Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbeten i Nordamerika

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar.

Globalt dynamiskt engagemang (GDE) är Lunds universitets arbetssätt för att stärka och vidareutveckla vårt internationella genomslag inom forskning och utbildning, samt när det gäller nätverk och innovation. I detta arbete är demokrati, mänskliga rättigheter, akademisk frihet och ansvarstagande viktiga grundpelare.

Genom GDE strävar vi efter att stärka och utveckla våra samarbeten i bland annat Nordamerika. Våra prioriterade aktiviteter här presenteras i en årlig färdplan.

Utbildningsavtal

I dag har Lunds universitet 32 studentutbytesavtal med kanadensiska universitet, varav 11 är universitetsövergripande, och 40 studentutbytesavtal med amerikanska universitet, varav 21 är universitetsövergripande. Universitetet har även Study abroad-avtal med amerikanska universitet, på såväl universitetsövergripande som fakultets/institutionsnivå.

Nätverksaktiviteter

Universitas 21 (U21)

U21 är ett ledande globalt nätverk av forskningsintensiva universitet som uppmuntrar sina medlemmar att dela goda exempel och att samarbeta över gränserna. 

U21 har fyra medlemmar i Nordamerika:

 • McMaster University (Kanada)
 • University of California at Davis (USA)
 • University of Connecticut (USA)
 • University of Maryland (USA)

För samtliga lärosäten finns universitetsövergripande avsiktsförklaringar, så kallat Memorandum of Understanding, och studentmobilitetsavtal. Läs mer om Universitas 21 och andra globala samarbeten:

Globala samarbeten

Universitetsövergripande partnerskap

Av de många starka partnerskap som Lunds universitet varit engagerat i under åren har extra fokus och resurser tilldelats partnerskapen med University of Toronto i Kanada och University of California, Berkeley i USA.

Projekt

SIREUS är ett treårigt samarbetsprojekt mellan The Swedish–American Chambers of Commerce (SACC-USA), Lunds universitet och 12 andra svenska universitet.

SIREUS fokuserar på kunskapsutbyte inom innovation, vetenskap och entreprenörskap samt talangmobilitet för studenter och forskare mellan Sverige och USA.

 

Kontaktinformation

Alice Kjellsson
alice [dot] kjellsson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 19

CALIE-projektet

Svensk-amerikanskt samarbetsprojekt gällande akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse av utbildning som pågick 2019–2021.

Deltagande universitet:

 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Stanford University
 • UC Berkeley
 • University of Washington

Resultat och dokumentation från projektet finns tillgängligt på webben:

calieproject.com