Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Du ansöker om examen vid Lunds universitet om du har slutfört din utbildning här. Alla kurser som ska ingå måste vara avslutade i Ladok när du ansöker. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna vara uppfyllda. Examensavdelningen prövar din ansökan mot gällande nationella och lokala regler. Det kostar inget att ansöka om examen.

Införande av digital examen vid Lunds universitet

Under våren 2024 inför 37 av 40 svenska lärosäten digital examen. Den 15 april 2024 genomförs detta även vid Lunds universitet för examen på alla nivåer vid samtliga fakulteter.

Du aviseras via e-post när din digitala examen är utfärdad och du hämtar den i PDF-form genom att logga in i Ladok. Du kan hämta din examen obegränsat antal gånger och även skicka den digitalt till andra mottagare såsom arbetsgivare och andra lärosäten.

En digital examen är verifierbar direkt genom en e-stämpling. E-stämpeln visar att det kommer från en trovärdig källa och att examen inte har modifierats efter utfärdandet.

Så här ansöker du om din examen

OBS! I samband med införandet av digital examen är det inte möjligt att ansöka om examen mellan den 15 mars kl. 16:00 och den 15 april 2024 kl. 8:00. 

Du kan ansöka om de flesta examina i Ladok. Logga in i Ladok genom ditt studentkonto och välj Examen och bevis i menyn. Gäller din ansökan utbildningar vid Medicinska fakulteten, masterexamen och forskarexamina vid Juridiska fakulteten eller utbildningar på grund- och avancerad nivå vid Lunds tekniska högskola, LTH, hänvisar vi dig till information om att ansöka om examen på din fakultets webbplats:

Obs! Innan du ansöker, kontrollera att alla dina kurser som ska ingå i examen är avslutade och inrapporterade i Ladok. Om något resultat saknas kontaktar du institutionen.

Logga in i Ladok via webbsidan Nuvarande student

I en del fall måste du ansöka om examen via en blankett. Blanketterna nedan öppnas i ny flik.

Från den 15 april 2024 utfärdas examen i digital form. Examensbeviset är en e-stämplad PDF-fil som speglar beslutet om examen i Ladok. 

Examen innehåller uppgifter på svenska och engelska om vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna samt datum då de godkändes. Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas utan betyg. I forskarexamina (doktor/licentiat) redovisas även datum för godkänd disputation.

Examen dateras med det datum då den utfärdas. Även datum för slutförd utbildning finns med för examina på grundnivå och avancerad nivå.

Ett Diploma Supplement följer med ditt examensbevis. Denna bilaga är en engelskspråkig beskrivning av din utbildning och dess plats i utbildningssystemet som kan användas för att jämföra utbildningar internationellt. Diploma Supplement kan inte sökas separat. 

Du kan endast få ett original av en examen som har utfärdats i pappersform (utfärdas till och med 15 mars 2024). 

Ett digitalt examensbevis kan hämtas obegränsat antal gånger (utfärdas från och med 15 april 2024).

Handläggningstiden varierar under året beroende på mängden inkomna ansökningar och ärendets karaktär. Normalt överstiger inte handläggningstiden 60 dagar men det förutsätter att din ansökan är komplett och att alla kurser som ska ingå i din examen är avslutade. Observera att arbetsbelastningen är hög under juni-augusti och att handläggningstiden då kan vara längre.

Om du har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har du möjlighet att dela information om den med valfri mottagare, till exempel en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter och hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår.

En digitalt utfärdad examen kan även skickas som en e-stämplad PDF-fil, till exempelvis en arbetsgivare eller ett annat lärosäte. Detta gäller för examina som utfärdas från och med 15 april 2024.

Läs mer om delning av examen på Ladok.se

Frågor?

På sidorna nedan finns information om olika examina och huvudområden.

Hittar du inte svaret på dina frågor på dessa sidor är du välkommen att kontakta oss på examensavdelningen. Våra kontaktuppgifter hittar du under Kontaktinformation på denna sida.

Om du har frågor om tillgodoräknande av kurser inom ditt program eller ditt huvudområde, kontaktar du studievägledaren vid institutionen för ämnet.

Studievägledning för specifika program och kurser

Kontaktinformation

Examensavdelningen

examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 92 00

Måndagar kl. 9.00–10.00
Tisdagar kl. 14.00–15.00
Torsdagar kl. 9.00–10.00

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Vänligen kontakta oss på e-post eller telefon för bokning av möte. 

Karta på google.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Ansök om examen från LTH
Ansök om examen från Medicinska fakulteten