked från ditt värduniversitet eller motsvarande eftersom handläggningstiden kan vara lång.

  Förbered efterfrågade dokument för din visumansökan så tidigt som möjligt. I vissa fall kan du behöva skaffa läkarintyg.

  Se till att du har ett pass som är giltigt hela under hela utlandsvistelsen och minst sex månader därefter.

  Om du reser på utbyte är det först när du fått antagningsbeskedet från ditt värduniversitet som du är garanterad en plats på universitetet. För dig som reser på praktik eller fältarbete utomlands är det Letter of Invitation eller Cooperation Agreement som utgör den formella bekräftelsen på att allt är klart med din värdorganisation.

  Därför kan det vara bra att avvakta med att boka resa och köpa biljetter tills du har beskedet/bekräftelsen i din hand. Om du inte vill vänta rekommenderar vi att du för säkerhets skull köper av- eller ombokningsbara biljetter, även om de är lite dyrare.

  Ta reda på vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt vistelseland samt andra länder som du planerar att besöka via Vaccinationsguiden. Vårdguiden 1177.se kan också ge råd om resor och vaccinationer.

  Se till att du har dokumentation om vaccinationer du redan har. En del partneruniversitet efterfrågar detta, och det är krångligt och dyrt att fixa när du är utomlands.

  Internationella studenter som kommer till Lund har ofta svårt att hitta bostad. Du kan hjälpa en inkommande student genom att hyra ut din bostad i andra hand under tiden du själv är utomlands.

  Kontakta i så fall din hyresvärd och BoPoolen.

  www.bopoolen.nu


  För att få en överblick över det aktuella säkerhetsläget och eventuella restriktioner/rekommendationer på din destination kan det vara bra att ha koll på följande länkar:
   

  UD:s reseinformation

  På Regeringskansliets webbplats hittar du Utrikesdepartementets sidor, med omfattande reseinformation om exempelvis vad en reseavrådan innebär, och med länkar vidare till poddar, appen Resklar med mera.

  Utrikesdepartementets reserekommendationer – regeringen.se
   

  Sweden Abroad

  På Svenska ambassadens webbplats Sweden Abroad kan du bland annat

  • hitta ambassadernas landspecifika information till svenska resenärer
  • prenumerera på UDs informationsutskick om reseavrådan
  • göra dig nåbar genom att lämna dina kontaktuppgifter till svensklistan
  • ladda ner appen Resklar

  swedenabroad.se

  Covid-19

  Pandemin har påverkat hela vår omvärld under flera år. Länder har blivit drabbade i olika utsträckning. Myndigheter och universitet har agerat olika, och rekommendationer och restriktioner skiljer sig åt och ändras över tid, så se till att du är uppdaterad om vad som gäller på din destination.

  Håll även koll på värduniversitetets/värdorganisationens webbinformation om Covid-19.
   


  Om du planerar att resa i anslutning till utlandsvistelsen

  Antagnings- och visumprocesser kan dra ut på tiden, och är inget som universitetet kan påverka eller påskynda. Därför rekommenderar vi att du förlägger eventuella resor i anslutning till utbytet efter utbytesperiodens slut.
   

  Om du tar medicin regelbundet

  Står du på regelbunden medicinering är det viktigt att du efter samråd med din läkare tar med dig recept. Om du ska ta med dig någon medicin på resan behöver du kontrollera att den är tillåten i det land som du ska åka till.

  Ta också med dig ett undertecknat läkarintyg på engelska, som anger att medicinen är avsedd för ditt personliga bruk. Detta kan du behöva visa upp i tullen.
   

  Om du vill läsa en språkkurs

  Språkkurser i värdlandets språk kan ges både av värduniversitetet och av privata språkskolor. Det är dock inte säkert att dessa språkkurser kan tillgodoräknas som en del av dina utbytesstudier. Du står själv för eventuella kursavgifter och andra kostnader.
   

   Viktiga dokument att ha med på resan:

  • giltigt pass (Passet ska vara giltigt under hela utlandsvistelsen och sex månader efteråt. Tänk på att lämna en kopia av passet hemma.)
  • försäkringsdokument
  • antagningsbesked eller inbjudan från värduniversitet/värdorganisation (Letter of Acceptance, Letter of Invitation eller liknande)
  • vaccinationsbevis
  • mediciner, recept och eventuellt läkarintyg på engelska.


  I vissa fall behöver du också ha med

  • visum
  • intyg om finansiering (CSN, bank)
  • uppdaterat Ladokintyg.

  Ditt möte med en helt ny vardag

  Att komma till ett annat land, där mycket är nytt och annorlunda är oftast roligt och spännande, men det kan också kännas som en utmaning. Studenthälsan har tagit fram en film med information och tips på vad du kan göra för att omställningen ska gå så bra som möjligt:

  Ditt möte med en helt ny vardag – youtube.com

  Studentambassadör utomlands

  Som utresande Lundastudent är du en viktig representant för universitetet. Rollen som studentambassadör kan till exempel innebära att du deltar i olika evenemang eller berättar om Lunds universitet i olika sammanhang.

  Studentambassadör utomlands

  Försäkringen Student UT

  När du reser ut via Lunds universitet är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. 

  Försäkringen Student UT

  Studera utomlands med funktionsnedsättning

  Du som ska studera utomlands och som har beslut om riktat pedagogiskt stöd vid Lunds universitet är själv ansvarig för att söka stöd vid värduniversitetet där du ska studera. Du kan få hjälp och vägledning i kontakten med värduniversitetet av din internationella utbyteshandläggare vid din fakultet eller på Externa relationer.

  Om du ska studera eller praktisera i Europa kan du ha möjlighet att söka extrabidrag, läs mer nedan.

  Tänk på att du kan behöva ta med dig dokumentation om din funktionsnedsättning, exempelvis intyg till värduniversitetet, på resan:

  Den dokumentation som skickas vidare från Lunds universitet till värduniversitet är ditt giltiga besked om riktat pedagogiskt stöd. Du har tillgång till ditt besked i Nais:

  Nais – uhr.se

  Det kan hända att ditt värduniversitet efterfrågar läkarintyg eller motsvarande som styrker din funktionsnedsättning. Var därför beredd att ta med intyg till ditt värduniversitet. Intyget ska vara på engelska.

  Har du frågor om Nais eller behöver hjälp med översättning av dokument, kontakta samordnare vid avdelningen Pedagogiskt stöd (se länk nedan).

  Om du saknar dokument

  Du som inte har något besked om riktat pedagogiskt stöd men som önskar få det, behöver ansöka om detta. Se Pedagogiskt stöds webbsida för information om hur du gör:

  Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

  Du som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under utlandsstudier eller praktik i Europa land kan söka bidrag för extrakostnader. Med information om detta hittar du på våra sidor om stipendierna:

  Erasmus+ stipendium för studier

  Erasmus+ praktikstipendium

  Studenthälsans tips för ditt möte med en helt ny vardag.

  Medan du är iväg

  Under tiden som du är iväg betraktas du fortfarande som student vid Lunds universitet. Ta reda på vad du behöver ha koll på medan du är borta, vad du kan få hjälp med och vad du behöver göra för att utlandsvistelsen och dina vidare studier ska fungera smidigt.

  Om du har tagit emot stipendium från Lunds universitet för din utlandsvistelse behöver du också ha koll på information, dokument och liknande från din stipendiehandläggare/stipendiedatabasen.

  Du som är utbytesstudent måste registrera dig på ditt utbyte i Ladok i samband med att du påbörjar dina studier utomlands. Om du är borta i ett år behöver du även bekräfta att studierna fortsätter under termin 2.

  Logga in i Ladok för att registrera dig på ditt utbyte

  Du som får Erasmus+ praktikstipendium ska istället ladda upp ett Confirmation of Arrival-dokument i Erasmus+ databasen. Följ instruktioner från din stipendiehandläggare.

  Om du ändrar du din e-postadress under utlandsvistelsen måste du meddela din koordinator vid Lunds universitet. Det är din skyldighet att se till att vi kan nå dig.

  Vill du bli en av våra officiella gästgrammare medan du är utomlands och bidra till ett inspirerande innehåll i vår instagramkanal @lund_university_abroad?

  Skicka oss ett DM eller mejla: lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se
  @lund_university_abroad

  Hör utbytesambassadören Beatrice berätta om att vara gästgrammare på @lund_university_abroad:

  Instagram takeover – youtube.com

  Kom ihåg att söka kurser vid Lunds universitet för terminen efter utbytet. Gör din ansökan via www.antagning.se senast den 15 april respektive 15 oktober.

  Information om var du kan få hjälp och vad du ska göra i olika situationer – till exempel om du drabbas av sjukdom, blir utsatt för brott eller om något allvarligt sker i ditt vistelseland – hittar du på sidan om Student UT-försäkringen:

  Student UT – Om något händer på resan

  Meddela din koordinator och din fakultet om du behöver avbryta påbörjade utbytesstudier eller praktik.

  I vissa fall kan du fortsätta att läsa kurser på distans. Kontakta dina kursledare för att ta reda på vad som gäller för dig.  

  Du som har haft Erasmusstipendium behöver kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se respektive erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se för att lämna uppgifter om hur många dagar du varit på utbyte och vilka kostnader du haft.

  Utöver sådant som gäller för alla utresande studenter finns det ytterligare några saker att tänka på för dig som reser på utbytesstudier:
   

  Samla information om dina kurser

  Samla på dig så mycket information som möjligt om de kurser du läser vid värduniversitetet, till exempel detaljerade kursbeskrivningar, litteraturlistor och scheman. Detta material kan underlätta tillgodoräknandet efter hemkomst som komplement till ditt transcript.
   

  Om du ändrar kurser i din studieplan

  Om du byter kurser efter ankomst till värduniversitetet måste du säkerställa att din förändrade studieplan går att tillgodoräkna vid Lunds universitet. Kontakta din heminstitution eller det internationella kontoret vid din fakultet. Om du har fyllt i ett Online Learning Agreement (krav för Erasmusstudenter) så ska detta uppdateras och godkännas av din koordinator på Lunds universitet.

   


  När du har kommit hem

  Efter din utlandsvistelse har du fått nya erfarenheter som du kommer ha nytta och glädje av hela livet.

  Du kanske märker att du saknar den internationella atmosfären, eller har funderingar kring din fortsatta karriär. Eller så upptäcker du kanske att det är lite svårt att landa i vardagen här hemma.

  Här har vi samlat några tips på hur du kan komma vidare, och vad du kan behöva göra när det gäller exempelvis tillgodoräknande eller utbetalning av stipendium.

  När du har kommit hem har du många möjligheter att fortsätta knyta internationella kontakter. Du kan till exempel engagera dig som fadder och hjälpa internationella studenter att komma tillrätta i Lund, eller läsa en universitetskurs på engelska tillsammans med studenter från hela världen.

  Läs mer om vad du kan göra för att behålla den internationella känslan långt efter att du är tillbaka från din resa:

  Möt världen på hemmaplan

  Dina utlandserfarenheter är värdefulla – både för utresande studenter, koordinatorer och avtalsansvariga vid Lunds universitet. Du kommer få ett mejl från din koordinator med en påminnelse att skriva i vår reseberättelseportal.

  Reseberättelser från tidigare utbytesstudenter – utlandsstudier.lu.se

  Om du vill ha ett bollplank för dina tankar kring hur du kan använda dina nya erfarenheter i din framtida karriär kan du kontakta en studie- och karriärvägledare på din fakultet eller institution.

  Har du funderingar över din fortsatta utbildning kan du boka tid hos universitetets allmänna studievägledare för ett vägledningssamtal:

  Studievägledning

  Du kan också läsa mer om karriärval, praktik och framtida jobb på våra sidor om arbetsliv och arbetsmarknad:

  Karriärstöd, jobb och praktik

  Upptäck dina nya färdigheter med en app

  Din erfarenhet utomlands har säkert varit både berikande och utmanande ibland, och du har blivit tvungen att anpassa dig till många nya situationer. Arbetsgivare tenderar att erkänna den flexibilitet och kompetens som behövs för att göra detta, och se det som en tillgång. Att reflektera kring och bli medveten om dessa färdigheter kan hjälpa dig att få ett intressant jobb när du är klar med dina studier. För att hjälpa dig att upptäcka dina nya eller förbättrade färdigheter har Erasmus+ och Uppsala universitet utvecklat en app som heter ‘SkillMill Project’. Du kan ladda ner den från App Store.

  Tycker du det är svårt att ställa om till att vara tillbaka i Sverige efter utlandsvistelsen? Har du svåra tankar och känslor att reda ut? Kontakta Studenthälsan om du behöver prata med någon när du kommer hem.

  Studenthälsan


  Utbytesstudier

  Efter din utbytesperiod skickas ditt betyg (transcript) – vanligtvis i digital form – till din koordinator vid Lunds universitet. Det kan ta mellan 1–5 månader efter avslutade studier. Om det skickas i pappersform, skickar din koordinator vidare intyget till dig per post eller ber dig komma och hämta upp det personligen.

  Vissa universitet skickar betyget direkt till dig som student, eller ger dig en kod att ladda ner en digital version. Glöm då inte att ge din fakultet tillgång till betyget så att dina utbytesstudier kan tillgodoräknas i Ladok. 

  Tillgodoräknandet sköts av studievägledare/programansvarig eller fakultetens internationella kontor.

  Så snart tillgodoräknandet är klart och inlagt i Ladok kan även CSN se det.
   

  Praktik, fältarbete, klinisk placering

  Du som åker utomlands via Lunds universitet på praktik, fältarbete eller klinisk placering bör ha haft en dialog med din heminstitution/programansvarig redan före avresa om vad som kan tillgodoräknas.

  När du kommer tillbaka bör du kontakta din heminstitution/programansvarig igen för att få överenskommen praktik, fältarbetesperiod eller motsvarande tillgodoräknad och inlagd i Ladok.