Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar

om examen

Här hittar du svar på de vanligaste examensfrågorna.

Att ansöka om examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen. 

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om examen vid Lunds universitet.

Du ansöker om examen där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Har du läst på olika högskolor/universitet kan de berörda högskolorna komma överens om vem som ska utfärda examen.

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Du kan behöva det om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå eller om du ska ut i arbetslivet. För många arbetsgivare är en examen ett krav när du söker arbete. Den kan också vara ett lönekriterium, och kan därför också vara värdefull för dig.

När ditt examensbevis är utfärdat skickas det tillsammans med ett Diploma Supplement med post till din folkbokföringsadress eller till en eventuell tillfällig adress registrerad i Ladok. Det är därför viktigt att du meddelar i din ansökan om du vill att vi skickar till en annan adress än den som är registrerad i Ladok.

Handläggningstiden varierar under året och beror på ärendets karaktär, men vanligtvis tar det ca 6-8 veckor.

Nej, tyvärr ges inte förtur.

Nej, det kostar inget att ta ut sin examen.

Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har inkommit, men genom att logga in i Studentportalen kan du via tjänsten ”Ärenden” se att din ansökan har kommit in till Examensavdelningen. Du kan se ditt ärendenummer för ansökan, datum då ansökan har inkommit och senare, när din ansökan behandlas, vem som är handläggare. Examensavdelningen handlägger ansökningarna i kronologisk turordning utifrån ansökningarnas ankomstdatum. Om något är oklart eller behöver kompletteras kontaktar vi dig via e-post eller telefon. När examen är klar skickas den till folkbokföringsadressen om du inte angivit annan adress under ”Mina uppgifter” i Ladok.

Du kan inte själv ändra din ansökan i Ladok efter att den är inskickad, men kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Skicka inte in en ny ansökan. 

Om examensbestämmelser

Ja, det går bra. Tänk dock på att inom vissa program ska valfria kurser diskuteras med programkoordinator eller motsvarande.

Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen). Undantaget är magistrar och masterexamina från Ekonomihögskolan där sökande väljer antingen filosofie eller ekonomie examen.

I examen redovisas bara de kurser som krävs för examen. En kandidatexamen ska till exempel omfatta 180 högskolepoäng, inte mer. Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution.

Ja. För att få ut en master- eller magisterexamen krävs att du har avlagt en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ja, det går bra, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen.

Nej, du kan inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen. Undantaget är om din tidigare examen (1993 års examensordning) omfattar mer än 180 högskolepoäng. Då kan du tillgodoräkna dig ”överskottskurserna” i en högre examen.

Ja, men det finns begränsningar och det kan även vara reglerat ytterligare i examensbeskrivningen för din examen. I normalfallet gäller att högst 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i en magisterexamen och högst 30 i en masterexamen.

Ja, det ska vara möjligt att bygga på en gammal magister till en masterexamen, men förhållandena kan variera mellan olika ämnen. Det beror på i vilken grad den tidigare utbildningen överensstämmer med den nya masterutbildningen. Kontakta studievägledaren vid din institution för vägledning.

Studievägledning för specifika program och kurser

I en yrkesexamen ska endast de kurser som ingår i programmet för yrkesutbildningen ingå. Om du vill byta ut en kurs i en yrkesexamen måste ett särskilt beslut om detta tas på institutionen.

Nej, du kan inte lägga till kurser i redan utfärdad examen. Kontakta institutionen för kursbevis ifall det inte är tillräckligt med ett Ladokintyg på kursen/kurserna utanför din examen. Ladokintyg kan du själv ta ut från Studentportalen.

Tillgodoräknande av utbildning i examen

Att använda kurser från annan svensk högskola/ annat svenskt universitet som valfria kurser i en examen brukar inte vara något problem. Du kan ansöka om att få prövat om tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte kan tillgodoräknas inom din utbildning.

Information om tillgodoräknande under utbildning

I de fall utbildningen ska ingå som en del av en kurs eller tillgodoräknas som en kurs inom ett särskilt ämne ska du vända dig till institutionen. Om det gäller utbytesstudier inom ett program vänder du dig till den instans vid din institution eller fakultet som ansvarar för detta. I övriga fall, kontakta oss på examensavdelningen.

Information om tillgodoräknande under utbildning

Examensbeviset

Examensbeviset utfärdas på både engelska och svenska i ett och samma dokument. Det består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har avlagt och inom vilket huvudområde och/eller inriktning. Till det kommer en kursförteckning över de kurser du valt att inkludera i din examen (ej enstaka kursmoment). Bifogat är även ett Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den kan jämföras internationellt, till exempel i samband med ansökningar till studier/arbete utomlands. Observera att detta dokument inte ersätter examensbeviset utan är ett komplement till din examen.

Om du behöver ett separat engelskt dokument över dina studier vid Lunds universitet, kan du beställa ett Ladokintyg på engelska eller själv skriva ut ett från Studentportalen.

Ladok hämtar personuppgifter från folkbokföringen. Så som namnet är anmält till folkbokföringen vid tidpunkten för handläggningen av din ansökan, skrivs det ut i beviset. 

Behöver du en vidimerad kopia på ditt examensbevis kan du mejla oss på examen [at] stu [dot] lu [dot] se. Om din examen är utfärdad december 2017 eller tidigare ska du istället kontakta universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se 

Övriga frågor

Du kan bli antagen med villkor att styrka den särskilda behörigheten på högskolenivå vid registreringen på institutionen vid terminsstart.


Du hittar mera info på sidan om behörighet


Skulle det vara så att du inte hinner få ut ditt examensbevis till terminsstarten, kan du begära att få ett intyg från examensavdelningen, där det framgår att du har ansökt om examen. Du måste naturligtvis senare uppvisa examensbeviset ändå – om inte förr så åtminstone när du ansöker om magister-/masterexamen. Om man läst en kandidat i Lund och har sökt till ett magister-/masterprogram i Lund, behövs inget intyg.

Om du avslutade studierna före 1 juli 2007 kan du ansöka om examen enligt 1993 års examensordning tills vidare, det vill säga det finns inget slutdatum i nuläget. Har du däremot studieresultat före och efter 1 juli 2007 som ska ingå i examen är det inte längre möjligt att ta ut examen enligt 1993 års studieordning. Dock kan du bli prövad för en examen enligt 2007 års ordning.

Om du påbörjat utbildning som kan leda fram till en examen som är behörighetsgivande för legitimation som lärare, har du rätt att slutföra utbildningen och ansöka om examen till och med den 30 juni 2030. Var du ska ansöka om examen beror på när du avslutade utbildningen. 

Lärarhögskolan tillhörde Lunds universitet till och med den 30 juni 1998, sedan gick den över till Malmö högskola, numera Malmö universitet. Om du avslutat din utbildning vid Lärarhögskolan senast den 30 juni 1998 ska du därför ansöka om examen vid Lunds universitet. Om du avslutat din utbildning vid Lärarhögskolan efter detta datum ska du i stället ansöka om examen vid Malmö universitet.

Kontakta examen [at] stu [dot] lu [dot] se, så hjälper vi dig vidare i processen. Observera att du inte kan få ett nytt examensbevis vid endast namnbyte, till exempel i samband med giftermål.

Vissa fakulteter ordnar en examensceremoni för studenter som har avslutat sin utbildning. Observera att diplomet du får vid denna ceremoni inte är en officiell examen. Kontakta din institution för information om examensceremonin vid din fakultet.

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att detta ska uppvisas för en utländsk myndighet kan du kontakta Notarius Publicus (utses i Sverige av Länsstyrelsen) eller Juridiska expeditionen vid Utrikesdepartementet.


Läs mer om UD:s legalisering av värdehandlingar på Regeringskansliets hemsida.

Kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 00

På grund av coronaviruset har vi just nu begränsade möjligheter att ta telefonsamtal. Du når oss lättast via mejl.

Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besöksadress
Vi tar inte emot några besök tills vidare

Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på google.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Ansök om examen från LTH
Ansök om examen från Medicinska fakulteten