Lunds universitet i sociala medier

Du har många möjligheter att ta del av vår verksamhet och kommunicera med oss via sociala medier. Här listar vi de universitetsövergripande kanalerna, men även på fakultets- och institutionsnivå finns flera olika konton.

Facebook och Twitter

På Facebook och Twitter kan du ta del av, kommentera och diskutera det som händer i universitetets spännande värld. I dessa kanaler kommuniceras bland annat nya forskningsrön, evenemang och nyheter. Vår engelska Facebook-sida riktar sig dock främst till blivande internationella studenter som kan ställa frågor om studier.

Instagram och Snapchat

På Instagram och Snapchat fångas olika universitetsmiljöer i bild, och du får en inblick i studentlivet via våra nuvarande studenter.

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för att ta del av nyheter, tips och evenemang med fokus på karriär, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Här kan du även nätverka med våra medarbetare och alumner.

På LinkedIn finns också en grupp för universitetets alumner, där du som har studerat, forskat eller arbetat vid Lunds universitet kan ta del av alumnevenemang, alumnporträtt, karriärtips och mycket mer.

Youtube

På vår internationella Youtube-kanal hittar du filmade forskningsnyheter, reportage, studentinnovationer, filmklipp från evenemang med mera.

Vår svenska kanal innehåller främst studentinformation, med svensk- och danskspråkiga intervjuer och reportage med studenter.

Kontaktinformation

Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se

Facebook