Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar om uppdraget som anteckningsstöd

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om uppdraget som anteckningsstöd.

Allmänna frågor om uppdraget

Om vad som generellt gäller för dig som har fått ett uppdrag som anteckningsstöd. 

Nej, anteckningsstödet gäller enbart föreläsningar och seminarier. Det gäller inte anteckningar vid egna studier, till exempel sammanfattningar av artiklar eller böcker.

Nej, när du accepterar ett uppdrag som anteckningsstöd behöver du vara beredd på att dela anteckningar med flera studenter. Det är dock inte säkert att det behövs i just din kurs.

Om du delar anteckningar via e-post (Konstnärliga fakulteten) kontaktar Pedagogiskt studentstöd dig om det tillkommer studenter i behov av anteckningar på din kurs. 

Om du delar anteckningar via Studentportalen skickas dina anteckningar automatiskt till alla studenter i behov av anteckningar på din kurs.

Ja, om det bara gäller ett enstaka seminarium eller en enstaka föreläsning går det oftast bra ändå.

Som anteckningsstöd förväntas du gå på alla föreläsningar och seminarier, men det är naturligtvis okej att vara sjuk enstaka tillfällen. Det påverkar inte ditt arvode. 

Om du är sjuk är det viktigt att du informerar mottagande studenter om det. Om du delar anteckningar via e-post kan du skicka ett mejl till studenten. Om du delar anteckningar i Studentportalen meddelar du detta genom att ladda upp ett dokument i Studentportalen där du skriver att du är sjuk. Gör det så tidigt som möjligt.

Om du är sjukskriven en längre period måste du även meddela Pedagogiskt studentstöd via e-post till anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se (anteckningsstod[at]stu[dot]lu[dot]se). Ditt uppdrag kan då behöva avslutas i förtid, vilket kan påverka arvodet.

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du inte ta ett uppdrag som anteckningsstöd.

Du behöver ha ett svenskt personnummer för att logga in i Studentportalen och anmäla intresse för uppdrag som anteckningsstöd. Om du har ett tillfälligt personnummer i Ladok får du regelbundet e-postutskick med information om hur du gör för att uppdatera ditt personnummer. Så snart ditt nya personnummer syns i Ladok kommer du kunna anmäla ditt intresse som anteckningsstöd. 

Då måste du registrera dig på nytt nästa termin för fortsatt uppdrag som anteckningsstöd. Det uppdrag du har haft innevarande termin gäller alltså enbart för den terminen. 

Om du behöver avbryta ditt uppdrag innan kursen är slut kontaktar du anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se (anteckningsstod[at]stu[dot]lu[dot]se).

Frågor om anteckningarna

Om utformning av anteckningar och vem de delas med.

Avdelningen Pedagogiskt studentstöd förväntar sig att dina anteckningar är tydliga, både gällande struktur och språk. I övrigt har vi förståelse för att olika personer har olika anteckningsstil, vilket är helt okej. Det viktigaste är att studenten/studenterna du antecknar till förstår och kan följa anteckningarna.

Nej. Däremot måste du skicka dina anteckningar via Studentportalen. Studentportalen skickar sedan vidare dina anteckningar direkt till studenten/studenterna som du antecknar till. Alla studenter som tar emot anteckningar uppmuntras höra av sig till oss på Pedagogiskt studentstöd om det är något som inte fungerar.

Det är såklart bättre att studenten/studenterna får handskrivna anteckningar än inga alls. Vi föredrar dock datorskrivna anteckningar eftersom flera studenter använder talsyntes för att få dem upplästa. För att talsyntesprogrammet ska fungera krävs datorskrift. Det är också lättare att dela anteckningarna digitalt om de är datorskrivna.

Frågor om Studentportalen

Om hur Studentportalen fungerar och vad som gäller. 

Antalet anteckningsstöd beror på antalet mottagande studenter på kursen. Är det fler än tre studenter kommer vi att rekrytera två anteckningsstöd. Är det fler än sex studenter rekryteras tre anteckningsstöd. Det kan vara maximalt tre anteckningsstöd på samma kurs. Studentportalen informerar dig via e-post om det tillkommer anteckningsstöd. Dina anteckningar skickas till samtliga studenter på kursen som har behov av anteckningsstöd.

Studentportalen tillåter filformat doc, docx, odt, rtf, txt eller md. Filerna kan vara upp till 20 MB per uppladdning.

När du har laddat upp din fil i Studentportalen ser du en grön bekräftelseruta som innebär att anteckningarna har skickats. Vi har fått önskemål om att skickade anteckningar ska loggas så att du kan se din historik. Den funktionen finns inte i Studentportalen ännu, men är något vi tar med oss inför framtida utveckling. Vår administratör kan se hur många filer som har laddats upp och de mottagande studenterna uppmuntras höra av sig till oss om det är något som inte fungerar. Vi tar i så fall kontakt med dig.

Din e-postadress är synlig för mottagande studenter för att de ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor eller om de behöver tillgång till tidigare uppladdade anteckningar. E-postadressen hämtas från Ladok. De mottagande studenterna är alltid anonyma i Studentportalen.

Dina kontaktuppgifter hämtas från Ladok. Om du önskar uppdatera dem gör du det genom att logga in i Ladok:

Ladok

Om du behöver teknisk support i Studentportalen är du alltid välkommen att kontakta LU Servicedesk. Du hittar med information på sidan: 

IT-tjänster, support och driftinfo

Frågor om arvode 

Om arvode och utbetalning av arvode.

Nej, arvodet är detsamma oavsett om du delar anteckningar med en eller flera studenter i kursen. Arvodet baseras på kursens omfattning.

Arvode före skatt:

  • 30 hp = 3200 kr
  • 15 hp = 1600 kr
  • 7,5 hp = 800 kr

För att få utbetalningen av arvodet till ditt konto behöver du koppla ditt konto till Swedbank. Om du inte har gjort det kommer du få en utbetalningsavi till den folkbokföringsadress som du hade när du anmälde dig till uppdraget.

För att få arvodet direkt till ditt konto behöver du anmäla ditt konto hos Swedbank.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Utbetalningen är troligtvis på gång. Det kan dröja upp till tre månader efter avslutad termin innan pengarna kommer in på ditt konto.

Tänk på att du som har ett uppdrag och arbetar i Studentportalen behöver ha delat dina anteckningar i portalen under terminens gång för att få arvodet utbetalt.

Tänk på att du som studerar vid Konstnärliga fakulteten måste bekräftat ditt uppdrag för att få arvodet utbetalt. Bekräftelseformuläret skickas ut av Pedagogiskt studentstöd i slutet av den termin du haft ett uppdrag.

Kontaktinformation

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta:

Charlotte Marklund
Administratör
anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se (anteckningsstod[at]stu[dot]lu[dot]se)